logo         


Smutná zpráva z Vysočiny

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne  třetího, měsíce listopadu nás navždy opustil jeden z našich zakládajících členů, dlouhodobý propagátor moravského vína vážený vinotékař pan Pavel Staněk. Ve věku 48 let odešel a mi chceme všem jeho blízkým vyjádřit naši hlubokou soustrast. S drahým zesnulým se rozloučíme ve středu 9. listopadu v 10:00 hodin v kapli Ústředního hřbitova v Jihlavě.