logo         

Naše Stanovy
Vinařská asociace ČR

Vinařská asociace ČR vznikla, jako dobrovolné a odborné sdružení vinařů a obchodníků s českými a moravskými víny. Jejín cílem je hájit zájmy a hodnoty jejích členů, podílet se na nápravě nesmylsných a nelogických nařízeních a zákonech.Názorově rozšiřuje odborné připomínkování vznikajících zákonů a norem, chce vlastními návrhy přispívat ke snižování administrativního zatížení, zefektivnění a zprůhlednění podpory vinařství. Chce bojovat zejména za podporu malých a středních subjektů, kteří na víno pohlížejí jako na kulturní nápoj. Nápoj spojený s jejich každodenním životem a tradicí své země, ne pouze jako na produkt zajišťující zisk. 

Motto: Vrátit vinařským sdružením cechovní charakter, založený na občanských a vysoce odborných principech, a pomocí kvality svých produktů šířit slávu našich vín, vinic a umu. 

Zde si stáhněte stanovy Vinařské asociace ČR