logo         

Přihláška a Kodex člena
Přihláška člena Vinařské asociace ČR

Vinařská asociace ČR je v současnosti plně funkčním občanským sdružením. Má své cíle. Má i svůj program, program, který se mnohým zdá jako pohádka. Pro nás je ale pevným jízdním řádem pro vlak, který vyráží vstříc své cílové stanici. Ano, dnes máme své "depo" a věříme, že Moravský Žižkov je tím místem, kde se budeme cítit doma. Dnes máme i strojvůdce, který s jistotou zvládne sílu páry, kterou mu dají řádní členové asociace, tedy naši spolucestující. Všichni jsou dnes připraveni táhnout soupravu správným směrem. Náš vlak nevyniká pohodlím a komfortem kůží polstrovaných sedaček, mnohým z nás připomínajících bohatě dotované kanceláře „kmotrů“ českého a moravského vinařství. Nabízí však čerstvý vzduch, dobrý výhled z oken, slušné zacházení a to hlavní - cílovou stanici, pro kterou snad stojí se chvíli mačkat na nepohodlné lavici. Vážení vinaři, obchodníci s vínem a další cestující, nastupte! Protože i cesta může být cíl.

Přihláška na člena Vinařské asociace ČR je ke stažení zde

vyplněnou přihlášku zašlete emailem na info@vinarskaasociace.cz, nebo poštou na adresu sídla Vinařské asociace v Moravském Žižkově.

Přihláška

za člena

Vinařské asociace ČR (v textu jen VA)

Členská karta

nehodící se škrtněte*:    Vinař |    Vinohradník |   Obchodník |  Přidružený člen PO   FO

 

 

Název firmy (jméno)* : ….........................................................................................................

Sídlo:*........................................................................................................................................

Obec:................................................................................................PSČ:................................

IČ (RČ):....................................................                DIČ(pokud je): ….................................

 

Statutární zástupce: …................................................

funkce: ….................................................

Kontaktní osoba *: ….................................................

funkce: …..................................................

 

Telefon: …..................................................................

Email  : …...................................................................

www.   ….....................................................................*

Souhlasím s uveřejněním informací označených * na webu VA.                 ANO               NE

 

Evidenční údaje

(slouží pro vnitřní databázi)

Vinařská podoblast:.......................................................................................................................

Roční produkce vína/ hroznů (hl/t)..................................................... Plocha vinic: ................ha

Počet pracovníků firmy: ….........................................

Podpisem přihlášky souhlasím se základními myšlenkami občanského sdružení, poskytuji své údaje k dalšímu zpracování do databáze VA, jakožto správce informací. Data nebudou bez mého písemného souhlasu poskytnuta žádné třetí straně.

Prohlašuji že jsem seznámen se  stanovami a jednacím řádem sdružení VA a zavazuji se uhradit členský příspěvek dle příspěvkového řádu do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení a to na běžný účet VAČR vedený u ČSOB. Členský roční příspěvek je stanoven jako dobrovolný s minimální částkou 500 Kč. Číslo účtu  251811377/0300 .

 

Dne 19.3.2012 bylo zaregistrováno  občanské sdružení - Vinařská asociace ČR pod jednacím číslem VS/1-1/88070/12-R

 

….................................          …...............................                                    Dne:.......................................

Jméno                                     podpis                                    V:...........................................

KODEX člena Vinařské asociace ČR

 

KODEX   

Člena Vinařské asociace ČR 

-      Vinař či vinařství nepřesahuje svou produkcí roční objem výroby 400.000l

-      Vinař či vinařství produkující lahvová vína výhradně z hroznů, které mají původ v České republice

-      Vinohradník obhospodařuje vinice registrované v České republice

-      Obchodník aktivně obchoduje s českými a moravskými víny

-      Osobnost přispívající k šíření dobrého jména českých a moravských vín