logo         

Databáze nedůvěryhodných firem
Databáze nedůvěryhodných firem - odběratelů

Vážení kolegové vinaři a obchodníci s vínem,

tato databáze vznikla a je průběžně aktualizována na základě množících se případů podvodných odběratelských subjektů. Většinou se jedná o naše potencionální klienty, kteří již mají ve své historii nekalé praktiky. Jedná se tedy o firmy, které dlouhodobě neuhradily faktury za dodané zboží a jejich odpovědní pracovníci nekomunikují či firma není k zastižení ve svém sídle.Tuto databázi můžete aktualizovat i Vy prostřednictvím našeho Emailu.: info@vinarskaasociace.cz. Pro věrohodnost celé databáze je třeba doložit i oprávněnost danné pohledávky. Každému navrženému subjektu bude před zápisem do databáze doručena prostřednictvým VA ČR poslední "Výzva k úhradě pohledávky před zveřejněním v databázi nedůvěryhodných odběratelů". Pokud VA ČR neobdrží vyjádření dlužníka k pohledávce bude okamžitě zveřejněn.

Vstup do databáze najdete v levé části menu. Tato datábáze je přístupná pouze registrovaným uživatelům. Přihlašovací údaje Vám zašleme na požádání.