Dopis místopředsedy VA ČR presidentovi Svazu vinařů ČR panu JUDr. Tiborovi Nyitrayovi

Vážený pane prezidente,

chtěl bych Vám poděkovat za zaslání informačního emailu, který mne informuje o vývoji kolem novely vinařského zákona. Jak jistě víte obchoduji s vínem přes 20 let a je to můj hlavní způsob obživy. Obchoduji s víny malých a středních vinařů moravských i českých, obchoduji s víny německými, rakouskými, francouzskými a vlastně s víny celého světa. Obchoduji s víny lahvovými, s víny v lahvích malých i velkých, s víny v obalech Bag in Box i s víny sudovými. Živím se vínem a nestydím se za to.

Právě proto mne zajímá dění kolem tvorby zákona, který určí na několik dalších let podmínky podnikání v našem oboru. S mými kolegy jsem u vzniku novely zákona od samého začátku a tak vím jak vznikala, kdo jaké návrhy a jakým způsobem předkládal a prosazoval. Pokud očekáváte, že budu komentovat Vaše osobní útoky v dopise pletete se. Jen ne mrzí, že jste nenašel osobní odvahu doplnit do Vašeho textu naše jména. Zřejmě proto, že Vás neživí víno jako mne. Jste právník a logicky jste usoudil, že do textu, který je plný polopravd a lží se jména nehodí. Není to pro mne překvapivé. Dva roky trvajícího legislativního procesu tvorby novely zákona se setkávám s podobnými texty či zkreslenými či nedoloženými tvrzeními. Nejvíce jsem si „oblíbil“ Vaše právnické užívání slov „falešné“ a „falšované“ protože jak všichni víme není to totéž (i proto že není dosud definováno).

Vinařská asociace ČR, senátoři i poslanci Vás několikrát žádali o zaslání studií o které své polopravdy a lži opíráte. Bezvýsledně a to většinou s argumentem, že by mohly být použity proti Vám. Jak úsměvné! Nevím jak probíhala Vaše argumentace na pracovním zasedání Zemědělského výboru a ani nemohu, protože zástupci Vinařské asociace nebyli pozváni a to je realita.

Realitou je také to, že poslanci schválili novelu v takovém znění, které zvýhodňuje určitou skupinu výrobců před druhými a prodlužuje dál možnost plničům lahvových vín skrývat provenienci na místech mimo zorné pole zákazníka a klamat tak nadále konečného spotřebitele.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat za Váš dopis, který nevypadá jako dopis vítěze, který porazil své oponenty. Naopak budí ve mne dojem, že si nejste svým výsledkem jist a to bych nečekal!

Děkuji za tuto zprávu, která ve mně mobilizuje všechno úsilí k tomu ochránit svou živnost i živnosti mých obchodních partnerů, vinařů, maloobchodníků i velkoobchodníků tedy těch, které Vy ve svém dopise nazýváte marastem. Není divu, pane prezidente.  Vás víno, jak sám říkáte, neživí !

S pozdravem

Petr Marek

Charta nezávislých

Je to již více jak dva roky, co jsme začali práci na ochranné známce, která by pomohla odlišit to podstatné, co odděluje ty co víno TVOŘÍ a ty co víno PRODUKUJÍ. Proběhlo mnoho diskuzí a schůzek,  komunikace s podobnými sdruženími v zahraničí nám přinesla projekt NEZÁVISLÍ VINAŘI. Navazujeme na podobnou organizaci Vigneron Independant jejíž zakládající listinou je Charta Nezávislých, kterou Vám představujeme v podobě vhodné pro naši zemi.

Jedná se o prohlášení každého z našich držitelů a jejich výslovný závazek k plnění jejího obsahu.

Charta Nezávislých

Kdo jsme?

Jsme nezávislí vinaři!

Jsme vinaři, kterým je kvalita a původ našich produktů nade vše. I proto jsou marketingové průzkumy pro nás nepodstatné a naše práce ve vinici ani ve sklepě se jim nepodřizuje – jsme totiž na nich nezávislí!!

Jsme nezávislí na nadnárodních korporacích, které ve víně hledají pouze prostředek k naplnění hlavních cílů mocných investorů, cílů vedoucích k maximálnímu zisku bez ohledu na původ a kvalitu produktu!

Kašleme na byrokratická nařízení EU a lobisty prosazovaná nařízení! Ctíme naši vlast. Nestydíme se za náš původ ani tradice našeho oboru!

Jsme malí vinaři zanedbatelné produkce co se množství týká, ale máme velké srdce! Srdce, které bije pro náš kraj a naše víno, které je jeho obrazem!

I přes naši nezávislost jsme přeci jen závislí.

Náš život a příběh je závislý na našich rozhodnutích, závislý na našich myšlenkách a postojích, závislý na naší tradici a původu.

Vyrábíme víno v různých oblastech České republiky, nabízíme vína která nejsou jen konzumním zbožím, vytváříme zážitek s duší.

Naše vína jsou odlišná v chuti i aroma, ale vždy jsou jedinečná jako otisk prstu každého z nás! Vkládáme do nich své sny, zkušenosti, svou lásku, život svůj i našich rodin!

Otisk prstu symbolizuje nejen jedinečnost, ale i odpovědnost za produkty, které jsou spojeny s naším jménem!

Neváháme se za naše vína postavit, neváháme sklízet plody slávy našich vín , tak i s pokorou přijímat jejich neúspěchy!

Vše co vyrábíme děláme s úctou ke svým předkům i našim dědicům. S úctou ke krajině, která nám dává možnost realizovat své sny!

Naším mottem je hrdost a pokora!

Co děláme?

Jsme právem hrdí na svůj kraj, takový jaký je. Pěstujeme své hrozny a staráme se o své vinice.

Vyrábíme svá vína a respektujeme unikátní terroir. Prodáváme vlastní vína z našeho kraje.

Lahvujeme svá vína ve svém vlastním sklepě. Zachováváme tradice.

Vítáme Vás, rádi s Vámi mluvíme o našem víně a vedeme Vás k jeho poznání.

Proč?
V době, kdy všeho je dostatek a všem nám vládne chaos, je jediným opěrným bodem naše společná minulost. Naše minulost nám totiž jediná může ukázat kam směřovat a co ctít. V době kdy design vítězí nad obsahem potřebujeme rozlišovat podstatu života. Máme mnoho na výběr a je těžké orientovat se podle cedulek. To nejlepší na nás nikdy nečeká u hlavní cesty. Za jedinečností je třeba se vypravit – je třeba ji hledat!. Ukazujeme cestu, ne cíl. Nevyhovujeme všem, ale těm co nám rozumí. Dejte nám svůj čas a my Vám dáme svůj, sdílejte s námi vášeň Nezávislého vinaře. Je jedno kde, ve sklepě nebo u Vás doma. My jsme tu pro toho, kdo naslouchá a rozumí.
Nabízíme víc než obchod, nabízíme kousek sebe!

s úctou vaši Nezávislí Vinaři.

Zármutek nad vinařskou obcí

Vinařská asociace s nesmírným zármutkem vyjadřuje hlubokou soutrast všem pozůstalým po nestoru českého a moravského vinařství. Pan prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. nás opustil v požehnaném věku 89 let dnes 7.6. v ranních hodinách. Poslední rozloučení s touto významnou osobností, která spojovala všechny vinaře u nás bude v sobotu 15. června v 17:00 na zámku v Lednici.