Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:

  • elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře
  • na tiskopisu zaslaném poštou
  • nebo osobně doručením na adresu:
    ÚKZÚZ/Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, Znojmo, 6718

Více informací:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

Připomínáme, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).
Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou….více na webu ÚKZÚZ – Registrace vinic – http://eagri.cz/…/trvale-kultu…/registrace/registrace-vinic/

Ing. Miroslav Račický

odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Znojmo – Oblekovice 16

tel:       + 420 515 304 117

fax:      + 420 515 304 112

gsm:    + 420 737 267 031

miroslav.racicky@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *