Informace o termínech ÚKZÚZ

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2017, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu.

Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmářekterý zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení  na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:

·         mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly

·         na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Další informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontakty: tel. 515 304 119                 – Marie Nesnídalová,       marie.nesnidalova@ukzuz.cz,

– Bc. Kateřina Botková ,   katerina.botkova@ukzuz.cz,

Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný.

———————————————————————————————————————-

Jako poděkování za Vaši dosavadní spolupráci posíláme v příloze vinařský kalendář na rok 2017.

S přáním pěkného dne.

Ing. Veronika Částková

Odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 130

fax:   + 420 515 304 112

gsm: + 420 737 267 017

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *