Návrhy vinařské asociace pro novelu vinařského zákona

Jelikož se o novele vinařského zákona bude ještě nějakou dobu jednat, rozhodli jsem se rozšířit naše návrhy o několik bodů, které by měli přispět proti falšování vína.

Návrh na řešení problémů s falšovanými víny uváděnými do oběhu v obalech určených konečnému spotřebiteli (lahvová vína) i v obalech, která nejsou určena konečnému spotřebiteli (sudová vína)

Definice falšování vína:

Falšováním vína se rozumí užití nepovolených postupů při výrobě vín zejména…..

Zavedení povinnosti značení pěstitelské oblasti na vína plněná i vyrobená v ČR na etiketě tak, aby zákazník nebyl klamán (návrh je podpořen platným rozsudekem nejvyššího soudu ČR)

Pěstitelská oblast je geografický údaj deklarující původu hroznů pro výrobu vína.- v případě, že nebude možnost v zákoně zdůraznit důležitost zvýraznění údaje o provenienci vztaženému k možnosti klamání zákazníka. Vyžadujeme nový povinný údaj, jenž by byl povinný pro všechna vína vyrobená a plněná na území ČR. Zdůrazňujeme, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 89/2011 ze dne 22.9.2011

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0089_1As__11_20110929090253_prevedeno.pdf )

Tento rozsudek dává jednoznačný signál o důležitosti informovat zákazníka o původu suroviny, ze které je produkt vyroben.

Návrat k povinné certifikaci vín dovezených do ČR v obalu který není určen pro konečného spotřebitele:

Víno dovezené na území České republiky v jiném obalu než obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen „sudové víno“) za účelem jeho uvedení v České republice na trh, podléhá před tímto jeho uvedením na trh ověření (certifikaci).

Toto ověření (certifikaci) provádí orgán dozoru (Inspekce)

Způsob:

Ověření (certifikace) se provádí odběrem vzorku vína reprezentujícího celou šarži dovozového sudového vína. Odběr provede orgán dozoru (Inspekce) na základě žádosti podané výrobcem, který hodlá dovozové sudové víno uvést na trh, a to po jeho nabytí do držení tohoto výrobce.

Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorku pro ověření (certifikaci) dovozového sudového vína.

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru (Inspekcí) ověření (certifikace) dovozového sudového vína, je povinen uhradit náklady s tímto ověřením (certifikací) spojené. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na toto ověření (certifikaci). O náhradě nákladů na ověření (certifikaci) rozhodne Inspekce.

Definice provozu Vinař/vinařství – Plnič/Plnírna

Navrhujeme nově vymezit pojmy Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna přičemž:

Vinař/Vinařství je fyzická či právnická osoba, vyrábějící vína z hroznů a je veden v registru vinic.

Plnič/Plnírna je fyzická či právnická osoba, která nakupuje vína od jiných subjektů v obalu, který není určen pro konečného spotřebitele bez ohledu na původ hroznů a následně je plní do obalů určených pro konečného spotřebitele.

Podmínka oddělených provozů Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna

Sídlo, či provozovna subjektu definovaného jako Vinař/Vinařství nesmí být shodné se sídlem Plniče/Plnírny musí být stavebně oddělené.

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *