Pět kroků k čistému vínu

Hezký den vážený kolego, příteli, sympatizante, 

doba z kraje roku nás přinutila zamyslet se nad původem  problémů, týkajících falšování vína. Z naší analýzy vyplynulo jednoznačně, že problém je zejména na straně legislativy, která příliš benevolentně umožňuje prodej levných dovozových vín. Není to ani tak z důvodu našeho vinařského zákona, ale hlavně z platné legislativy EU. Proto jsme se rozhodli 19.3. na jednání na SZPI přednést několik možných bodů,které by náš vnitřní trh očistili, bez nárůstu byrokratické zátěže pro vinaře, obchodníky i státní úředníky. Trvalo nějakou dobu než jsme byli schopni vše sepsat tak, jak by to mohlo být uvedeno v novelách zákona a prováděcího předpisu.
Nyní nastal čas Vám naše závěry předložit.
Budeme rádi pokud se náš trh bude schopen vymanit z neznalosti a budeme schopni vysvětlit, že víno někdy nemusí být jen alkohol, ale i zážitek. Kouzlo našich vín je zásluhou hlavně malých a středních vinařů. Bez nich by vinařství na našem území nebylo ničím než obchodovatelnou komoditou.
Budeme dál pracovat, aby vnímání rodinného vinařství bylo intenzivnější

přeji příjemný den
s úctou
výbor VAČR

Návrhy Vinařské asociace ČR
1. Zákaz značení stolních vín (vín bez CHOP/CHZO)  odrůdou. Odrůdou by mohla být značena jen vína zemská, VOC a jakostní. Stolní vína by mohla být označena jen odrůdou, která není zapsána ve státní odrůdové knize.

(toto opatření, výrazně omezí falšování odrůdových vín jako např. Pálava apod. víny z jiných států EU)

2. Nový povinný údaj na etiketě, charakterizující původ hroznů pro výrobu vína. Nově by balení v českém jazyce musela být označena na přední, nebo obou etiketách,  státem nebo oblastí, ze které pochází hrozny pro výrobu vína a to ve velikosti alespoň 50% jiného geografického údaje, minimálně však 5 mm. Za geografický údaj bereme jakékoliv slovo poukazující na sídlo, oblast, nebo jiný zeměpisný údaj uvedený na přední etiketě, třeba i jako součást obchodního názvu firmy.

(toto opatření platí pro všechna vína plněná do nádob všech velikostí, nezvýhodňuje tedy jedny producenty vín před druhými a zcela jasným způsobem orientuje zákazníka při nákupu vína. Použití vlaječky, trikolory či jiného značení neumožňuje označit vína zemí původu hroznů jako Itálie, Slovensko, Maďarsko apod. Náš návrh vychází z hrdosti na původ našich hroznů a nestydíme se ho uvádět na přední etiketě. Zavedení značení pouze našich vín trikolorou vnímáme jako lobistickou snahu plničů o snahu skrýt původ hroznů  vín z  dovozu.)

3. Rozšíření počtu chráněných zeměpisných označení. V dnešní době jsou chráněny 4 názvy odrůd, ze kterých se nesmějí dělat stolní vína. Jsou jimi Muškát moravský, Cabernet Morávia, Frankovka a Ryzlink rýnský. Nabízí se rozšíření například o „Pálava“ (jednoznačné zeměpisné označení),  „Müller Thurgau“ (Thurgau- kanton ve Švýcarsku ). Nabízí se i chránit slova jako „Vinařství“, „Vinný dům“ a „Sklep“ jen pro firmy které vyrábí víno na území ČR z hroznů sklizených na území ČR.(doplnění předchozího opatření)

4. Navýšení rozpočtu SZPI se zvýšením počtu pracovníků, jejich pravomocí a zvýšením efektivity penalizací prohřešků. Stejně důležité je, aby všechny ostatní dozorové orgány vykonávali svou práci korektně. Vinařská obec musí proti takovým vyvíjet tlak a dostat podvodníky na okraj rezortu. Je až zarážející, že drtivá většina prohřešků jde na úkor několika málo firmám, které neustále mají možnost své produkty uvádět na trh. Naše legislativa umožňuje účinný boj proti všem podvodníkům, bohužel nejsou využívány všechny možnosti a tresty za provinění nejsou časté a už vůbec ne demotivační.

5. Vybudování národní vinařské laboratoře, která by umožnila komukoliv vyhotovení rozboru, při podezření na možné nesrovnalosti v enologických postupech. V dnešní době neexistuje u nás laboratoř, mimo SZPI, která by byla schopna ve víně odhalit vodu, glycerol a jiné příměsy a určit geografický původ.

(zřízení laboratoře navrhovala VAČR již před dvěma lety a jsme rádi že náš návrh inspiroval i ostatní sdružení – podporujeme)

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *