Petice proti současné formě průvodních dokladů

Dne 18.9. se i přes obrovské úsilí o sběr hroznů a množství, kvůli tomu, odřeknutých účastí dostavilo do sídla VAČR na 40 zástupců vinařských podniků. Výbor asociace zde představil návrh petice a seznámil účastníky s důvody těchto postupů. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za podporu. Níže je text petice, která se již nalézá na petičním serveru. Budeme rádi pokud ji podepíšete a podpoříte nás v rychlé nápravě vzniklé situace. Je veliká škoda, že z úst zástupce SVČR nezazněla podpora.

Sdílejte, předávejte, informujte, spolu budem silnější.

STOP NEPŘIMĚŘENÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽI NAŠICH VINAŘŮ A OBCHODNÍKŮM S JEJICH VÍNY!!

Jménem vinařů ČR a obchodníků s jejich víny, Vás důrazně žádáme o kroky vedoucí k nápravě následků legislativního úsilí Ministerstva zemědělství ČR, které vyústilo v jejich neúnosné administrativní zatížení při uvádění vlastních produktů na tuzemský trh.

Vyžadovaná forma i rozsah povinných informací, které musí obsahovat (od 1.8.2014) tzv. zjednodušené průvodní doklady, stejně tak, jako hrozící sankce za nesprávně vyplněný formulář jsou pro nás neúnosné.

Proto navrhujeme:

1. Uznávat jako průvodní doklad dodací list nebo úplný daňový doklad.

2. Povinným údajem který jasně definuje jakékoliv víno ať je bráno číslo šarže.

3. Vyžadujme přítomnost průvodních dokladů v místě uskladnění.

Nerozumíme proč si Česká Republika nestanovila (jak umožňuje nařízení EK 436/2009) uznávání jiných (jednodušších) průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů výlučně na území daného členského státu. Nerozumíme ani tomu, že toto nedopatření je nyní využíváno k tzv. boji proti černému trhu.

Ne proto, že nechceme omezit černý trh s vínem, který poškozuje každého z nás, ale proto, že taková opatření uvádějí každého poctivého vinaře, obchodníka s jeho víny či dopravce v každodenní právní nejistotu.

Bojujme proti nepoctivcům, ale „nezabíjejme“ při tom své poctivé vinaře „z vlastních zbraní“! Pak by se nám totiž mohlo stát, že zůstanou jen „Ti druzí“. Nepodléhejme tlaku těch, kteří si boj proti černému trhu s vínem vybrali jako nástroj svého politického růstu a teď rychle potřebují výsledek.

Postupujme rozvážně a pevně, ale tak abychom nepoškodili naše vinaře, kteří mají ve svém vinařském kraji srdce své i srdce svých rodin. Budoucnost našeho vinařství totiž lze stavět právě na takových, kteří mají k našemu oboru dlouholetou vazbu.

Vážený pane řediteli Jílku, žádáme Vás o rychlou nápravu stavu, který doslova dusí producenty domácích vín. Situace je vážná a důkazem její závažnosti muže být i tato iniciativa, která vzniká v období našeho největšího pracovního vytížení, totiž v období vrcholícího a vzhledem ke klimatickým podmínkám i velmi komplikovaného vinobraní ročníku 2014.

V Moravském Žižkově dne 18.9.2014

Josef Valihrach

předseda Vinařské asociace ČR

PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE

Pokud budete chtít nechat petici podepsat je přiložená ještě papírová verze k vytištění zde: Petice_VA_R

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *