Plán podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014-18

Zástupci Vinařské asociace ČR se zúčastnili připomínkování Plánu podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014 až 2018 na Ministerstvu zemědělství ČR

Jednalo se o již druhé setkání na toto téma, kde byly dále diskutovány připomínky ze strany Vinařských sdružení a svazů. Je nutné podotknout, že existuje riziko, že EK nebude chtít finance pro ČR uvolnit. Tudíž by byl program restrukturalizace na další období v ohrožení.

Přítomen byl za SVČR Martin Půček, za Cech českých vinařů Jiří Čábelka a za Vinařskou asociaci ČR Jiří Maděřič a Petr Marek.

Vinařská asociace ČR se snažila, aby vedle podpor na restrukturalizaci vinic, které zůstanou zachovány s většími úpravami (nebude možné kombinova „změnu odrůdové skladby“ a „zvýšení počtu keřů na vinici“), prosadila také úpravu podpor v části zpracovatelské investice. Naším cílem bylo podporu investic zpřístupnit více malým a středním vinařstvím:

Vinařská asociace ČR podpořila investice do pořízení sudu s objemem nad 600l  a speciálních kvasných nádob s aktivním potápěním s nadějí, že podporu využijí i malí a střední vinaři. Při projednávání podpor na zlepšení technologie stáčení vín – pořízení Cross-flow filtru a zaslala toto připomínkování:

Navrhovali bychom z programu vypustit výše uvedenou konkretizaci „pouze na pořízení Cross-Flow filtru“. Tedy v „Akci: Investice na zlepšení technologie stáčení vín“ navrhujeme redefinici „Pod-akce 1“ na „Pořízení nové filtrační technologie“ a to bez uvedení konkrétní technologie. Dále by bylo třeba náležitým způsobem přeformulovat kvantifikaci cíle opatření.

Hlavní ideou bylo rozšířit podporu investic malým a středním vinařstvím, která z jakéhokoli důvodu neuvažují o investici do technologie Cross flow, ale do jiného typů nového filtračního zařízení.

Bohužel se proti našemu návrhu postavil Svaz vinařů ČR, jmenovitě pan Martin Půček a také Cech Českých vinařů konkrétně pan Jiří Čábelka. Tento názor pak prezentoval na konec i pan Ing. Antonín Králíček, jako názor většiny vinařů a náš návrh neprošel. Zřejmě si takto naši kolegové představují konkrétní a hmatatelný projev podpory malých a středních vinařů.

Výsledná navrhovaná struktura podpor z MZE  tak vypadá takto:

Restrukturalizace a přeměna vinic podpora v letech 2014-18         20. 620. 000 EUR  (tedy  536milKč)

Podpora investic v letech 2014-18                                                           5.155. 000 EUR   (tedy 130milKč)

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *