Stanovisko Vinařské asociace ČR k prohlášení o nákupu vín

Stanovisko Vinařské asociace ČR k novele zákona č. 321/2004 Sb – Hlášení o nákupech

Novela zákona o vinohradnictví a vinařství, jež je nyní v legislativním procesu v Senátu, obsahuje § 29 odst. 5 zák. č. 321/2004 Sb. Podle tohoto odstavce: „Každý, kdo v kalendářním roce nakoupil rmut, mošt nebo víno, je povinen odevzdat do 15. ledna následujícího roku prohlášení o nákupu ke  dni 31. prosince za celý předcházející kalendářní rok.“ SVČR navrhuje úpravu, podle které by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů. Zákon není třeba novelizovat, cílům dostačují již dnešní nástroje, jen je potřeba jich využívat. Každý dovoz vína nad 90 litrů musí mít průvodní doklad, cisternové odběry vína z EU v režimu podmínečného osvobození od spotřební daně jsou hlášeny na celní správě, kamiony doprovází jejich elektronický stín již od nakládky. Pokud je vůle evidovat navíc data na ÚKZÚZ je třeba poptávat data na celní správě, která je má všechna k dispozici. Víno, které skončí na trhu v České republice, musí být vybaveno minimálně náležitě vyplněnou fakturou s údaji: množství, druh, název vína. Každý kdo víno prodává dál na území ČR musí vést evidenční knihy minimálně ve formě účetní evidence. Tudíž pokud nakoupí 100 000 l stolního vína z Itálie a má k vínu doklad o koupi musí prodat zase 100 000 l stolního vína z Itálie. Pokud by se snažil poškodit trh s vínem, jde vše jednoduše prokázat doložením a nesrovnalostmi ve vedení vinařské potažmo účetní evidence.

Úprava navržená SVČR jen podporuje byrokracii a zavádí duplicitní podávání informací. Pokud je vůle potírat nekalé praktiky a znesnadnit prodej vína jinak označeného než při nákupu stačí pouze součinnost SZPI s celní správou a FÚ. Proto Vinařská asociace ČR navrhuje hlášení o nákupu v novele zákona zcela vypustit.

Navíc je nutné upozornit také na skutečnost, že návrh, podle, kterého  by se povinnost vztahovala pouze na ty, kteří nakoupí a poprvé uvedou na území ČR do oběhu víno s jiným původem než z České republiky v množství 50 hl a více za rok v nádobách větších než 15 litrů nepostihuje ty dovozce, kteří dovážené víno plní do lahví a pak uvádějí na trh. Návrh tedy opět chrání velké producenty vín, kteří dovozem vykrývají nedostatek produkce vlastních hroznů.

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *