Témata k jednání o novele vinařského zákona

I. Témata a idee VAČR k řešení v rámci novelizace

 1. Důvody pro změnu úprav zákona o vinařství a vinohradnictví

 • změny v SOT a z toho plynoucí úpravy národní legislativy

 • problematika klamání spotřebitele, falšování vín, falšování obalů

 • problematika kontroly, postihů, černého trhu

 • problematika Vinařského Fondu- závažné nálezy NKÚ

 1. Hlavní body k úpravám, které jsou v dikci ministerstva zemědělství- záměrně zde neuvádíme body, které zákon o vinařství a vinohradnictví nedokáže

 • Zamezit klamavému značení všech vín jak lahvových, tak sudových- požadujeme zavést nový povinný údaj „pěstitelská oblast“ a zakázat označování vína národními geografickými údaji, v jakékoliv podobě, které jsou v rozporu s pěstitelskou oblastí. Týká se jak sudových tak i lahvových vín.

 • Změnit statut Vinařského fondu, kdy přispěvatelé budou povinni platit pouze na základě své přihlášky a finanční podpory půjdou jen na dotaci marketingu plátců, omezeny na dvojnásobek vkladů.

 • Zpřísnění podmínek pro prodejní místa nejen sudových vín, využitím novely zákona 379/2005 Sb , nebo použitím pro obchodování sudovým vínem rodných listů, nebo zavedením „supercertifikace“, která by povolovala uvedení dovozového nebaleného vína trh po schválení SZPI, zachování možnosti prodeje sudových vín bez omezení zemí původu.

 • Zavedení hranice pro oddělení vinaře a obchodníky, aby nedocházelo k možným záměnám dovozových vín za česká a naopak. Oddělený provoz s jinou adresou a jinou obchodní značkou by napomohl zprůhlednění nabídky. (není rozpracováno v paragrafovém znění)

 • Zvýšení pravomocí SZPI, která by měla lépe a rychleji postihovat prohřešky proti platným zákonům.

 • Zvýšení ochrany tradičních názvů, např.: Vinařství, Vinný sklep, Vinný dům…

 • Vytvoření národní vinařské laboratoře, mající vědecký základ při ZF MU.

Celá zpráva je ke stažení zde včetně situační zprávy, zpracované nezávisle, na základě vlastních informací.

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *