Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR

Ustavující zasedání Vinařské asociace ČR  7.2.2012 Moravský Žižkov

Přípravný výbor nově vznikající Vinařské asociace ČR měl na programu přípravu a schválení stanov této nezávislé cechovní organizace a jasně se přihlásil k hájení zájmů malých a středních vinařů.

Stanovy jsou založeny na principech, které vycházejí z respektování názorů a potřeb, každého svého člena, jako osobnosti – vinaře či obchodníka s vínem. Dávají základ cechovnímu partnerství a to bez ohledu na politickou příslušnost, či orientaci a s rovným hlasovacím právem.

Základní body stanov:

–          Asociace je založena jako odborné sdružení fyzických a právnických osob podnikajících v oboru. Jejími členy jsou čeští a moravští vinaři a obchodníci s českými a moravskými víny

–          Cílem asociace je podpora a osvěta všech činností, které jsou založeny na odbornosti v oboru výroby, obchodu a marketingu vína.

–          Zvláštní důraz pak asociace klade na prosazení, zatím jen deklarovaných slibů a to zejména změnit postavení nejpočetnější skupiny malých a středních vinařů

–          Asociace má zájem na zprůhlednění financování marketingu a podpory vinařství. Jako svou prioritu vidí zvýšení efektivnosti vynaložených prostředků a stanovení produktivní strategie podpory vinařství u nás.

–          Asociace je odhodlána prosazovat snižování administrativního zatížení všech subjektů v oboru. Vylepšovat jejich konkurenceschopnost a dále naléhat na zrušení či reformu některých institucí deformujících trh s vínem, nebo nadměrně zatěžujících jednotlivé subjekty.

–          Hlavním formou dosahování cílů Asociace je poskytování obecně prospěšných činností v oblasti výroby a obchodu s vínem, prosazovat zájmy Asociace a to zejména:
— praktická činnost sdružení ve spolupráci s orgány státní správy
— kooperace s jinými sdruženími
— poskytování servisních služeb svým členům
— soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);
— organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení
— účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány

–          Každý člen asociace se zavazuje vystupovat v souladu s jejími stanovami

–          Asociace vystupuje jako samostatné a autonomní sdružení.

–          Členem asociace se může stát vždy jeden zástupce právnické, nebo fyzické osoby podnikající v oboru.

Přípravný výbor Vinařské asociace vyhodnotil své kroky a snahu napravit a zrušit nesmyslné hlášení o nákupu vín, které zatěžuje vinaře a obchodníky s českými a moravskými víny.

Konstatoval, že i přes další, zcela nelogický návrh představitelů SVČR, zachovat tuto povinnost pro všechny subjekty (nad 1000l/rok), se podaří prosadit náš návrh zrušit články 5. a 6. §29 vinařského zákona úplně.

Dále se přípravný výbor opět postavil proti snaze MF ČR zavést spotřební daň na víno. Pokládá zavedení spotřební daně i v souvislostech s dalšími daňovými zákony v ČR za návrh výrazně znevýhodňující výrobce vín z domácích produkce.

V Moravském Žižkově 7.února 2012

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *