Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada Vinařské asociace ČR 11.4.2012

Valná hromada se ihned v úvodu zabývala aktuálním tématem návrhu na zavedení spotřební daně pro česká a moravská vína a přijala následující prohlášení:

Vinařská asociace ČR se zásadně staví proti zavedení nenulové spotřební daně na české a moravské tiché víno. Valná hromada Vinařská asociace ČR se dne 11.4.2012 usnesla na podpoře všech aktivit vedoucích k zabránění zavedení nenulové spotřební daně. Vinařská asociace ČR podporuje společný postup vinařských institucí v této věci, i proto se připojuje k Petici Svazu vinařů ČR za nulovou sazbu spotřební daně na tiché víno. Přes oficiální proklamace ze strany Ministerstva financí, zavedení spotřební daně vytváří nerovnost podmínek producentů vína ve středoevropském regionu. Rakouský, slovenský i maďarský vinař se již nyní raduje z budoucích potíží českých kolegů pramenících z toho kroku. Argumenty pro zavedení spotřební daně v souvislosti s ochranou malých domácích producentů jsou nesmyslné, připomínající spíše ránu z milosti, než řešení problému. Pokud však chtějí ministerstva řešit problém malých a středních vinařů v souvislosti s nárůstem levných dovozů, měla by se zamyslet mimo jiné i nad efektivností po léta vkládaných prostředků do Vinařského fondu, které evidentně  nesplnily deklarovaný účel a byly fakticky využity mimo jiné i k podpoře dovozového vína. Zavedení spotřební daně na víno rozhodně nechrání malé a střední vinaře, ale naopak přispívá k jejich likvidaci.

Valná hromada se dále usnesla na znění závazného kodexu člena Vinařské asociace ČR.  Vinařská asociace se tak stává prvním sdružením v oboru, které podobný Kodex  přijalo.  Tento Kodex vymezuje pravidla pro své řádné členy a zároveň deklaruje skupinu vinařů, vinařství, vinohradníků, obchodníků s vínem a osobností, na kterých chce stavět svou další činnost.

Dále stanovila výši členských příspěvků. Pro všechny zakládající členy určila jednorázový členský příspěvek pro rok 2012 na částku 5000Kč. Pro každého dalšího člena pak řádný členský roční příspěvek ve výši 2000Kč.

Valná hromada se dále zabývala volbou Výboru a Dozorčí rady, zároveň stanovila termín konání další volební Valné hromady, která se uskuteční v lednu 2013. Svým rozhodnutím tak jasně vyjádřila záměr Asociace, opírat se o svou členskou základnu a umožnit nově příchozím členům nominovat své kandidáty do orgánů VA.

Výsledky voleb do Výboru VAČR:

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

V Moravském Žižkově dne 11.4.2012

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *