Vinařská asociace ČR a její aktivity v posledních dnech

Průběhu května 2012 jsme se zaměřili na komunikaci o spotřební dani na půdě parlamentu a ministerstva zemědělství ČR. Dosáhli jsme odsunutí tohoto problému do budoucnosti a spotřební daň na víno vypadla z balíčku zákonů schvalovaných začátkem června.

Koncem května se zástupci Vinařské asociace účastnili schůzky s náměstkem ministra RNDr. Jiřím Machem na Mze ČR, kde předložili naše připomínky v otázce zachování výsadbových práv, novelizace Vinařského zákona a problematice černých dovozu vín. Zástupci VAČR na tomto jednání opět prosazovali nezavádění dalších povinných hlášení pro vinařské subjekty a prezentovala názor, že jediným nástrojem je účinná a efektivní kontrola v terénu SZPI, Celní správy a jejich součinnost.

14.6.2012  byla otevřena kancelář Vinařské asociace v Hustopečích.

14.6.2012  na rozšířeném jednání výboru Vinařské asociace ČR byly diskutovány a schváleny konkrétní návrhy k připomínkování novely vyhlášky 353/2004 sb. připravované na Mze. Jednalo se především o systému zatřiďování vín.

Mimo jiné byla navržena změna § 4 příloha č. 5 „Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vypustit všechna hodnocení typu „ netypická, neodpovídající označení“ Dále využívat stávající definice vad vína a navrhujeme stanovit stupnici pro rozlišení míry vady Důvod: v současnosti v evropském vinařství se čím dál více prosazují tzv. vína autentická a vína připravovaná tradičními postupy, například výroba vín oxidativní metodou, která tímto trpí.

Byla doporučena některá nová synonyma odrůd révy vinné a řešeny otázky značení na etiketách..

Výbor se také projednal návrhy svých členů k fungování Vinařského fondu ČR a připravil další postup při prosazování jeho transformace.

Na základě probíhající diskuse kolem činnosti Vinařského fondu ČR a s ohledem na médii zveřejněné skutečnosti týkající se fungování fondu . Ve všech těchto souvislostech,

VAČR nechápe snahu Vinařského fondu vypsat výběrové řízení na komunikační agenturu pro další tři roky v hodnotě přesahující 100 miliónů korun. Vinařská asociace požaduje zveřejnění konkrétního zadání činností pro komunikační agenturu a tedy i podmínky výběrového řízení ještě před jeho vyhlášením. Výběrové řízení připravit na období jednoho roku a připravit transformaci Vinařského fondu.

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *