Vyjádření VAČR ke kontrolnímu zjištění NKÚ

Stanovisko VAČR k závěrům NKÚ uvedeným v Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 13/36

(Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu)

Vinařská Asociace ČR (VAČR) vítá ukončení kontrolního šetření NKÚ a s uspokojením konstatuje, že závěry NKÚ v plném rozsahu potvrzují konzistentní dlouhodobá stanoviska VAČR týkající se financování projektů podpory vína na tuzemském trhu. Závěry NKÚ totiž mj. poukazují na roli Vinařského fondu, který při správě a využívání značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ a ochranných známek „Svatomartinské“ a „Růžové.cz“ porušoval opakovaně zákon. Zejména šlo dle závěrů NKÚ o neprůhledné vynakládání prostředků bez uzavřených smluv a bez zadávacích řízení, čímž jako subjekt s odpovědností veřejného zadavatele VF nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách. V důsledku těchto vad nebyly následně vyhodnoceny dopady a přínosy pro cílové skupiny kampaní, resp. dokonce nebylo díky použitým pravidlům ani možné takové vyhodnocení vůbec provést.

VAČR dále s uspokojením konstatuje, že NKÚ u kontrolovaných značek zjistil takové nedostatky, které dle jeho vyjádření zpochybňují opodstatněnost dalších veřejných výdajů na tyto značky. Jedním z cílů činnosti VAČR je totiž upozorňovat na neopodstatněnost existence Vinařského fondu, neboť jako správce prostředků určených tuzemskému vinařství dlouhodobě neplní efektivně své zákonem stanovené cíle.

VAČR v minulém období k situaci financování podpor propagace vína poskytla veřejně řadu vyjádření a podala podněty k prošetření konkrétních případů podpor, přičemž poukazovala na to, že kořeny vadného jednání tkví mj. v personálních vazbách některých vinařských institucí a profesních sdružení na Vinařský fond. Ze strany oficiálních činitelů Vinařského fondu a bohužel též Svazu vinařů sklidila VAČR za tyto aktivity nepřiměřenou až hysterickou kritiku, kdy byla ústy jejich zástupců opakovaně ostouzena a označována za nevýznamnou skupinu potížistů a rebelů majících destrukční cíle. Závěry NKÚ však nyní poskytly aktivitám a postojům VAČR plnou legitimitu a VAČR bude ve svých aktivitách pokračovat s nesníženou energií.

VAČR využívá této situace, aby opět upozornila na pochybný systém financování podpory tuzemského vinařství, neboť je zřejmé, že provázanost VF, SVČR a dalších institucí nevede k otevřenému reflektování situace, nýbrž k reakcím, které i po odhalení nezákonných postupů Vinařského fondu tato pochybení bagatelizují. Příkladem je prezident SVČR JUDr. Tibor Nyitray, který v rozhovoru pro ekonomické zpravodajství ČT24 snižuje závažnost zjištění NKÚ tvrzením, že závěry NKÚ se vůbec netýkají financování podpor v oblasti vína, neboť údajně MZe tyto projekty nefinancuje a vinařů se problém netýká, neboť si své prostředky hlídají dobře (viz záznam ČT24 v příloze). VAČR konstatuje, že je toto prohlášení zcela nedůvěryhodné v situaci, kdy prostředky „hlídají“ zástupci vinařů, kteří zároveň působí v odpovědných orgánech Vinařského fondu, jehož postup byl shledán nezákonným a nehospodárným. Je sice pochopitelné, že nelze od těchto osob v konfliktu zájmů očekávat objektivní hodnocení nálezů NKÚ, VAČR tento stav však považuje za alarmující a velmi nepříznivý pro rozvoj vinařství v ČR.

VAČR se v nastalé situaci dále bude spoléhat na další státní orgány, v jejichž odpovědnosti je vyšetřit zavinění konkrétních osob. Pro VAČR však není důležitá odpovědnost jednotlivců, nýbrž změna systému financování podpory vína v ČR.  Doufáme, že nález NKÚ jako nezpochybnitelné státní autority přispěje k tomuto cíli.

Za VAČR

Josef Valihrach, Jiří Maděřič, Jan Horešovský, Petr Marek

zdroj z NKÚ: http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=13/36

Tibor Nyitray v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/21441105802

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *