Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Vinařského fondu ČR

Vinařská asociace ČR se dlouhodobě zabývá analýzou činnosti Vinařského fondu ČR a snaží se přispět k efektivnímu využívání prostředků, které do něj vkládají vinaři, kraje i stát.

Dospěli jsme do okamžiku, kdy žádáme Vinařský fond o poskytnutí informací k projektům, které mají efektivním způsobem podporovat marketing našich produktů. Posuďte sami kam jsou investovány prostředky z Vinařského fondu ČR.

Zde je naše žádost o poskytnutí informací z VF:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“

-Výbor Vinařské asociace ČR žádá Vinařský fond o informaci, jakým způsobem jsou slučitelné vyplacené podpory následujících projektů s tzv. Notifikací státní podpory prostřednictvím VF ČR ze dne 14.3.2006, která zavazuje Českou Republiku k tomu, že tato podpora vyplacená jednomu subjektu v období 3 let nesmí přesáhnout částku 100000 EUR.  A zároveň žádá o zaslání kompletních náhledů do smluv a vyúčtování těchto subjektů.

RUBICON spol. s r.o. za 4 roky vyplacená podpora 10.000.000 Kč

RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) propagace vín z Moravy, Čech – projekt Svatováclavské vinice 2011 2 000 000,00 6.1.2012
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) marketingová spolupráce – Svatováclavská vinice 2010 2 000 000,00 5.1.2011
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Smlouva o marketingu – projekt Svatováclavské vinice 2010 2 000 000,00 Kč 8.1.2010
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) projekt propagace tuzemských vín – Svatováclavská vinice v Praze 2008 2 000 000,00 Kč 28.1.2009
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) marketingová podpora – propagace vinařství Svatováclavská vinice 2009 2 000 000 19.6.2009

Praga Mystica s.r.o. spojených s náklady na tyto projekty: za 4.roky vyplacená podpora celkem 7.936.000Kč

Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 500 000,00 30.1.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 27.2.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 17.4.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 800 000,00 14.5.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 596 000,00 26.6.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 4.5.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 21.6.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 9.11.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) Růžová vína na zámku Zbiroh 23.5.2009 40 000 16.7.2009

Svaz vinařů České republiky za jediný rok 2011 vyplacená podpora 4.312.000

z toho za soutěž Vinařství roku 2010 2.500.000Kč

Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. b) Zajištění čínností dle zákona č. 321/2004 Sb., ust. § 31  odst. 4 písm. b) 2010 500 000,00 18.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) fotografie odrůd vín – technické zhodnocení 2010 62 200,00 25.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a) Svatomartinské v Japonsku 2010 100 000,00 3.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) webové stránky 2.7.1905 150 000,00 17.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) spolupráce 2011 2011 500 000,00 4.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) Vinařství roku 2010 17.3.2011 2 000 000,00 28.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) smlouva o zajištění činnosti 2. Platba 2011 500 000 28.7.2011

–          Žádáme Vás o poskytnutí kompletních podkladů na základě  kterých byl vybrán vítěz výběrového řízení na komunikační kampaň 2013 – 2015, včetně porovnání nabídek.

–          Zdůvodnění 2 500 000 Kč na projekt Wine Book pro SVČR, na základě jakých podkladů se jedná o tuto částku? Databáze vinařů je již vybudována na Wineofczechrepublic.cz. Jaký další přínos s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků Rada VF očekává?

–          Žádáme Vás o poskytnutí všech informací týkajícího se všech ročníků soutěže Vinařství roku, zejména pak vyúčtování podpor jednotlivých ročníků. Žádáme také VF o poskytnutí informací o všech dalších nákladech VF souvisejících s tímto projektem.

–          Žádáme kompletní informace k vratné části dotace na výsadbu vinic, která byla již 2-krát odložena a nyní je hrazena z rozpočtu VF. Jakým způsobem bude dále postupováno, když splátky mají výrazný progres. Kdy budou vinaři srozuměni s řešením  oné vratné části dotace.

V Hustopečích  18.4.2013

Za Radu Vinařské asociace ČR

Petr Marek

Posted in Archiv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *