Plán podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014-18

Zástupci Vinařské asociace ČR se zúčastnili připomínkování Plánu podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014 až 2018 na Ministerstvu zemědělství ČR

Jednalo se o již druhé setkání na toto téma, kde byly dále diskutovány připomínky ze strany Vinařských sdružení a svazů. Je nutné podotknout, že existuje riziko, že EK nebude chtít finance pro ČR uvolnit. Tudíž by byl program restrukturalizace na další období v ohrožení.

Přítomen byl za SVČR Martin Půček, za Cech českých vinařů Jiří Čábelka a za Vinařskou asociaci ČR Jiří Maděřič a Petr Marek.

Vinařská asociace ČR se snažila, aby vedle podpor na restrukturalizaci vinic, které zůstanou zachovány s většími úpravami (nebude možné kombinova „změnu odrůdové skladby“ a „zvýšení počtu keřů na vinici“), prosadila také úpravu podpor v části zpracovatelské investice. Naším cílem bylo podporu investic zpřístupnit více malým a středním vinařstvím:

Vinařská asociace ČR podpořila investice do pořízení sudu s objemem nad 600l  a speciálních kvasných nádob s aktivním potápěním s nadějí, že podporu využijí i malí a střední vinaři. Při projednávání podpor na zlepšení technologie stáčení vín – pořízení Cross-flow filtru a zaslala toto připomínkování:

Navrhovali bychom z programu vypustit výše uvedenou konkretizaci „pouze na pořízení Cross-Flow filtru“. Tedy v „Akci: Investice na zlepšení technologie stáčení vín“ navrhujeme redefinici „Pod-akce 1“ na „Pořízení nové filtrační technologie“ a to bez uvedení konkrétní technologie. Dále by bylo třeba náležitým způsobem přeformulovat kvantifikaci cíle opatření.

Hlavní ideou bylo rozšířit podporu investic malým a středním vinařstvím, která z jakéhokoli důvodu neuvažují o investici do technologie Cross flow, ale do jiného typů nového filtračního zařízení.

Bohužel se proti našemu návrhu postavil Svaz vinařů ČR, jmenovitě pan Martin Půček a také Cech Českých vinařů konkrétně pan Jiří Čábelka. Tento názor pak prezentoval na konec i pan Ing. Antonín Králíček, jako názor většiny vinařů a náš návrh neprošel. Zřejmě si takto naši kolegové představují konkrétní a hmatatelný projev podpory malých a středních vinařů.

Výsledná navrhovaná struktura podpor z MZE  tak vypadá takto:

Restrukturalizace a přeměna vinic podpora v letech 2014-18         20. 620. 000 EUR  (tedy  536milKč)

Podpora investic v letech 2014-18                                                           5.155. 000 EUR   (tedy 130milKč)

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Vinařského fondu ČR

Vinařská asociace ČR se dlouhodobě zabývá analýzou činnosti Vinařského fondu ČR a snaží se přispět k efektivnímu využívání prostředků, které do něj vkládají vinaři, kraje i stát.

Dospěli jsme do okamžiku, kdy žádáme Vinařský fond o poskytnutí informací k projektům, které mají efektivním způsobem podporovat marketing našich produktů. Posuďte sami kam jsou investovány prostředky z Vinařského fondu ČR.

Zde je naše žádost o poskytnutí informací z VF:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“

-Výbor Vinařské asociace ČR žádá Vinařský fond o informaci, jakým způsobem jsou slučitelné vyplacené podpory následujících projektů s tzv. Notifikací státní podpory prostřednictvím VF ČR ze dne 14.3.2006, která zavazuje Českou Republiku k tomu, že tato podpora vyplacená jednomu subjektu v období 3 let nesmí přesáhnout částku 100000 EUR.  A zároveň žádá o zaslání kompletních náhledů do smluv a vyúčtování těchto subjektů.

RUBICON spol. s r.o. za 4 roky vyplacená podpora 10.000.000 Kč

RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) propagace vín z Moravy, Čech – projekt Svatováclavské vinice 2011 2 000 000,00 6.1.2012
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) marketingová spolupráce – Svatováclavská vinice 2010 2 000 000,00 5.1.2011
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Smlouva o marketingu – projekt Svatováclavské vinice 2010 2 000 000,00 Kč 8.1.2010
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) projekt propagace tuzemských vín – Svatováclavská vinice v Praze 2008 2 000 000,00 Kč 28.1.2009
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) marketingová podpora – propagace vinařství Svatováclavská vinice 2009 2 000 000 19.6.2009

Praga Mystica s.r.o. spojených s náklady na tyto projekty: za 4.roky vyplacená podpora celkem 7.936.000Kč

Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 500 000,00 30.1.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 27.2.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 17.4.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 800 000,00 14.5.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 596 000,00 26.6.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 4.5.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 21.6.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 9.11.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) Růžová vína na zámku Zbiroh 23.5.2009 40 000 16.7.2009

Svaz vinařů České republiky za jediný rok 2011 vyplacená podpora 4.312.000

z toho za soutěž Vinařství roku 2010 2.500.000Kč

Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. b) Zajištění čínností dle zákona č. 321/2004 Sb., ust. § 31  odst. 4 písm. b) 2010 500 000,00 18.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) fotografie odrůd vín – technické zhodnocení 2010 62 200,00 25.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a) Svatomartinské v Japonsku 2010 100 000,00 3.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) webové stránky 2.7.1905 150 000,00 17.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) spolupráce 2011 2011 500 000,00 4.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) Vinařství roku 2010 17.3.2011 2 000 000,00 28.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) smlouva o zajištění činnosti 2. Platba 2011 500 000 28.7.2011

–          Žádáme Vás o poskytnutí kompletních podkladů na základě  kterých byl vybrán vítěz výběrového řízení na komunikační kampaň 2013 – 2015, včetně porovnání nabídek.

–          Zdůvodnění 2 500 000 Kč na projekt Wine Book pro SVČR, na základě jakých podkladů se jedná o tuto částku? Databáze vinařů je již vybudována na Wineofczechrepublic.cz. Jaký další přínos s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků Rada VF očekává?

–          Žádáme Vás o poskytnutí všech informací týkajícího se všech ročníků soutěže Vinařství roku, zejména pak vyúčtování podpor jednotlivých ročníků. Žádáme také VF o poskytnutí informací o všech dalších nákladech VF souvisejících s tímto projektem.

–          Žádáme kompletní informace k vratné části dotace na výsadbu vinic, která byla již 2-krát odložena a nyní je hrazena z rozpočtu VF. Jakým způsobem bude dále postupováno, když splátky mají výrazný progres. Kdy budou vinaři srozuměni s řešením  oné vratné části dotace.

V Hustopečích  18.4.2013

Za Radu Vinařské asociace ČR

Petr Marek

Poškození firmou G-Trans Group s.r.o

Vážení poškození firmou G-Trans Group s.r.o.,

doporučuji všem aby podali trestní oznámení na tuto firmu. K tomu potřebujete kopie mailové komunikace, dodacích listů, rámcových smluv a faktur. Výhodou je pokud dodáte i IP adresu, ze které jste byli firmou kontaktováni podle návodu zde. Pokud máte informace o řidiči a vozidle, které zboží odvezlo přiložte je též. Usnadníte tím PČR práci a zrychlíte její činnost.

!!! Upozorňujeme, že firma odebírala nejen víno, ale i gumárenské výrobky, navigace, PC, dřevo, atd. !!!

Trestní oznámení se podává na služebnu, pod kterou Vaše firma patří, doporučuji si ověřit na stránkách PČR nejbližší spádovou obec nebo okrsek. Samozřejmě lze kontaktovat policii v Třebíči, SKPV OHK ÚO Třebíč, ul. Bráfova 1247/11,
674 01. Zde je výzva k součinnosti od PČR.
Hromadné podání nelze uskutečnit.
Zde je číslo jednací celé spisové značky : č.j. KRPS-32900/TČ-2013-010771 pod kterou jsou všechny případy evidovány.

Celý případ nyní šetří policie v Třebíči a pro rozsah to nějakou dobu zabere, proto je zbytečné kontaktovat kohokoliv z tamního oddělení. Vyčkejme až nás sami vyzvou.
Policie již zadržela podezřelé osoby a jejich sklady právě prohledává a inventarizuje,

za Vinařskou asociaci ČR

Jiří Maděřič

Pozor vinaři a obchodníci na firmu G-Trans group

UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITY FIRMY G-TRANS GROUP.

Firma G-Trans Group se na nás obrátila s žádostí o stažení tohoto článku, mi jej stáhnout nechceme, ale jejich dopis zveřejňujeme. Neboť je pro nás důležité umožnit vám reakci firmy, škoda jen, že nekomunikuje s poškozenými.

From: Gtrans Group [mailto:info@gtrans.cz]
Sent: Friday, March 08, 2013 12:12 PM
To: info@vinarskaasociace.cz
Subject: žádost o odstranění výzvy

Dobrý den,

Reaguji na upozornění uvedené na vašich webových stránkách viz http://www.vinarskaasociace.cz/asociace/0/0/0/0/0/discussion-all/60#bott60 ve kterým je uveden odkaz na upozornění Policie ČR.

Ve spolupráci s Policií ČR, se kterou jsme v součinnosti v řešení problému neuhrazených faktur způsobených druhotnou platební neschopností díky našim odběratelům byl text na webu Policie ČR smazán a dále je věc šetřena standardní cestou.

Nepravdivé prohlášení na Vašich webových stránkách nás poškozuje a tímto Vás žádám, aby jste tento text okamžitě odstranili, jelikož link na který se odkazujete již není pravdivý.

Pokud má někdo z Vašich vinařů problém s uhrazením, nechť se obrátí na tento email či Policii.

Věřím, že poškozující text bude z Vašich webových stránek obratem odstraněn a nebudeme muset dále věc řešit s našim advokátem s žádostí o náhradu škody za poškozování jména naší společnosti.

S pozdravem

Richard Foltýn
jednatel společnosti

——————————————
info@gtrans.cz
www.gtrans.cz

G-Trans Group s.r.o.
sídlo firmy: Mezibranská 1579/4 / 110 00 Praha
tel: +420 773 450 457 / fax: +420 226 531 119

ŽÁDÁME POŠKOZENÉ VINAŘE ABYCHOM SE SPOJILI A PODALI HROMADNOU ŽALOBU.

Desítky vinařů a obchodníků byli na sklonku minulého roku vyzváni k účasti na výběrovém řízení na dodávku vína pro firmu G-Trans Group s.r.o. .

Ti nejšťastnější z vás byli kontaktováni, jako vybraní dodavatelé. Firma si víno odvezla a dosud nezaplatila poškozeným vinařům nikdo nezvedá telefon a nereaguje na dopisy.

Jediným podílníkem a jednatelem společnosti je Richard Foltýn s trvalým bydlištěm na obecním úřadě Vacenovic, tato skutečnost je silně podezřelá.

Prosím všechny poškozené, aby nás kontaktovali a podali společnou žalobu o dlužnou částku.

odkaz na výzvu PČR

 

Valná hromada VAČR

Zápis z jednání VH VAČR

24.1.2013

V Moravském Žižkově

Zahájení VH VAČR:

Zapisovatel: Jiří Maděřič

Ověřovatel: Jan Horešovský

Předseda Josef Valihrach zahájil jednání VH úvodním proslovem.

Poté místopředseda ing Petr Marek zhodnotil uplynulý rok činnosti VAČR. Zmínil v bodech všechny významné činnosti např. zrušení nesmyslných hlášení, úlohu VAČR v ozázce hrozícího zavedení SPD z vína, účast VAČR na jednání s VF a na Mze.

Místopředseda Jiří Maděřič v krátkosti rozvedl komunikaci s VF a SZPI.

Volba návrhové, mandátové a volební komise: Bylo rozhodnuto, že o všech bodech bude rozhodnuto v plénu účastníků.

Valná hromada se dohodla na ponechání členského příspěvku ve výši 2000,- Kč/ rok.

Hlasováním valné hromady bylo zvoleno složení předsednictva i dozorčí rady ve složení:

 

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

 

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

Byli přijati nový členové: Oldřich Drápal st.

Vinařství Jakubčík Brumovice

Bylo odsouhlaseno ukončení pronájmu kanceláře v Hustopečích a přesunutí sídla VAČR na adresu: Chalúpky 1, Moravský Žižkov, 691 01.

VH VAČR se usnesla aktivní podpoře prodeje moravských a českých červených vín formou komunikační kampaně.

Spotřební daň z vína nebude

Nadpis snad mluví za vše. Ve čtvrtek podvečer se v hotelu Galant konalo setkání týdeníku EURO. Během setkání vystoupil pan Ladislav Minčič 1. náměstek ministra financí s dlouho očekávanou novinou, jíž rozptýlil všechny dohady a mýty kolem zavedení nenulové spotřební daně od 1.1.2014. Informace byla sdělena fóru účastníku z řad vinařské obce. To že samotný návrh existuje je informace stará již jeden rok. Teprve dnes přijel pan Minčič s informací, nebo lépe řečeno s posláním sdělit rozhodnutí premiéra a ministra financí, že návrh nebude předložen ani na jaře příštího roku, ani na podzim. Tudíž nebude do voleb předložen vůbec. Tato informace se zrodila již dříve, ale dodnes se o ní jen spekulovalo. Vinařská asociace nemalou měrou přispěla k odklonu od myšlenky zdanění vína. Analýza dopadů zavedení spotřební daně vypracovaná SVČR se tedy bude hodit jen možná do budoucna proti myšlenkám nové vlády.

Přejeme všem spoustu zábavy s nezdaněným vínem.

Za vinařskou asociaci Jiří Maděřič

Zkoušky odborné způsobilosti – další zbytečný nesmysl

Nejožehavějším tématem posledních dnů pro vinohradníky je bezesporu termín “ odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin“. Jak jste si možná všimli, na počátku roku se objevila informace o zeštíhlení aparátu MZe, kde ministerstvo navrhovalo spojení SZPI a SRS. Informace někam zapadla a ejhle objevila se vyhláška 206/2012 Sb. K dané vyhlášce a zákonu existuje manuál k postupu. Ve zkratce a v praxi to znamená, že každý traktorista co pracuje s postřikovačem musí mít odbornou způsobilost I. stupně, který předpokládá absolvování základního kurzu v délce min 12 hodin u některé ze školících firem. Tento traktorista ovšem nemůže rozhodovat o postřicích samostatně, ale musí být dohlížen osobou se způsobilostí II. nebo III. stupně. Tyto dva stupně obnáší složení zkoušky rostlinolékaře na SRS. Všechny 3 stupně se musí jednou za pět let obnovovat.  Tyto povinnosti platí od 1.1.2013. Nechceme tvrdit, že SRS tímto krokem chce dokázat svou účelnost a potřebu samostatnosti, ale … . Jinak si nedokážu vysvětlit, že to co dělali generace před námi bez jakýchkoliv omezení a byrokratické zátěže, se nyní musí všichni naučit a být ověření zkouškou na SRS.
Původní směrnice ES , ze které vychází novela vyhlášky, nikde nestanovuje přesný postup pro naplnění dané směrnice státy EU.  Je to jen dílo našich úředníků. Pokud by úředníci naplnili směrnici prohlášením, že všichni zemědělci zapojení do IP splňují požadavky směrnice a ostatní budou muset zkoušky podstoupit, mělo by to naprosto stejný efekt. Směrnice totiž národním institucím nařizuje „zvýšení povědomí o používání pesticidů a omezením jejich aplikace v členských státech“ to jest to samé, co splňují zemědělci v IP. Navíc po pečlivém studiu příručky se nikdo nedozví nic, co by dopředu nevěděl, vše co je obsahem je založeno na odpovědné praxi. Navíc neexistuje žádný jiný výstup z celé akce SRS než ten, že účastník dostane papír na to, co nepotřebuje. Příručku pro složení zkoušek naleznete zde, otázky a odpovědi ke zkouškám zde. Více informací na stránkách SRS.

Celá akce je v kontextu dnešní byrokracie dalším krokem prohlubování presumpce viny. Vše proti čemu stojíme, je právě na ní založeno, nikdo si nedělá hlavu s tím, že zákon porušit znamená vystavit se riziku postihu. Dnešní úředník není pátračem po „zlořádech“ nýbrž kontrolorem hlášení, kterými dokazujeme dopředu svou nevinu.

Místopředseda Vinařské asociace ČR

Ing. Jiří Maděřič

Kontakty na provádění zkoušek
Zde je kontakt pověřeného školitele pro „traktoristy“ v nejbližším termínu:
Seminář dne 6.,7. 12 v Hustopečích, cena  650,- Kč/ osobu za 2- denní seminář
722 913 337
724 006 988
dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

Školení se zkouškou na SRS proběhnou do konce roku 3:
8.11., 6.12. v Brně
Kontaktní údaje: Ing. Brnický Pavel
SRS oblastní odbor Brno, pracoviště, Brno-venkov,
Zemědělská 1a, 613 00 Brno
E-mail: pavel.brnicky@srs.c
Telefon: 724 284 088

15.11. v Břeclavi (pí Čapková Lenka: 519 374 181)
Další zkoušky budou vypsány po novém roce

Pláč nad rozlitým červeným…

Pokles zájmu o tuzemská červená vína pokračuje, není divu – Vinařský fond ČR nepočítá s podporou a marketingem červených vín pro další tři roky!!

Fakta:

Z celkových 17 337,81 ha osázené plochy vinic ČR tvoří dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu třetinu moštové modré a zanedbatelný podíl 1 % připadá na stolní a podnožové odrůdy.(Pramen: ÚKZUZ)

Nejvýznamnější modré moštové odrůdy – vinařská oblast Morava

Svatovavřinecké22,8%, Frankovka 21,6%,  Zweigeltrebe 14,4%, Rulandské modré 11,6%, Modrý Portugal 10,6%,  André 4,9%, Cabernet Sauvignon 4,3%,  Cabernet Moravia 3,9%, Dornfelder,1%, Merlot 1,7%.

Vinařský fond a podpora prodeje moravských červených vín:

Vinařský fond ČR  v minulosti soustředil své úsilí na podporu a propagaci bílých a růžových vín, přičemž červená vína byla po celou dobu opomíjena. Pokud můžeme hovořit o cílené podpoře červených vín, tak snad pouze dílčím způsobem a to díky Svatomartinským vínům. Zde se však vinař potýká v posledních letech stále klesající prodejní cenou. Odbyt modrých odrůd je z části realizován díky růžovým vínům, ani ta však problém s poklesem zájmu o domácí červená vína neřeší.

Je jen s podivem, že při přípravě zadání nové komunikační kampaně pro značku“ Vína z Čech, Vína z Moravy“ si zadavatel – Vinařský fond ČR tuto skutečnost opět neuvědomil. Jakoby nevěděl, že červenými odrůdami je u nás osázeno přes třicet procent vinic. A tak v zadání pro výběrové řízení na další tři roky propagace červených vín opět chybí. Ptáte se proč? Možná proto, že pro představitele Vinařského fondu je důležitější jméno vítězné agentury než zadání, které reaguje na poslední vývoj v obchodu s našimi víny!

Nejde přeci o budoucnost českých a moravských vín, ale o zakázku za 82 000 000 korun!

Vinařská asociace ČR a její aktivity v posledních dnech

Průběhu května 2012 jsme se zaměřili na komunikaci o spotřební dani na půdě parlamentu a ministerstva zemědělství ČR. Dosáhli jsme odsunutí tohoto problému do budoucnosti a spotřební daň na víno vypadla z balíčku zákonů schvalovaných začátkem června.

Koncem května se zástupci Vinařské asociace účastnili schůzky s náměstkem ministra RNDr. Jiřím Machem na Mze ČR, kde předložili naše připomínky v otázce zachování výsadbových práv, novelizace Vinařského zákona a problematice černých dovozu vín. Zástupci VAČR na tomto jednání opět prosazovali nezavádění dalších povinných hlášení pro vinařské subjekty a prezentovala názor, že jediným nástrojem je účinná a efektivní kontrola v terénu SZPI, Celní správy a jejich součinnost.

14.6.2012  byla otevřena kancelář Vinařské asociace v Hustopečích.

14.6.2012  na rozšířeném jednání výboru Vinařské asociace ČR byly diskutovány a schváleny konkrétní návrhy k připomínkování novely vyhlášky 353/2004 sb. připravované na Mze. Jednalo se především o systému zatřiďování vín.

Mimo jiné byla navržena změna § 4 příloha č. 5 „Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vypustit všechna hodnocení typu „ netypická, neodpovídající označení“ Dále využívat stávající definice vad vína a navrhujeme stanovit stupnici pro rozlišení míry vady Důvod: v současnosti v evropském vinařství se čím dál více prosazují tzv. vína autentická a vína připravovaná tradičními postupy, například výroba vín oxidativní metodou, která tímto trpí.

Byla doporučena některá nová synonyma odrůd révy vinné a řešeny otázky značení na etiketách..

Výbor se také projednal návrhy svých členů k fungování Vinařského fondu ČR a připravil další postup při prosazování jeho transformace.

Na základě probíhající diskuse kolem činnosti Vinařského fondu ČR a s ohledem na médii zveřejněné skutečnosti týkající se fungování fondu . Ve všech těchto souvislostech,

VAČR nechápe snahu Vinařského fondu vypsat výběrové řízení na komunikační agenturu pro další tři roky v hodnotě přesahující 100 miliónů korun. Vinařská asociace požaduje zveřejnění konkrétního zadání činností pro komunikační agenturu a tedy i podmínky výběrového řízení ještě před jeho vyhlášením. Výběrové řízení připravit na období jednoho roku a připravit transformaci Vinařského fondu.

Spotřební daň na víno a další vývoj jednání Vinařské asociace

V minulých dnech jsme Vás informovali o aktivitách představitelů Vinařské asociace ČR souvisejících s možností zavedení spotřební daně na tiché víno.  Veškeré kroky se opíraly o dokument Vinařské asociace ČR „ Argumenty proti zavedení spotřební daně na tiché víno“ (ke stažení zde), s cílem podrobně vysvětlit dopady na vinařství v ČR a zároveň naslouchat i argumentům zastánců návrhu.

Podařilo se nám na svou stranu získat řadu významných osobností, členů Parlamentu ČR. Tento další posun je potěšující zejména proto, že většinou patří do tábora zastánců úsporných opatření vlády. Naše aktivity pokračovali i v průběhu svátečních dnů.

Výsledkem je skutečnost, že pan poslanec za jihomoravský kraj Jan Husák (TOP09) předložil náš dokument přímo předkladatelům zavedení spotřební daně. Konstatoval, že argumenty Vinařské asociace ČR, jsou prvními od profesních občanských sdružení, které problematiku spotřební daně posouvají od konfrontační, do nové – odborné roviny a je třeba se jimi vážně zabývat.

Pan poslanec pak přijal roli koordinátora dalšího postupu a jednání mezi Vinařskou asociací ČR a navrhovateli zavedení spotřební daně.

Vážení kolegové vinaři, dnes jsme přesvědčeni, že spotřební daň na tichá vína nebude zavedena, v platnosti však i zůstává rčení „Nejásej, když jsi ještě nepřeskočil