Informace pro zemědělce v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády kolem koronaviru.

 

Dobrý den,

pro lepší orientaci v tom, co nyní dělat – v souvislosti s mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou kvůli koronaviru – se objevují na různých webových stránkách souhrny opatření, postupů, či často kladených otázek.

 

Pro zemědělské podnikatele můžou být důležité například tyto:

 

Ministerstvo zemědělství – často kladené otázky (krizovalinka@mze.cz, infolinka MZe: 221 814 595)

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/aktuality/koronavirus/casto-kladene-otazky/

SZIF – opatření v souvislosti s koronavirem

https://www.szif.cz/cs/dulezita-sdeleni

Finanční správa – průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500

Hospodářská komora ČR – aktuální informace pro podnikatele v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19

https://www.komora.cz/koronavirus/

Hospodářská komora ČR – informace pro OSVČ – jste OSVČ a nemůžete nyní pracovat

Valihrachovi mají opět nejlepší Chardonnay na světě

V době nepříliš veselé si musíme najít opěrné body, které v nás vzbuzují hrdost a radost z každodenní práce. Zní to až neuvěřitelně, ale Jožka Valihrach opět uspěl na Chardonnay du Monde. Stává se to pomalu tradiční záležitostí, ale spíš to jen potvrzuje neuvěřitelnou kvalitu tohoto moravského vinaře. Bravo Jožko a tleskáme k nejlepšímu Chardonnay na světě!

Informace SZPI

SZPI informuje:

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v souvislosti s rozhodnutími vlády ve vazbě na zamezení šíření coronaviru a vzhledem k nouzovému stavu, dochází od 17.3.2020 minimálně do 30.3.2020 k omezení činnosti Komise inspekce pro hodnocení a zatřiďování vín. Po tuto dobu nebudou probíhat žádná zasedání komisí pro hodnocení a zatřiďování vína a také nebudou přijímány vzorky pro zatřídění.

https://www.szpi.gov.cz/clanek/omezeni-cinnosti-komise-inspekce-pro-hodnoceni-a-zatridovani-vin.aspx

Prodej vína po nařízení vlády z 14.3.

Množí se nám dotazy od vinotékařů, zdali je nutné zavírat maloobchodní prodejny s vínem. Naše stanovisko je jednoduché. Víno je potravina, obchody s potravinami mají vyjímku. Nedoporučujeme víno rozlévat a sedět v prostorách provozovny, ale víno sebou není problém. Víno se vždy řídilo zákonem o potravinách tudíž není důvod o tom pochybovat. Pokud nevyjde metodický pokyn přímo na tento obor, není důvod propadat panice.

Opustil nás jeden ze zakládajících členů Vinařské asociace ČR Ludvík Maděřič.

Tyto řádky se nám nepíší vůbec lehce, protože odešel člověk, který svůj život věnoval své vášni tedy vínu – byl jeden z nás.

V neděli 9. února 2020 nás opustil jeden ze zakládajících členů Vinařské asociace ČR Ludvík Maděřič.

Dokázal postavit rodinné prosperující vinařství, vychovat své následovníky, vždy bojoval jako lev ….

Svůj poslední boj však bohužel nevyhrál.

Připíjíme na tebe Ludvo sklenkou Luise a věříme, že tam nahoře umí dobré víno.

Nezávislí vinaři ČR

Návštěva z CEVI a FIVI na Moravě

Jako každý rok, tak i letos byla Vinařská asociace partnerem soutěže Vinař roku. Během slavnostního galavečera jsme udělili cenu za celoživotní dílo Vojtěchu Kušinovi ze školního statku v Mělníce, který ji přijal s pokorou sobě vlastní.

Využili jsme této příležitosti a pozvali zástupce organizací rodinných vinařství z Francie a Itálie, kteří již dříve vyjádřili zájem o naše členství v panevropském hnutí nezávislých vinařů. Přiletěli k nám s nabídkou účasti na společném projektu boje proti zbytečné a přebujelé byrokracii, která nemá efekt na kvalitu vína ani ochranu spotřebitele. Z Itálie přiletěla viceprezidentka CEVI a prezidentka FIVI(Itálie) Matilda Poggi spolu s tajemnicí CEVI(celoevropská) Carlou Behr a radní FIVI Ritou Babini. Měli přijet i kolegové z Maďarska a Bulharska, ti ale bohužel na poslední chvíli museli svou účast odříct z důvodu vinobraní.

Hned v úvodu žofínského galavečera předala Clara Behr společně s Jožkou Valihrachem cenu Vinařské asociace. Průvodcem celého večera byla výtečná Hanka Shánělová a o zvěčnění této stále prestižnější akce se postaraly kamery České televize. Jakožto čestní hosté dámy na zbytku oficiálního programu dámy ocenili zejména plynulost a profesionalitu nejen při předávání, ale také nečekanou zábavnost a úroveň audiovizuálního představení. Zbytek večera už jsme dámy seznamovali s vinaři i víny našich členů.

Druhý den strávila delegace na Moravě, respektive půlku přesunem po dálnici D1 a druhou prohlídkou vinic i vinařství. Bohužel jsme kvůli dopravním obtížím nestihli navštívit tolik kolegů, kolik bychom si přáli, ale pevně věříme, že to nebylo naposledy. Je nám ctí všem vyřídit velké díky, moc je překvapila komplexnost a různorodost našich vín, pestrost krajiny a ocenili zejména přátelské a vlídné přijetí všude, kam zavítali. Čtvrteční podvečer jsme strávili setkáním s vinaři, kteří měli zájem a možnost strávit pár hodin diskuzí nad možnostmi spolupráce a
problémy, které řeší kolegové jinde v Evropě. Není nečekané, že malí vinaři všude čelí těm samým problémům, překvapilo nás však, jak se jim daří konkrétní problémy řešit a zapracovávat do zákona. Slíbili nám, že jako členům CEVI, jsou schopni pomoci řešit naše problémy s využitím svých poradců a právníků na nadnárodní úrovni. Nastínili, co by vyplývalo z našeho členství v celoevropské síti, od zajímavých nabídek partnerských dodavatelů, přes legislativní pomoc, až po pomoc s exportem a účastí na salonu nezávislých vinařů. Salon se koná koncem listopadu, letos jsou všechny stoly obsazeny a přitom se na 300 zájemců vůbec nedostalo. Každý rok jej navštíví cca 19 000 návštěvníků a podle vyjádření jde o něco mezi obchodem a velkou párty.

 

Konkrétní podmínky a výhody spolupráce budeme nějakou dobu pilovat a závěrečnou smlouvu vám představíme jak jen to bude možné.

 

Vzácná návštěva z evropských vinařských organizací

Vzácná návštěva z evropských vinařských organizací  

Moravu čeká jedinečná příležitost setkat se s evropskými vinaři, kteří jsou zároveň úzkou špičkou vedení silných nezávislých vinařů. Vinařská asociace byla, po navázaní kontaktů na mezinárodních vinařských akcích, oslovena z Francie vedením Vigneron independant se zájmem o spolupráci a setkání. Je to nesmírná pocta pro celou vinařskou obec. Do České republiky se sjedou zástupci vinařů z Francie, Itálie a Maďarska.

Při příležitosti konání Vinaře roku se budou účastnit galavečera, kde předají ceny vítězům a nejlepšímu rodinnému vinařství. Následně, ve čtvrtek 22.8., se hosté přesunou na Moravu. Na Moravě by rádi navštívili vinařství a vinice a setkali se s malými moravskými vinaři. Po celodenním programu je čeká neformální setkání, nejen se členy Vinařské asociace. Hosté se představí a sdělí své zkušenosti s fungováním rodinných vinařství v Evropě, jejich problémy a způsoby řešení a možnosti spolupráce. V následné debatě bude mít každý možnost klást svým kolegům konkrétní dotazy. Večer bude završen debatou nad víny, která  nebudou chybět k dokreslení atmosféry.

Delegace nezávislých vinařů:

Matilde Poggi – Presidentka Italských nezávislých (FIVI) a vicepresidentka Evropských (CEVI)

Clara Behr -FR tajemnice (CEVI)

Lorenzo Cesconi – Italský biodynamický vinař, radní FIVI

Rita Babini – Italská vinařka, radní FIVI

Marta Wille – Baumkauff – Maďarská biodynamická vinařka z Tokaje

Promenáda červených vín

Vážené vinařky a vinaři,
zveme Vás k účasti na jediné soutěži červených vín v ČR. Organizátorem soutěže je spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, z.s. Cílem soutěže je odborně zhodnotit červená vína od producentů z České republiky, s důrazem na komplexní suchá červená vína.
Vzorky vín se přihlašují do pátku 18. 1. 2019. Poplatek za soutěž je 200 Kč bez DPH za vzorek. Vybírají se 3 lahve od vzorku. Vzorky vín se odevzdávají na sběrných místech  uvedených v statutu, který je v příloze tohoto emailu. 
Výstava se uskuteční v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích v sobotu 16. 2. 2019 od 16:00 – 22:00. Předání ocenění proběhne v 18:00.
Děkujeme všem, kteří již vzorky přihlásili a věříme, že ostatní se také rádi přihlásí. Těšíme se na setkání na výstavě.
 


Marek Suský, za spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, z.s.
rodinné vinařství Suský
Velké Pavlovice
tel.: 723 286 832
www.vinosusky.cz

Promenáda červených vín – statut

Informace ÚKZÚZ

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2018.

Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10. 9. 2018 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2018 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274.

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 750 hl nebo 1000 l sudového vína (za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

 

Povinnost podat prohlášení  mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

 

Prohlášení lze podat:
elektronicky prostřednictvím  Portálu farmáře
na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu:

ÚKZÚZ,  Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 67181 Znojmo – Oblekovice

 

 

 

Ing. Miroslav Račický

odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Evropská 16/25 16, 671 81 Znojmo-Oblekovice

tel:       + 420 515 304 117

fax:      + 420 515 304 112

gsm:    + 420 737 267 031

 

miroslav.racicky@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz

Cabernet blanc z Vinařství Valihrach šampionem Vino Ljubljana

Je tomu už delší čas, konkrétně 17.4. vyhráli Valihrachovi nejstarší soutěž vín pořádanou na evropském kontinentu, vlastně na celém světě. Skvělý úspěch pro celé české vinařství s velmi netradiční odrůdou. Cabernet blanc nepatří k tradičním odrůdám, jeho sazenice přivezli teprve před několika lety. Nutno podotknout, že tato odrůda vinaře z Krumvíře nadchla a věří v její budoucí úspěchy. Máme se na co těšit. Gratulujeme z celého srdce a pevně věříme, že úspěchy moravských a českých vín povedou nejen k úspěchům na domácím trhu, ale hlavně na těch zahraničních.