Vzácná návštěva z evropských vinařských organizací

Vzácná návštěva z evropských vinařských organizací  

Moravu čeká jedinečná příležitost setkat se s evropskými vinaři, kteří jsou zároveň úzkou špičkou vedení silných nezávislých vinařů. Vinařská asociace byla, po navázaní kontaktů na mezinárodních vinařských akcích, oslovena z Francie vedením Vigneron independant se zájmem o spolupráci a setkání. Je to nesmírná pocta pro celou vinařskou obec. Do České republiky se sjedou zástupci vinařů z Francie, Itálie a Maďarska.

Při příležitosti konání Vinaře roku se budou účastnit galavečera, kde předají ceny vítězům a nejlepšímu rodinnému vinařství. Následně, ve čtvrtek 22.8., se hosté přesunou na Moravu. Na Moravě by rádi navštívili vinařství a vinice a setkali se s malými moravskými vinaři. Po celodenním programu je čeká neformální setkání, nejen se členy Vinařské asociace. Hosté se představí a sdělí své zkušenosti s fungováním rodinných vinařství v Evropě, jejich problémy a způsoby řešení a možnosti spolupráce. V následné debatě bude mít každý možnost klást svým kolegům konkrétní dotazy. Večer bude završen debatou nad víny, která  nebudou chybět k dokreslení atmosféry.

Delegace nezávislých vinařů:

Matilde Poggi – Presidentka Italských nezávislých (FIVI) a vicepresidentka Evropských (CEVI)

Clara Behr -FR tajemnice (CEVI)

Lorenzo Cesconi – Italský biodynamický vinař, radní FIVI

Rita Babini – Italská vinařka, radní FIVI

Marta Wille – Baumkauff – Maďarská biodynamická vinařka z Tokaje

Promenáda červených vín

Vážené vinařky a vinaři,
zveme Vás k účasti na jediné soutěži červených vín v ČR. Organizátorem soutěže je spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, z.s. Cílem soutěže je odborně zhodnotit červená vína od producentů z České republiky, s důrazem na komplexní suchá červená vína.
Vzorky vín se přihlašují do pátku 18. 1. 2019. Poplatek za soutěž je 200 Kč bez DPH za vzorek. Vybírají se 3 lahve od vzorku. Vzorky vín se odevzdávají na sběrných místech  uvedených v statutu, který je v příloze tohoto emailu. 
Výstava se uskuteční v Sokolovně ve Velkých Pavlovicích v sobotu 16. 2. 2019 od 16:00 – 22:00. Předání ocenění proběhne v 18:00.
Děkujeme všem, kteří již vzorky přihlásili a věříme, že ostatní se také rádi přihlásí. Těšíme se na setkání na výstavě.
 


Marek Suský, za spolek vinařů Víno z Velkých Pavlovic, z.s.
rodinné vinařství Suský
Velké Pavlovice
tel.: 723 286 832
www.vinosusky.cz

Promenáda červených vín – statut

Informace ÚKZÚZ

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách v roce 2018.

Upozorňujeme Vás na povinnost podat do 10. 9. 2018 prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2018 (dle čl. 32 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a čl. 23 nařízení Komise (EU) 2018/274.

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 750 hl nebo 1000 l sudového vína (za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.

 

Povinnost podat prohlášení  mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

 

Prohlášení lze podat:
elektronicky prostřednictvím  Portálu farmáře
na tiskopisu zaslaném poštou nebo osobně doručeném na adresu:

ÚKZÚZ,  Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 67181 Znojmo – Oblekovice

 

 

 

Ing. Miroslav Račický

odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Evropská 16/25 16, 671 81 Znojmo-Oblekovice

tel:       + 420 515 304 117

fax:      + 420 515 304 112

gsm:    + 420 737 267 031

 

miroslav.racicky@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz

Cabernet blanc z Vinařství Valihrach šampionem Vino Ljubljana

Je tomu už delší čas, konkrétně 17.4. vyhráli Valihrachovi nejstarší soutěž vín pořádanou na evropském kontinentu, vlastně na celém světě. Skvělý úspěch pro celé české vinařství s velmi netradiční odrůdou. Cabernet blanc nepatří k tradičním odrůdám, jeho sazenice přivezli teprve před několika lety. Nutno podotknout, že tato odrůda vinaře z Krumvíře nadchla a věří v její budoucí úspěchy. Máme se na co těšit. Gratulujeme z celého srdce a pevně věříme, že úspěchy moravských a českých vín povedou nejen k úspěchům na domácím trhu, ale hlavně na těch zahraničních.

Informace SZPI

Upozornění na povinnosti týkající se označování čepovaných a rozlévaných vín

Vážení,
obracíme se na Vás z důvodu, abychom Vás informovali o povinnostech prodejců čepovaného
a rozlévaného vína. Tyto povinnosti vyplývají z novely zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 321/2004 Sb.“), které jsou účinné od 1. 4. 2017. Zejména se jedná o požadavky na označování čepovaného a rozlévaného vína při
nabízení k prodeji z obalu určeného pro spotřebitele podle ustanovení § 16 odst. 8 zákona č. 321/2004 Sb., kdy musí být viditelně zpřístupněné tyto snadno čitelné údaje:
o Označení druhu produktu. o Označení CHOP/CHZO, pokud je obsahuje.
o Označení tradičního výrazu, pokud je obsahuje.
o Označení stáčírny.
o Údaj o provenienci.

Podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 321/2004 Sb. dále musí být v místě nabídky
čepovaného nebo rozlévaného vína viditelně zpřístupněné tyto snadno čitelné údaje:
o Skutečný obsah alkoholu.
o Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru.
o Údaj o alergenní složce.

Skutečný obsah alkoholu:
Prodávající: – přímo uvede tento údaj, nebo
– uvede slova „Informaci o obsahu skutečného alkoholu ve víně žádejte
u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam.

Slovní vyjádření obsahu zbytkového cukru:
Prodávající: – přímo uvede tento údaj, nebo
– uvede slova „Informaci o slovním vyjádření obsahu zbytkového cukru ve víně
žádejte u obsluhy“, nebo jiná slova, která mají pro spotřebitele stejný význam.

Údaj o alergenní složce se uvádí způsobem stanoveným zákonem č. 110/1997 Sb.:
Údaj o přítomnosti alergenní složky v rozlévaném víně nebo čepovaném víně, které je možno
konzumovat na místě, způsobem podle ustanovení § 9a zákona č. 110/1997 Sb., musí být
uveden v souladu s ustanovením § 7 odst. 3 vyhlášky č. 417/2016 Sb.:
a) písemně – zvýrazněním látky vyvolávající alergii nebo nesnášenlivost tak, aby byla
jasně odlišena od ostatních složek, např. typem písma, stylem písma či barvou pozadí,
nebo
b) písemně slovy „Informaci o výskytu konkrétních alergenů v pokrmu žádejte u obsluhy.“
nebo jinými slovy, která mají pro spotřebitele podobný význam, včetně následného
předání informace o výskytu konkrétního alergenu v pokrmu spotřebiteli, nebo
c) písemně slovy prostřednictvím zařízení pro vizuální komunikaci, nebo
d) písemně uvedením číselných nebo písmenných kódů nebo symbolů za předpokladu,
že tyto budou v nabídce pro spotřebitele srozumitelným způsobem vysvětleny.

Dále si dovolujeme upozornit na pravidla týkající se mísení vína a podávání vína z obalu
určeného pro spotřebitele o objemu do 2 litrů, která jsou uvedená v ustanovení § 27 odst. 11
zákona č. 321/2004 Sb.

Tímto Vás žádáme o předání informace mezi své odběratele (restaurace, hotely, provozovny
společného stravování aj.).

Veškeré další informace týkající se vinařské problematiky můžete naleznout v záložce „Víno“ na
webových stránkách www.szpi.gov.cz.

S pozdravem
Ing. Jindřich Pokora
ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace