Kodex člena Vinařské asociace ČR

  • Vinař či vinařství nepřesahuje svou produkcí roční objem výroby 400.000l
  • Vinař či vinařství produkující lahvová vína výhradně z hroznů, které mají původ v České republice
  • Vinohradník obhospodařuje vinice registrované v České republice
  • Obchodník aktivně obchoduje s českými a moravskými víny
  • Osobnost přispívající k šíření dobrého jména českých a moravských vín