Otevřený dopis Nezávislých vinařů Vládě ČR

 

Pane Premiére, Vládo České republiky,

Obracíme se na Vás v době, kdy celá naše společnost, čelí celosvětové pandemii. Pandemii, kterou ani Vláda, ale ani my Nezávislí vinaři České republiky nemohli předvídat.

Chápeme složitou situaci, ale zároveň čelíme následkům nařízením Vlády ČR, tedy nařízeními, pod kterými jste podepsáni Vy – ministři. Někteří z Vás před 30 lety začínali jako malí živnostníci.

Jistě tedy i VY chápete, že MY – Nezávislí vinaři ČR, vinaři, kteří mají své vlastní jméno na etiketách našich produktů, jsme Vaším rozhodnutím poškozeni. Poškození jsou i další členové našich rodin, kteří nesou stejné jméno. Jsou na něj hrdí, protože každá naše rodina si své dobré jméno budovala svou každodenní prací, a to bez ohledu na svou politickou orientaci.

My všichni s nadějí vyhlížíme konkrétní opatření Vlády ČR, která mají snížit dopad na omezení naší činnosti, tedy omezení, která byla vyhlášena na základě Krizového zákona. V této souvislosti si Vám dovoluji předložit několik reálných problémů, kterým čelíme:

 • Po poklesu odbytu produktů malých a středních vinařů ve specializovaných prodejnách po platnosti nové Vinařského zákona přichází další rána
 • Již čtyři týdny se potýkáme s totálním propadem prodejů v segmentu HORECA, který souvisí s jejich uzavřením – jedná se o stěžejní prodejní kanál našich výrobků
 • Naše pohledávky u odběratelů v segmentu HORECA jsou z 97% po době splatnosti, protože naprostá většina subjektů, přestala hradit své závazky.
 • Tímto se dostáváme do platební neschopnosti a nejsme schopni uhradit ani aktuální DPH protože faktury byly vystaveny, ale ne uhrazeny
 • Péče o vinice je celoroční proces, který nelze přerušit či oddálit. Každý úkon ve vinici je dán průběhem vegetačního cyklu a náklady na údržbu vinic jsou kontinuální, bez ohledu na vnější vlivy
 • Naše situace není shodná s jinými výrobci, či obchodníky – nemůžeme přerušit ani odložit výrobu – pokud to uděláme – nebudeme mít z čeho na podzim tohoto roku vyrobit víno ročníku 2020
 • Bez podpory státu nejsme schopni tuto krizi překonat

Jaká podpora by byla pro nás smysluplná:

Nepřímá podpora v HORECA:

 • Stanovení podmínek pro ukončení omezení provozu našich odběratelů, časový rámec
 • Podpora zaměstnanosti v oboru HORECA – úhrada nebo prominutí nákladů zaměstnavatele za zaměstnance, a to včetně odvodů ZP, SP, DZČ po dobu omezení provozu a následující 3 měsíce po jeho ukončení…
 • V případě, že subjekt má objekt v nájmu od, státu, kraje, obce dočasné odpuštění nájmu
 • Snížení sazby DPH pro segment HORECA minimálně pro období restartu jejich činnosti

Přímá podpora:

 • Podpora zaměstnanosti vinařství/vinohradnictví – úhrada nebo prominutí nákladů zaměstnavatele za zaměstnance, a to včetně odvodů ZP, SP, DZČ po dobu omezení provozu a následující 3 měsíce po jeho ukončení…
 • Odklad plateb DPH z neuhrazených pohledávek – jednoduchý systém odpisu
 • Odsunutí plateb z úvěrů o jeden kalendářní rok
 • Opuštění záměru regulace prodeje a reklamy na naše produkty
 • Rychlé náhrady škod spojené s uzavřením provozoven, zrušením prezentačních akcí atd dle Krizového zákona
 • Odpuštění 2. čtvrtletní zálohy odvodů do VF
 • Podpora na opatření po ukončení krize – skladování, logistika atd.
 • Snížení administrativní zátěže

Dovolte nám, abychom závěrem jménem všech Nezávislých vinařů ČR, vyjádřili naše znepokojení nad výsledky projednávání podpor podnikatelského sektoru ve Vládě ČR. Nemůžeme přijmout fakt, že Vláda ČR se zcela odvrátila od náhrad škod dle ustanovení Krizového zákona.

Apelujeme na dodržování zákonů České republiky ze strany současné Vlády, která svůj mandát postavila právě na „boji“ proti těm, kteří zákony ČR nejen porušují, ale i těm kteří by ho jen hypoteticky mohli porušovat!

Naše znepokojení jen podporuje i poslední zpráva kolem COVID II , a to že žadatelem sice může být zemědělský podnikatel, ale budou podpořeny pouze nezemědělské činnosti, například. Pokud zemědělský podnikatel provozuje vedle své standardní činnosti například i penzion.

Jak říkáte jsme na jedné lodi, tak nás neházejte přes palubu!

V Moravském Žižkově dne 6.4.2020

Josef Valihrach Předseda Vinařské asociace a Nezávislých vinařů ČR, Výbor Vinařské asociace ČR

 

Posted in Novinky, Otevřené dopisy.