Dopis vrchnímu řediteli zemědělských komodit Ministerstva zemědělství ČR

Vážený pane vrchní řediteli Jílku,

dovolte nám,  v souvislosti s nově požadovanými povinnostmi při uvádění vinařských produktů na trh ze strany SZPI, navrhnout změnu v množství požadovaných údajů a průvodních dokladů a zasadit se o snížení administrativní zátěže v našem oboru.

Nově vyžadované povinné údaje a průvodní doklady budou pro každého poctivého vinaře či obchodníka znamenat obrovský nárůst administrativy. Mají-li  tato opatření na trhu s vínem být jednou z hlavních součástí, již několikrát deklarovaného  „boje proti černém trhu „, ke kterému se hlásí i VA ČR, musíme důrazně protestovat. Tato opatření nebyla s VA ČR konzultována a VAČR by nikdy tento návrh ani nepodpořila!

Tato opatření totiž nejdou proti černému trhu, který nepotřebuje ke svému fungovaní ani fakturu, natož průvodní doklad, ale naopak postihuje poctivé živnostníky – vinaře a obchodníky s vínem, kteří jsou schopni vlastním úsilím se postarat nejen o svou rodinu, ale navíc i vytvořit ve svém kraji i další pracovní místa.

Místo podpory podnikání se jim dostává do rukou další soubor byrokratických nařízení zatěžující jejich provoz.  Poctivý vinař/obchodník se bude zabývat implementací nových nařízeních do svých systémů, bude utrácet za jejich správu a to vše proto, aby plnil nastavená pravidla, správně odváděl DPH, DP,Silniční daň, sociální a zdravotní pojištění . Mezi tím, se černý trh bude tlačit k jeho stálým zákazníkům s nabídkou vín bez DPH, bez průvodních dokladů a dalších náležitostí…

Žádáme všechny příslušné orgány, aby učinily kroky k odstranění této nesmyslné byrokracie a naopak věnovaly zvýšené úsilí k aktivnímu vyhledávání nepoctivých „vinařů“ a nelegálních obchodníků s víny v terénu.

Dle našeho názoru požadavkům identifikace postačuje úplný daňový doklad, číslo šarže a všechny ostatní údaje, které jsou již uváděny na etiketě výrobku . Funkci Evidenční knihy u obchodníka splňuje kniha přijatých a vydaných faktur. Požadované množství údajů je pro výrobce a distributory neúnosný.

Nově vyžadované povinnosti pro uvádění vinných produktů na trh najdete pro informaci v příloze.

Pokud autoři těchto byrokratických nařízení budou odvolávat na nařízení EK a jejich argumenty spočívají v povinnosti dodržování nařízení EK, dovolil bych si upozornit právě na nařízení EK NK 436/2009 čl. 24, které připouští udělení výjimky a to právě jednotlivým členským státům EU a která byla doposud uplatňována i u nás.  Zde v odstavci 2. Odchylně od odstavce 1. písm. b)je uvedeno:

a) mohou členské státy u přepravy produktů zahájené na jejich
území stanovit, že průvodní doklad se vystaví podle vzoru
v příloze VII;
b) mohou členské státy stanovit u přepravy produktů, která je
zahájena i ukončena na jejich území, že průvodní doklad
nebude rozdělen do rubrik a požadované údaje nebudou
číslovány podle vzoru v příloze VII.

Dovolte mi upozornit, že tato výjimka je členskými státy hojně využívána s cílem zamezení nadměrné administrativní zátěže vinařů.

Jménem členů i nečlenů VA ČR Vás žádám o zasazení se o změnu těchto nově požadovaných povinností a to nejen v souvislosti s mnohokrát deklarovanou snahou MZe o snižování administrativní zátěže malých a středních podnikatelů.

Děkuji za pochopení

V Moravském Žižkově 1.8.2014

s úctou

Ing. Petr Marek

místopředseda Vinařské asociace ČR

člen mezirezortní komise k problematice černého trhu s vínem

Posted in Archiv, Otevřené dopisy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *