Charta nezávislých

Je to již více jak dva roky, co jsme začali práci na ochranné známce, která by pomohla odlišit to podstatné, co odděluje ty co víno TVOŘÍ a ty co víno PRODUKUJÍ. Proběhlo mnoho diskuzí a schůzek,  komunikace s podobnými sdruženími v zahraničí nám přinesla projekt NEZÁVISLÍ VINAŘI. Navazujeme na podobnou organizaci Vigneron Independant jejíž zakládající listinou je Charta Nezávislých, kterou Vám představujeme v podobě vhodné pro naši zemi.

Jedná se o prohlášení každého z našich držitelů a jejich výslovný závazek k plnění jejího obsahu.

Charta Nezávislých

Kdo jsme?

Jsme nezávislí vinaři!

Jsme vinaři, kterým je kvalita a původ našich produktů nade vše. I proto jsou marketingové průzkumy pro nás nepodstatné a naše práce ve vinici ani ve sklepě se jim nepodřizuje – jsme totiž na nich nezávislí!!

Jsme nezávislí na nadnárodních korporacích, které ve víně hledají pouze prostředek k naplnění hlavních cílů mocných investorů, cílů vedoucích k maximálnímu zisku bez ohledu na původ a kvalitu produktu!

Kašleme na byrokratická nařízení EU a lobisty prosazovaná nařízení! Ctíme naši vlast. Nestydíme se za náš původ ani tradice našeho oboru!

Jsme malí vinaři zanedbatelné produkce co se množství týká, ale máme velké srdce! Srdce, které bije pro náš kraj a naše víno, které je jeho obrazem!

I přes naši nezávislost jsme přeci jen závislí.

Náš život a příběh je závislý na našich rozhodnutích, závislý na našich myšlenkách a postojích, závislý na naší tradici a původu.

Vyrábíme víno v různých oblastech České republiky, nabízíme vína která nejsou jen konzumním zbožím, vytváříme zážitek s duší.

Naše vína jsou odlišná v chuti i aroma, ale vždy jsou jedinečná jako otisk prstu každého z nás! Vkládáme do nich své sny, zkušenosti, svou lásku, život svůj i našich rodin!

Otisk prstu symbolizuje nejen jedinečnost, ale i odpovědnost za produkty, které jsou spojeny s naším jménem!

Neváháme se za naše vína postavit, neváháme sklízet plody slávy našich vín , tak i s pokorou přijímat jejich neúspěchy!

Vše co vyrábíme děláme s úctou ke svým předkům i našim dědicům. S úctou ke krajině, která nám dává možnost realizovat své sny!

Naším mottem je hrdost a pokora!

Co děláme?

Jsme právem hrdí na svůj kraj, takový jaký je. Pěstujeme své hrozny a staráme se o své vinice.

Vyrábíme svá vína a respektujeme unikátní terroir. Prodáváme vlastní vína z našeho kraje.

Lahvujeme svá vína ve svém vlastním sklepě. Zachováváme tradice.

Vítáme Vás, rádi s Vámi mluvíme o našem víně a vedeme Vás k jeho poznání.

Proč?
V době, kdy všeho je dostatek a všem nám vládne chaos, je jediným opěrným bodem naše společná minulost. Naše minulost nám totiž jediná může ukázat kam směřovat a co ctít. V době kdy design vítězí nad obsahem potřebujeme rozlišovat podstatu života. Máme mnoho na výběr a je těžké orientovat se podle cedulek. To nejlepší na nás nikdy nečeká u hlavní cesty. Za jedinečností je třeba se vypravit – je třeba ji hledat!. Ukazujeme cestu, ne cíl. Nevyhovujeme všem, ale těm co nám rozumí. Dejte nám svůj čas a my Vám dáme svůj, sdílejte s námi vášeň Nezávislého vinaře. Je jedno kde, ve sklepě nebo u Vás doma. My jsme tu pro toho, kdo naslouchá a rozumí.
Nabízíme víc než obchod, nabízíme kousek sebe!

s úctou vaši Nezávislí Vinaři.

VAČR děkuje České televizi

! Upozornění, jedná se o stanovisko výboru VAČR, které podpořila drtivá většina členů, respektujeme právo nesouhlasit, proto předestíráme, že zakládající člen Jaroslav Javornický s textem nesouhlasí!

! Nejedná se o kritiku osob na vinařské škole, kritizujem způsob vedení, za které je odpovědný jen a pouze ředitel/ka ve všech svérách podnikání nebo služeb. Nechceme vyvíjet tlak na nikoho osobně, jen upozorňujeme ministerstvo školství na praktiky, které ve veřejném školství nemají co dělat. !

Vinařská asociace děkuje České televizi, která v reportáži ze dne 31.1.2016 ukázala některé aspekty vzdělávání studentů vinařství na Jižní Moravě. Plně respektujeme politické názory svých členů i ostatních vinařů a všech svobodných lidí v této zemi. Nemůžeme a nechceme však mlčky přihlížet k tomu, co ukázala reportáž: že jsou naše děti vychovávány k nesamostatnosti a k pocitu, že manipulace s jejich projevem a osobností je přijatelnou metodou podpory jakéhokoli politického či mocenského zájmu.

Své potomky doma a ve vinařství vychováváme k osobní, rodinné a vinařské hrdosti, kterou deklarujeme každý den při prezentaci svých vín, vinařské tradice a profese. Nesouhlasíme s faktem ani způsobem, jakým byly zcela zjevně vnucovány cizí formulace a cizí stanoviska na předepsaných poznámkových lístcích, které pak studenti četli prezidentovi aby byl vytvořen dojem spontánního a jednotného názorového zázemí vinařského dorostu.  Tento způsob jednání se v celé šíří dotýká naší lidské i stavovské hrdosti a jako metodu ovlivňování mínění ji považujeme za zcela nepřijatelnou.

V posledních letech je náš obor pod permanentním tlakem lobistických skupin, které jsou živené z politických kruhů, nebo ekonomickými zájmy velkých společností. A právě dnes, v souvislosti s kauzou Vinařské školy a provázanosti všech jejích aktérů se ptáme:

Kde je naše hrdost, kde je hrdost, kterou tak často vpisujeme jako slogan ke svým jménům na etiketách svých vín?

Ne, nechceme riskovat to, že se náš um, hrdost i budoucnost našich následníků stane pouhou frází. Uděláme vše proto, aby mohli pokračovat v rodinné tradici našich vinařství, našich rodinných firem.

Žádáme, aby MŠ prověřilo tento případ a vyvodilo závěry ve formě odvolání ředitelky z její funkce, neboť uvedený příklad zjevně dokumentuje manipulaci s názory studentů a zneužití besedy k politickým cílům, což je ve školství a ve výchově zcela nepřijatelné. Nadto je nutné připomenout, že vedení jediné vinařské školy v ČR není pod tlakem chyb vedení zdaleka poprvé, v minulosti nevole z řad studentů a učitelů vyústila v odchod nemalé části vyučujících. Dokonce ani vyjádření školní inspekce o problematickém vedení nebylo nijak dořešeno.

výbor VAČR

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

Vinařská asociace se po celou dobu tvorby novely zákona 321/2004 sb. účastnila na připomínkování tohoto pro vinařství, vinohradnictví ale i obchod s vínem tak důležitého zákona.

Celý průběh legislativního procesu však vzbudil v našich řadách rozčarování, které vyvrcholilo díky způsobu, jakým byl zákon pozměněn během projednávání ve Vládě ČR.

Falšování vín se díky zájmovým skupinám neřešilo v čistě věcné rovině, ale stalo se nástrojem politické reklamy některých hejtmanů, senátorů i poslanců. Bohužel i díky jejich snaze sbírat politické body se naše vinařství dostalo do ne příliš důvěryhodné roviny.

Sdílíme obecný názor na potřebu klást důraz na potírání negativních vlivů falšování vín. Nicméně jsme nuceni konstatovat, že novelizací jinak funkčního zákona se stává tato potřeba zcela neuspokojenou. Správným řešením jistě je, aby stát plnil svou základní roli dozoru nad potravinami v mezích stávajícího zákona a souvisejících zákonů, a ne vytvářením nadbytečných administrativních kliček a neprůhledných vazeb.

Novela zákona přináší velmi důležité paragrafy pro následující dotační období a jde směrem k ochraně spotřebitele, což je obecně pozitivní. Bohužel, zákon současně významně narušuje hospodářskou soutěž a zvýhodňuje jednu skupinu výrobců a obchodníků na úkor druhých. Zavádí další povinnosti, nová hlášení ba dokonce i celé evidenční knihy pro další subjekty. Brání tak rozvoji podnikání v našem oboru.

Celkový dopad úpravy na černý trh a potažmo falšování vinařských produktů je marginální, naproti tomu pro byrokratickou zátěž je zásadní. Kombinace s jinými připravovanými zákony pak může být pro malé producenty a obchodníky likvidační.

Podrobnější komentář hlavních částí navrhované novely najdete ZDE

Za Výbor VA ČR

Josef Valihrach předseda VA ČR

Jiří Maděřič místopředseda VAČR

Petr Marek místopředseda VA ČR

Libor Průdek člen Výboru VAČR

Josef Dufek člen Výboru VA ČR

Poslední sbohem vinařskému nestorovi

Chtěli bychom vyjádřit hlubokou soutrast všem pozůstalým po zesnulém Eduardu Postbieglovi. Pan Postbiegl byl nejen velkým vědcem, degustátorem a  milovníkem vína , ale byl to nesmírně vlídný, přátelský a šlechetný muž, který byl vždy ochoten pomoci. Jeho vztah k vinařství byl vzorem pro mnohé a jeho pracovitost byla nevídaná. Na poslední cestu jsme jej doprovodili v pátek 11. prosince, když skonal 6. prosince ve věku nedožitých 81 let. Vzdáváme čest jeho památce, navždy zůstane tím co naše vinařství nejvíc zdobilo.

 

Comtech už ne?

Vinařský fond hledá kreativní a mediální partnery pro další tři roky, celkový rozpočet dělá 72 milionů. Comtech chce ale zkusit štěstí přímo u vinařských značek.

Státní Vinařský fond včera otevíral obálky s nabídkami komunikačních i mediálních agentur, které projevily zájem o veřejnou zakázku na komunikační a reklamní aktivity pro příští tři roky, tedy na období let 2016 až 2019. Rozpočet celé tříleté kampaně činí 72 milionů Kč. Podle projektového manažera Vinařského fondu Pavla Večeři se do tendru přihlásilo přibližně patnáct reklamních a mediálních subjektů, jejich přesná jména zatím neuvedl. Jak ale Médiáři sdělil Jan Rauschert, ředitel komunikační agentury Comtech, která pro Vinařský fond pracovala v posledních letech, tato agentura už o další zakázku této instituce nesoutěží.

„Svoji nabídku neodevzdáme. Dlouho jsme tento krok zvažovali, přece jen nás s Vinařským fondem pojí spousta společné práce… Cítíme ale, že je potřeba se posunout o krok dál… Když jsme přemýšleli, kudy se můžeme vydat, uvědomili jsme si, že na veřejné značce Vína z Moravy, vína z Čech jsme společně s klientem udělali víc práce, než se povedlo řadám komerčních vinařských značek. A paradoxně právě tady cítíme více prostoru pro agenturu s našimi zkušenostmi. V segmentu, kde jsme jako agentura Vinařského fondu nemohli působit. Přiznávám také, že pár procent v této úvaze hrál i fakt, že na nás kvůli spolupráci s Vinařským fondem stále někdo útočil a oslaboval tím značku Comtech – to nejcennější, co máme,“ uvedl pro Médiář Rauschert.

Vinařský fond rozdělil oproti minulosti tendr na strategickou a kreativní část a na mediální plánování a nákup mediálního prostoru. Agentury se mohou ucházet o obě části zakázky zvlášť, nebo dohromady. Na služby mediální agentury je v rozpočtu vyčleněno celkem 38 milionů, na kreativní tvorbu 34 milionů Kč. Podle předchozího vyjádření ředitele fondu Jaroslava Machovce počítá zadavatel s rovnoměrným rozvržením rozpočtu do celého tříletého období.  Od agentur požaduje návrh kreativně-strategického konceptu pro další tři roky, přičemž počítá s další podporou značek Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinské víno a dále s podporou růžových a moravských červených vín.

Mezi práce Comtechu patří i aktuální kampaň na podporu červených vín, která běží od konce srpna do poloviny prosince ve spojení s druhou řadou seriálu Vinaři v televizi Prima.

Smutek ve vinařské společnosti

Tragická nehoda si v neděli vyžádala život vinaře Stanislava Krejčího. Vinařská asociace vyjádřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým. Stanislav Krejčí nás opustil ve věku 54 let ve své milované vinici po nešťastné kolizi. S jeho osobou byla po léta spojena láska k vínu i folklóru. Dlouhodobě pracoval jako předseda vinařského spolku a ještě déle jako člen mužáckého pěveckého souboru. Poslední rozloučení s tímto jedinečným mužem se uskuteční v sobotu 12. září, 14:00 v Moravském Žižkově.

Česká republika má po 88 letech zástupce ve významné funkci OIV

České republice se dostalo významného profesního uznání v oblasti vinohradnictví a vinařství. Po 88 letech členství ČR v Mezinárodní organizaci pro révu a víno (OIV) byl do její významné pozice jmenován český zástupce, a to Ondřej Mikeš ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Ondřej Mikeš se stal prezidentem subkomise pro metody analýzy na Valném shromáždění OIV, které se konalo v návaznosti na 38. Světový vinohradnický a vinařský kongres v Mohuči v Německu. Od roku 1927, kdy Československo vstoupilo do této organizace, tak poprvé povede jednu ze subkomisí český zástupce. V ČR pracuje Ondřej Mikeš v odboru kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI jako referent pro laboratorní záležitosti. Aktivní práce v OIV se účastní od roku 2007. Do pozic prezidentů zbývajících komisí byli jmenováni zástupci Francie, Itálie, Austrálie, Španělska a Portugalska. Prezidentkou OIV se na příští tříleté volební období stala Monika Christmann z Německa.

Průvodní dokladem pro přepravu vín může být opět faktura i dodací list

Ministr zemědělství Marián Jurečka předložil dnes Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky čj. 534/15. Vláda tento návh schválila a nařízení vlády by mělo vstoupit v platnost 1.7.2015

Vinařská asociace ČR byla iniciátorem této změny!

Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod petici, nebo nás veřejně podporovali při naší snaze zmírnit administrativní zátěž vinařů a obchodníků s víny. Výsledek je pro nás povzbuzením do další práce a je důkazem, že změna je možná…

Nářízení vlády je zde

Sudy zmizí, víno z nich nikoli

Omezení prodeje sudového vína z dovozu je jen šalamounské opatření, které zničí vinotéky

problémech s vínem se už namluvilo a napsalo hodně. Často i proto, aby různým adresátům různých tvrzení unikla pravá podstata: že neschopnost státu kontrolovat kvalitu potravin vyhovuje nejen podvodníkům, ale též některým firmám deklarujícím se jako seriózní. Je pravdou, že v určitých vínech se objevují problémy s kvalitou kvůli nedovolenému upravování nebo nepravdivému označování jejich původu a že problémy jsou už tak veliké, že poškozují dobré jméno vinařství. Naštěstí se to týká téměř výhradně segmentu levných vín, kde o zákazníka bojujevíno sudové s levným vínem lahvovým (což je často to samé víno). Pravda také je, že se zde určitým způsobem střetávají malí vinaři a velké vinařské firmy, a to především na poli ctění ochrany vína. Vinařům vystupujícím pod svým jménem (což bývají právě ti menší) značně vadí, že současná „kauza sudovky“ je zjevně jen vrtění psem, které problém nevyřeší.

Pokud jako konzumenti vnímáme sudové víno pozitivně, pak je to většinou nějak podprahově spojeno s obrázkem dřevěného sudu a vedle stojícího bodrého chlapíka s koštýřem v ruce. Sudovka ale zdaleka není jen tahle idylka, nýbrž byznys velkých firem, které mají desítky či stovkyhektarů „jezeďáckých“ vinic a musejí prodat obrovské množství nepříliš kvalitního moku. Některé z nich prodávají víno v sudech (těch kovových), jiné stáčejí totéžvíno do lahví a mezi sebou se perou o zákazníka, který neřeší příliš kvalitu a kupuje hlavně podle ceny. Pokud stát dost nekontroluje pravidla, mnohé z producentů napadne vylepšit si ekonomiku dovozem podstatně levnějšího vína ze zahraničí a vydávánímho za vlastní s dobře prodejnou nálepkou Morava. Ti opravdu otrlí pak ještě zvětšují objemy vína vodou s přidáním chuťových aditiv, aby se patok dal vůbec pít.

Bossové vinařští a političtí

Sudovka malých a velkých vinařů je něco zcela jiného, a bohužel se mediální zkratkou hází do jednoho pytle. Typický malý vinař pracuje s menší produkcí a s věrnou zákaznickou základnou. Víno proto prodá snadněji, nepotřebuje podvádět uvedeným způsobem, jeho obchodní systém je založen jinak. Na rozdíl od velkých firem, jejichž vína na dlouhých regálech v obchodních řetězcích mění často etikety, názvy i podobu, aby zaujala oko zákazníka, stojí obchodní úspěch malého vinaře na tradičním jméně jeho rodiny, které chrání především nejlepší kvalitou, jaké je schopen. Obecný problém s odbytem se tak redukuje převážně na velké producenty s přístupem do obchodních řetězců nebo hůře do náleven často bez ohledu na jejich úroveň.

U problémů s kvalitou a značením vína je lhostejné, zda je v sudu, nebo v lahvi. Vinařští bossové s bossy politickými nalezli nyní řešení, ve kterém nejde ani tak o ochranu spotřebitele, jako o samoúčelné administrativní opatření (restrikce sudového vína), které vyhoví politické poptávce a nažranosti vinařských vlků, jejichž koza (produkce a možnosti odbytu) zůstane celá. Logická cesta je přitom nasnadě: definovat přísné postihy a uplatňovat je při masivní kontrole kvality vína odběrem a rozborem vzorků. Místo toho se vymýšlejí a obhajují složitá opatření, například vytvoření evidence vztahů mezi vinařem a prodejnami vína, zákazy prodeje, zákazy určitých druhů obalů a jiné nápady, kterými se ovšem dosáhne pouze zátěže pro ty slušné (ochotné se pro účely kontrol kvality evidovat) a zcela mine ty neslušné, o jejichž seznam se stát zjevně ani pokoušet nehodlá. Kontrolním orgánům se tak na stříbrném podnose nabídne seznam poctivých a vsaďme se, že od té doby budou výsledky kontrol mnohem lepší!

Nejsmutnější na tom je, že k těmto výsledkům a řešením se hrdě hlásí Svaz vinařů, vydávající se často za zástupce všech vinařů. Paradox je však hned lépe pochopitelný, pokud se podíváme na složení jeho výkonných orgánů, které jsou tvořeny převážně reprezentanty velkých firem, z nichž některé mají za sebou mediálně běžně dostupné problémy s falšováním vína.

Až vyjde šalamounské opatření, zmizí nechtěné sudy, nikoli však víno z nich. Změní nálepku a my si ho vypijeme z povolených, navíc Vinařským fondem podpořených lahví s krásnou moravskou etiketou či značkou. Ostatně jako dosud. Ze světa ale zmizí svébytný kulturní fenomén a skvělý marketingový produkt moravského vinařství, kterým by sudovka nadále mohla zůstat, pokud by se s ní zacházelo s inteligencí a bez pokrytectví. Zmizí také provozovatelé vináren a vinoték, na jejichž ochranu podnikatelské svobody stát zřejmě rezignuje.

JAN HOREŠOVSKÝ

šéf dozorčí rady Vinařské

asociace ČR a vlastník

vinných barů Vinograf

Zdroj LN

Témata k jednání o novele vinařského zákona

I. Témata a idee VAČR k řešení v rámci novelizace

 1. Důvody pro změnu úprav zákona o vinařství a vinohradnictví

 • změny v SOT a z toho plynoucí úpravy národní legislativy

 • problematika klamání spotřebitele, falšování vín, falšování obalů

 • problematika kontroly, postihů, černého trhu

 • problematika Vinařského Fondu- závažné nálezy NKÚ

 1. Hlavní body k úpravám, které jsou v dikci ministerstva zemědělství- záměrně zde neuvádíme body, které zákon o vinařství a vinohradnictví nedokáže

 • Zamezit klamavému značení všech vín jak lahvových, tak sudových- požadujeme zavést nový povinný údaj „pěstitelská oblast“ a zakázat označování vína národními geografickými údaji, v jakékoliv podobě, které jsou v rozporu s pěstitelskou oblastí. Týká se jak sudových tak i lahvových vín.

 • Změnit statut Vinařského fondu, kdy přispěvatelé budou povinni platit pouze na základě své přihlášky a finanční podpory půjdou jen na dotaci marketingu plátců, omezeny na dvojnásobek vkladů.

 • Zpřísnění podmínek pro prodejní místa nejen sudových vín, využitím novely zákona 379/2005 Sb , nebo použitím pro obchodování sudovým vínem rodných listů, nebo zavedením „supercertifikace“, která by povolovala uvedení dovozového nebaleného vína trh po schválení SZPI, zachování možnosti prodeje sudových vín bez omezení zemí původu.

 • Zavedení hranice pro oddělení vinaře a obchodníky, aby nedocházelo k možným záměnám dovozových vín za česká a naopak. Oddělený provoz s jinou adresou a jinou obchodní značkou by napomohl zprůhlednění nabídky. (není rozpracováno v paragrafovém znění)

 • Zvýšení pravomocí SZPI, která by měla lépe a rychleji postihovat prohřešky proti platným zákonům.

 • Zvýšení ochrany tradičních názvů, např.: Vinařství, Vinný sklep, Vinný dům…

 • Vytvoření národní vinařské laboratoře, mající vědecký základ při ZF MU.

Celá zpráva je ke stažení zde včetně situační zprávy, zpracované nezávisle, na základě vlastních informací.