Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

Vinařská asociace se po celou dobu tvorby novely zákona 321/2004 sb. účastnila na připomínkování tohoto pro vinařství, vinohradnictví ale i obchod s vínem tak důležitého zákona.

Celý průběh legislativního procesu však vzbudil v našich řadách rozčarování, které vyvrcholilo díky způsobu, jakým byl zákon pozměněn během projednávání ve Vládě ČR.

Falšování vín se díky zájmovým skupinám neřešilo v čistě věcné rovině, ale stalo se nástrojem politické reklamy některých hejtmanů, senátorů i poslanců. Bohužel i díky jejich snaze sbírat politické body se naše vinařství dostalo do ne příliš důvěryhodné roviny.

Sdílíme obecný názor na potřebu klást důraz na potírání negativních vlivů falšování vín. Nicméně jsme nuceni konstatovat, že novelizací jinak funkčního zákona se stává tato potřeba zcela neuspokojenou. Správným řešením jistě je, aby stát plnil svou základní roli dozoru nad potravinami v mezích stávajícího zákona a souvisejících zákonů, a ne vytvářením nadbytečných administrativních kliček a neprůhledných vazeb.

Novela zákona přináší velmi důležité paragrafy pro následující dotační období a jde směrem k ochraně spotřebitele, což je obecně pozitivní. Bohužel, zákon současně významně narušuje hospodářskou soutěž a zvýhodňuje jednu skupinu výrobců a obchodníků na úkor druhých. Zavádí další povinnosti, nová hlášení ba dokonce i celé evidenční knihy pro další subjekty. Brání tak rozvoji podnikání v našem oboru.

Celkový dopad úpravy na černý trh a potažmo falšování vinařských produktů je marginální, naproti tomu pro byrokratickou zátěž je zásadní. Kombinace s jinými připravovanými zákony pak může být pro malé producenty a obchodníky likvidační.

Podrobnější komentář hlavních částí navrhované novely najdete ZDE

Za Výbor VA ČR

Josef Valihrach předseda VA ČR

Jiří Maděřič místopředseda VAČR

Petr Marek místopředseda VA ČR

Libor Průdek člen Výboru VAČR

Josef Dufek člen Výboru VA ČR

Poslední sbohem vinařskému nestorovi

Chtěli bychom vyjádřit hlubokou soutrast všem pozůstalým po zesnulém Eduardu Postbieglovi. Pan Postbiegl byl nejen velkým vědcem, degustátorem a  milovníkem vína , ale byl to nesmírně vlídný, přátelský a šlechetný muž, který byl vždy ochoten pomoci. Jeho vztah k vinařství byl vzorem pro mnohé a jeho pracovitost byla nevídaná. Na poslední cestu jsme jej doprovodili v pátek 11. prosince, když skonal 6. prosince ve věku nedožitých 81 let. Vzdáváme čest jeho památce, navždy zůstane tím co naše vinařství nejvíc zdobilo.

 

Comtech už ne?

Vinařský fond hledá kreativní a mediální partnery pro další tři roky, celkový rozpočet dělá 72 milionů. Comtech chce ale zkusit štěstí přímo u vinařských značek.

Státní Vinařský fond včera otevíral obálky s nabídkami komunikačních i mediálních agentur, které projevily zájem o veřejnou zakázku na komunikační a reklamní aktivity pro příští tři roky, tedy na období let 2016 až 2019. Rozpočet celé tříleté kampaně činí 72 milionů Kč. Podle projektového manažera Vinařského fondu Pavla Večeři se do tendru přihlásilo přibližně patnáct reklamních a mediálních subjektů, jejich přesná jména zatím neuvedl. Jak ale Médiáři sdělil Jan Rauschert, ředitel komunikační agentury Comtech, která pro Vinařský fond pracovala v posledních letech, tato agentura už o další zakázku této instituce nesoutěží.

„Svoji nabídku neodevzdáme. Dlouho jsme tento krok zvažovali, přece jen nás s Vinařským fondem pojí spousta společné práce… Cítíme ale, že je potřeba se posunout o krok dál… Když jsme přemýšleli, kudy se můžeme vydat, uvědomili jsme si, že na veřejné značce Vína z Moravy, vína z Čech jsme společně s klientem udělali víc práce, než se povedlo řadám komerčních vinařských značek. A paradoxně právě tady cítíme více prostoru pro agenturu s našimi zkušenostmi. V segmentu, kde jsme jako agentura Vinařského fondu nemohli působit. Přiznávám také, že pár procent v této úvaze hrál i fakt, že na nás kvůli spolupráci s Vinařským fondem stále někdo útočil a oslaboval tím značku Comtech – to nejcennější, co máme,“ uvedl pro Médiář Rauschert.

Vinařský fond rozdělil oproti minulosti tendr na strategickou a kreativní část a na mediální plánování a nákup mediálního prostoru. Agentury se mohou ucházet o obě části zakázky zvlášť, nebo dohromady. Na služby mediální agentury je v rozpočtu vyčleněno celkem 38 milionů, na kreativní tvorbu 34 milionů Kč. Podle předchozího vyjádření ředitele fondu Jaroslava Machovce počítá zadavatel s rovnoměrným rozvržením rozpočtu do celého tříletého období.  Od agentur požaduje návrh kreativně-strategického konceptu pro další tři roky, přičemž počítá s další podporou značek Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinské víno a dále s podporou růžových a moravských červených vín.

Mezi práce Comtechu patří i aktuální kampaň na podporu červených vín, která běží od konce srpna do poloviny prosince ve spojení s druhou řadou seriálu Vinaři v televizi Prima.

Smutek ve vinařské společnosti

Tragická nehoda si v neděli vyžádala život vinaře Stanislava Krejčího. Vinařská asociace vyjádřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým. Stanislav Krejčí nás opustil ve věku 54 let ve své milované vinici po nešťastné kolizi. S jeho osobou byla po léta spojena láska k vínu i folklóru. Dlouhodobě pracoval jako předseda vinařského spolku a ještě déle jako člen mužáckého pěveckého souboru. Poslední rozloučení s tímto jedinečným mužem se uskuteční v sobotu 12. září, 14:00 v Moravském Žižkově.

Česká republika má po 88 letech zástupce ve významné funkci OIV

České republice se dostalo významného profesního uznání v oblasti vinohradnictví a vinařství. Po 88 letech členství ČR v Mezinárodní organizaci pro révu a víno (OIV) byl do její významné pozice jmenován český zástupce, a to Ondřej Mikeš ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Ondřej Mikeš se stal prezidentem subkomise pro metody analýzy na Valném shromáždění OIV, které se konalo v návaznosti na 38. Světový vinohradnický a vinařský kongres v Mohuči v Německu. Od roku 1927, kdy Československo vstoupilo do této organizace, tak poprvé povede jednu ze subkomisí český zástupce. V ČR pracuje Ondřej Mikeš v odboru kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI jako referent pro laboratorní záležitosti. Aktivní práce v OIV se účastní od roku 2007. Do pozic prezidentů zbývajících komisí byli jmenováni zástupci Francie, Itálie, Austrálie, Španělska a Portugalska. Prezidentkou OIV se na příští tříleté volební období stala Monika Christmann z Německa.

Průvodní dokladem pro přepravu vín může být opět faktura i dodací list

Ministr zemědělství Marián Jurečka předložil dnes Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky čj. 534/15. Vláda tento návh schválila a nařízení vlády by mělo vstoupit v platnost 1.7.2015

Vinařská asociace ČR byla iniciátorem této změny!

Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod petici, nebo nás veřejně podporovali při naší snaze zmírnit administrativní zátěž vinařů a obchodníků s víny. Výsledek je pro nás povzbuzením do další práce a je důkazem, že změna je možná…

Nářízení vlády je zde

Sudy zmizí, víno z nich nikoli

Omezení prodeje sudového vína z dovozu je jen šalamounské opatření, které zničí vinotéky

problémech s vínem se už namluvilo a napsalo hodně. Často i proto, aby různým adresátům různých tvrzení unikla pravá podstata: že neschopnost státu kontrolovat kvalitu potravin vyhovuje nejen podvodníkům, ale též některým firmám deklarujícím se jako seriózní. Je pravdou, že v určitých vínech se objevují problémy s kvalitou kvůli nedovolenému upravování nebo nepravdivému označování jejich původu a že problémy jsou už tak veliké, že poškozují dobré jméno vinařství. Naštěstí se to týká téměř výhradně segmentu levných vín, kde o zákazníka bojujevíno sudové s levným vínem lahvovým (což je často to samé víno). Pravda také je, že se zde určitým způsobem střetávají malí vinaři a velké vinařské firmy, a to především na poli ctění ochrany vína. Vinařům vystupujícím pod svým jménem (což bývají právě ti menší) značně vadí, že současná „kauza sudovky“ je zjevně jen vrtění psem, které problém nevyřeší.

Pokud jako konzumenti vnímáme sudové víno pozitivně, pak je to většinou nějak podprahově spojeno s obrázkem dřevěného sudu a vedle stojícího bodrého chlapíka s koštýřem v ruce. Sudovka ale zdaleka není jen tahle idylka, nýbrž byznys velkých firem, které mají desítky či stovkyhektarů „jezeďáckých“ vinic a musejí prodat obrovské množství nepříliš kvalitního moku. Některé z nich prodávají víno v sudech (těch kovových), jiné stáčejí totéžvíno do lahví a mezi sebou se perou o zákazníka, který neřeší příliš kvalitu a kupuje hlavně podle ceny. Pokud stát dost nekontroluje pravidla, mnohé z producentů napadne vylepšit si ekonomiku dovozem podstatně levnějšího vína ze zahraničí a vydávánímho za vlastní s dobře prodejnou nálepkou Morava. Ti opravdu otrlí pak ještě zvětšují objemy vína vodou s přidáním chuťových aditiv, aby se patok dal vůbec pít.

Bossové vinařští a političtí

Sudovka malých a velkých vinařů je něco zcela jiného, a bohužel se mediální zkratkou hází do jednoho pytle. Typický malý vinař pracuje s menší produkcí a s věrnou zákaznickou základnou. Víno proto prodá snadněji, nepotřebuje podvádět uvedeným způsobem, jeho obchodní systém je založen jinak. Na rozdíl od velkých firem, jejichž vína na dlouhých regálech v obchodních řetězcích mění často etikety, názvy i podobu, aby zaujala oko zákazníka, stojí obchodní úspěch malého vinaře na tradičním jméně jeho rodiny, které chrání především nejlepší kvalitou, jaké je schopen. Obecný problém s odbytem se tak redukuje převážně na velké producenty s přístupem do obchodních řetězců nebo hůře do náleven často bez ohledu na jejich úroveň.

U problémů s kvalitou a značením vína je lhostejné, zda je v sudu, nebo v lahvi. Vinařští bossové s bossy politickými nalezli nyní řešení, ve kterém nejde ani tak o ochranu spotřebitele, jako o samoúčelné administrativní opatření (restrikce sudového vína), které vyhoví politické poptávce a nažranosti vinařských vlků, jejichž koza (produkce a možnosti odbytu) zůstane celá. Logická cesta je přitom nasnadě: definovat přísné postihy a uplatňovat je při masivní kontrole kvality vína odběrem a rozborem vzorků. Místo toho se vymýšlejí a obhajují složitá opatření, například vytvoření evidence vztahů mezi vinařem a prodejnami vína, zákazy prodeje, zákazy určitých druhů obalů a jiné nápady, kterými se ovšem dosáhne pouze zátěže pro ty slušné (ochotné se pro účely kontrol kvality evidovat) a zcela mine ty neslušné, o jejichž seznam se stát zjevně ani pokoušet nehodlá. Kontrolním orgánům se tak na stříbrném podnose nabídne seznam poctivých a vsaďme se, že od té doby budou výsledky kontrol mnohem lepší!

Nejsmutnější na tom je, že k těmto výsledkům a řešením se hrdě hlásí Svaz vinařů, vydávající se často za zástupce všech vinařů. Paradox je však hned lépe pochopitelný, pokud se podíváme na složení jeho výkonných orgánů, které jsou tvořeny převážně reprezentanty velkých firem, z nichž některé mají za sebou mediálně běžně dostupné problémy s falšováním vína.

Až vyjde šalamounské opatření, zmizí nechtěné sudy, nikoli však víno z nich. Změní nálepku a my si ho vypijeme z povolených, navíc Vinařským fondem podpořených lahví s krásnou moravskou etiketou či značkou. Ostatně jako dosud. Ze světa ale zmizí svébytný kulturní fenomén a skvělý marketingový produkt moravského vinařství, kterým by sudovka nadále mohla zůstat, pokud by se s ní zacházelo s inteligencí a bez pokrytectví. Zmizí také provozovatelé vináren a vinoték, na jejichž ochranu podnikatelské svobody stát zřejmě rezignuje.

JAN HOREŠOVSKÝ

šéf dozorčí rady Vinařské

asociace ČR a vlastník

vinných barů Vinograf

Zdroj LN

Témata k jednání o novele vinařského zákona

I. Témata a idee VAČR k řešení v rámci novelizace

 1. Důvody pro změnu úprav zákona o vinařství a vinohradnictví

 • změny v SOT a z toho plynoucí úpravy národní legislativy

 • problematika klamání spotřebitele, falšování vín, falšování obalů

 • problematika kontroly, postihů, černého trhu

 • problematika Vinařského Fondu- závažné nálezy NKÚ

 1. Hlavní body k úpravám, které jsou v dikci ministerstva zemědělství- záměrně zde neuvádíme body, které zákon o vinařství a vinohradnictví nedokáže

 • Zamezit klamavému značení všech vín jak lahvových, tak sudových- požadujeme zavést nový povinný údaj „pěstitelská oblast“ a zakázat označování vína národními geografickými údaji, v jakékoliv podobě, které jsou v rozporu s pěstitelskou oblastí. Týká se jak sudových tak i lahvových vín.

 • Změnit statut Vinařského fondu, kdy přispěvatelé budou povinni platit pouze na základě své přihlášky a finanční podpory půjdou jen na dotaci marketingu plátců, omezeny na dvojnásobek vkladů.

 • Zpřísnění podmínek pro prodejní místa nejen sudových vín, využitím novely zákona 379/2005 Sb , nebo použitím pro obchodování sudovým vínem rodných listů, nebo zavedením „supercertifikace“, která by povolovala uvedení dovozového nebaleného vína trh po schválení SZPI, zachování možnosti prodeje sudových vín bez omezení zemí původu.

 • Zavedení hranice pro oddělení vinaře a obchodníky, aby nedocházelo k možným záměnám dovozových vín za česká a naopak. Oddělený provoz s jinou adresou a jinou obchodní značkou by napomohl zprůhlednění nabídky. (není rozpracováno v paragrafovém znění)

 • Zvýšení pravomocí SZPI, která by měla lépe a rychleji postihovat prohřešky proti platným zákonům.

 • Zvýšení ochrany tradičních názvů, např.: Vinařství, Vinný sklep, Vinný dům…

 • Vytvoření národní vinařské laboratoře, mající vědecký základ při ZF MU.

Celá zpráva je ke stažení zde včetně situační zprávy, zpracované nezávisle, na základě vlastních informací.

Návrhy vinařské asociace pro novelu vinařského zákona

Jelikož se o novele vinařského zákona bude ještě nějakou dobu jednat, rozhodli jsem se rozšířit naše návrhy o několik bodů, které by měli přispět proti falšování vína.

Návrh na řešení problémů s falšovanými víny uváděnými do oběhu v obalech určených konečnému spotřebiteli (lahvová vína) i v obalech, která nejsou určena konečnému spotřebiteli (sudová vína)

Definice falšování vína:

Falšováním vína se rozumí užití nepovolených postupů při výrobě vín zejména…..

Zavedení povinnosti značení pěstitelské oblasti na vína plněná i vyrobená v ČR na etiketě tak, aby zákazník nebyl klamán (návrh je podpořen platným rozsudekem nejvyššího soudu ČR)

Pěstitelská oblast je geografický údaj deklarující původu hroznů pro výrobu vína.- v případě, že nebude možnost v zákoně zdůraznit důležitost zvýraznění údaje o provenienci vztaženému k možnosti klamání zákazníka. Vyžadujeme nový povinný údaj, jenž by byl povinný pro všechna vína vyrobená a plněná na území ČR. Zdůrazňujeme, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 89/2011 ze dne 22.9.2011

http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0089_1As__11_20110929090253_prevedeno.pdf )

Tento rozsudek dává jednoznačný signál o důležitosti informovat zákazníka o původu suroviny, ze které je produkt vyroben.

Návrat k povinné certifikaci vín dovezených do ČR v obalu který není určen pro konečného spotřebitele:

Víno dovezené na území České republiky v jiném obalu než obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen „sudové víno“) za účelem jeho uvedení v České republice na trh, podléhá před tímto jeho uvedením na trh ověření (certifikaci).

Toto ověření (certifikaci) provádí orgán dozoru (Inspekce)

Způsob:

Ověření (certifikace) se provádí odběrem vzorku vína reprezentujícího celou šarži dovozového sudového vína. Odběr provede orgán dozoru (Inspekce) na základě žádosti podané výrobcem, který hodlá dovozové sudové víno uvést na trh, a to po jeho nabytí do držení tohoto výrobce.

Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorku pro ověření (certifikaci) dovozového sudového vína.

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru (Inspekcí) ověření (certifikace) dovozového sudového vína, je povinen uhradit náklady s tímto ověřením (certifikací) spojené. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na toto ověření (certifikaci). O náhradě nákladů na ověření (certifikaci) rozhodne Inspekce.

Definice provozu Vinař/vinařství – Plnič/Plnírna

Navrhujeme nově vymezit pojmy Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna přičemž:

Vinař/Vinařství je fyzická či právnická osoba, vyrábějící vína z hroznů a je veden v registru vinic.

Plnič/Plnírna je fyzická či právnická osoba, která nakupuje vína od jiných subjektů v obalu, který není určen pro konečného spotřebitele bez ohledu na původ hroznů a následně je plní do obalů určených pro konečného spotřebitele.

Podmínka oddělených provozů Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna

Sídlo, či provozovna subjektu definovaného jako Vinař/Vinařství nesmí být shodné se sídlem Plniče/Plnírny musí být stavebně oddělené.

Novela vinařského zákona

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na doslova lavinu otázek, která nás v posledních dnech zastihla, ale také s ohledem na četná vyjádření představitelů SVČR tykajících se připravované regulace prodeje sudových vín (prodeje v nádobách nad 2litry) nám dovolte uvést některé věci na pravou míru. Jako přímí účastníci všech oficiálních jednání na Mze související s fungováním tzv. Komise pro boj s černým trhem i se zatím jediným připomínkováním připravované novely zákona o Vinařství a vinohradnictví musíme konstatovat následující:

Nesouhlasíme s anonymizací vlivu jednotlivých skupin a popírání jejich zodpovědnosti. I proto jsme se rozhodli opakovaně poukázat na již dříve zveřejněné materiály.

Jedná se o:

1. Zápis z posledního zasedání Komise pro boj proti černému trhu s vínem, který byl základním dokumentem pro poradu vedení MZe. To rozhodlo o tom, aby oddělení pro víno zakomponovalo navrhovaná řešení do novely zákona příloha č.1

2. Matici řešení příloha č.2 – ta jednoznačně určuje postoje jednotlivých účastníků komise

3. Dokument který je veřejně dostupný na stránkách SVČR dokument, který shrnuje i část programu předsednictva SVČR na svém jednání dne 29.10.2014 a dokonce obsahuje i výsledek hlasování jednotlivých členů k bodům, které jsou v novele zákona již obsaženy viz příloha č.3

4. V příloze č.4 najdete projednávané znění návrhu novely na jednání dne 11.2.2015 na Ministerstvu zemědělství

5. V příloze č.5 pak včerejší SVČR prezentované vyjádření s jakými tezemi pracuje MZe v rámci úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství v oblasti sudového vína.

Jako účastníci jednání na MZe dne 11.2.2015 prohlašujeme, že předložený návrh novely neobsahoval žádnou možnost pro tzv. smluvní vinotéky prodávat sudové víno natož ani nezazněla úvaha o zmiňovaném franšízingu.

Pokud se tedy o nějaké takové možnosti uvažuje, je to možnost zcela nová vznikající na platformě SVČR nikoli na MZe, vznikající navíc pod tlakem vinařů i obchodníků s vínem, kteří se doslova bouří!

Jedinou variantou, je pro nás ta nepředstavitelná možnost, že úsek vína na MZe neřídí její ředitel, ale spolek, reprezentující stále menší počet vinařů.

O tom, kdo ve skutečnosti stojí, za jednotlivými body navrhované novely si může každý udělat úsudek sám, věříme totiž ve Váš dobrý úsudek.
(Jen upozorňujeme, že pokud v přílohách narazíte na slova „průnik“ nebo „kombinace“ vězte, že to neznamená nic jiného než prosazení obou bodů současně, neb žádný jiný význam tato slova nemají.)

Dále Vás chceme informovat i o dalších dle našeho názoru ne zcela účinných opatření, která se do připravované novely zákona 321/2004 sb. dostávají. 
Návrh novely obsahuje určité problematické body, ale protože se jedná o návrh novely, lze ještě mnohé změnit. Podle našeho názoru jsou úpravy třeba, pokud nebudou prosazeny námi, nebo jinými oborovými sdruženími povede novelizovaný zákon jednoznačně k likvidaci velké části trhu malých a středních vinařů a nárůstu prodejům těm, kteří své výrobky realizují přes nadnárodní obchodní řetězce.

za výbor vinařské asociace

Jiří Maděřič

Petr Marek