Pět kroků k čistému vínu

Hezký den vážený kolego, příteli, sympatizante, 

doba z kraje roku nás přinutila zamyslet se nad původem  problémů, týkajících falšování vína. Z naší analýzy vyplynulo jednoznačně, že problém je zejména na straně legislativy, která příliš benevolentně umožňuje prodej levných dovozových vín. Není to ani tak z důvodu našeho vinařského zákona, ale hlavně z platné legislativy EU. Proto jsme se rozhodli 19.3. na jednání na SZPI přednést několik možných bodů,které by náš vnitřní trh očistili, bez nárůstu byrokratické zátěže pro vinaře, obchodníky i státní úředníky. Trvalo nějakou dobu než jsme byli schopni vše sepsat tak, jak by to mohlo být uvedeno v novelách zákona a prováděcího předpisu.
Nyní nastal čas Vám naše závěry předložit.
Budeme rádi pokud se náš trh bude schopen vymanit z neznalosti a budeme schopni vysvětlit, že víno někdy nemusí být jen alkohol, ale i zážitek. Kouzlo našich vín je zásluhou hlavně malých a středních vinařů. Bez nich by vinařství na našem území nebylo ničím než obchodovatelnou komoditou.
Budeme dál pracovat, aby vnímání rodinného vinařství bylo intenzivnější

přeji příjemný den
s úctou
výbor VAČR

Návrhy Vinařské asociace ČR
1. Zákaz značení stolních vín (vín bez CHOP/CHZO)  odrůdou. Odrůdou by mohla být značena jen vína zemská, VOC a jakostní. Stolní vína by mohla být označena jen odrůdou, která není zapsána ve státní odrůdové knize.

(toto opatření, výrazně omezí falšování odrůdových vín jako např. Pálava apod. víny z jiných států EU)

2. Nový povinný údaj na etiketě, charakterizující původ hroznů pro výrobu vína. Nově by balení v českém jazyce musela být označena na přední, nebo obou etiketách,  státem nebo oblastí, ze které pochází hrozny pro výrobu vína a to ve velikosti alespoň 50% jiného geografického údaje, minimálně však 5 mm. Za geografický údaj bereme jakékoliv slovo poukazující na sídlo, oblast, nebo jiný zeměpisný údaj uvedený na přední etiketě, třeba i jako součást obchodního názvu firmy.

(toto opatření platí pro všechna vína plněná do nádob všech velikostí, nezvýhodňuje tedy jedny producenty vín před druhými a zcela jasným způsobem orientuje zákazníka při nákupu vína. Použití vlaječky, trikolory či jiného značení neumožňuje označit vína zemí původu hroznů jako Itálie, Slovensko, Maďarsko apod. Náš návrh vychází z hrdosti na původ našich hroznů a nestydíme se ho uvádět na přední etiketě. Zavedení značení pouze našich vín trikolorou vnímáme jako lobistickou snahu plničů o snahu skrýt původ hroznů  vín z  dovozu.)

3. Rozšíření počtu chráněných zeměpisných označení. V dnešní době jsou chráněny 4 názvy odrůd, ze kterých se nesmějí dělat stolní vína. Jsou jimi Muškát moravský, Cabernet Morávia, Frankovka a Ryzlink rýnský. Nabízí se rozšíření například o „Pálava“ (jednoznačné zeměpisné označení),  „Müller Thurgau“ (Thurgau- kanton ve Švýcarsku ). Nabízí se i chránit slova jako „Vinařství“, „Vinný dům“ a „Sklep“ jen pro firmy které vyrábí víno na území ČR z hroznů sklizených na území ČR.(doplnění předchozího opatření)

4. Navýšení rozpočtu SZPI se zvýšením počtu pracovníků, jejich pravomocí a zvýšením efektivity penalizací prohřešků. Stejně důležité je, aby všechny ostatní dozorové orgány vykonávali svou práci korektně. Vinařská obec musí proti takovým vyvíjet tlak a dostat podvodníky na okraj rezortu. Je až zarážející, že drtivá většina prohřešků jde na úkor několika málo firmám, které neustále mají možnost své produkty uvádět na trh. Naše legislativa umožňuje účinný boj proti všem podvodníkům, bohužel nejsou využívány všechny možnosti a tresty za provinění nejsou časté a už vůbec ne demotivační.

5. Vybudování národní vinařské laboratoře, která by umožnila komukoliv vyhotovení rozboru, při podezření na možné nesrovnalosti v enologických postupech. V dnešní době neexistuje u nás laboratoř, mimo SZPI, která by byla schopna ve víně odhalit vodu, glycerol a jiné příměsy a určit geografický původ.

(zřízení laboratoře navrhovala VAČR již před dvěma lety a jsme rádi že náš návrh inspiroval i ostatní sdružení – podporujeme)

České vinařství v kel(g)u aneb Zakázat sudovku umí každej idiot.

Ať se to někomu líbí nebo ne, sudové víno je svébytný pojem v kultuře pití vína. Je pevně zasunutý spolu s určitou emocí do povědomí lidí. „Sudovka“ je neoddiskutovatelná součást tradice pití vína u nás a jak víme, hlavně ve městech je vedle restaurací a sofistikovaných vináren či barů množství více či méně zaplivaných náleven vína, což jsou podniky, které jsou stejně tak plné hostů jako hospody s pivem. Tyto nálevničky jsou (nikoli jen ve městech) zcela specifickou subkulturou, přinejmenším desítky let starou. Je to veskrze pozitivní emoce, která některé konzumenty (ruku v ruce s pocitem dobré koupě) k sudovému vínu stále poutá. Ostatně, na stejnou spotřebitelskou emoci („co je venkovské, to je domácí a dobré“) neustále s oblibou brnkají reklamní agentury za použití takových tradičních symbolů jako je kroj, dřevěný sud s  bodrým vinařem a koštýřem, láhev vína uložená do slámy ve sklípku atd atd…

Nápis v postranní uličce „Sudové víno z Moravy“ vyvolává v obyvatelích města patriotické nálady a touhu po tom, co jim chybí: venkovská pohoda a idyla. Tento „Pavlovův reflex“ stále platí alespoň u generace dnešních čtyřicátníků, padesátníků a starších, kteří ještě pamatujeme a máme zasunutý pocit z našich prvních konzumací vína ve vinárnách (viz např. pražská Blatnička) se sudovým vínem, kdy socialistická oficiální produkce byla především masová (což byly ty hrůzostrašné známky typu Ostravský kahan, Pražský sklepmistr či nepitelné kyselé veltlíny a vlašáky v litrovkách).

Toto vše má jistě i určitý ekonomický rozměr, který pochopitelně nemusí vyhovovat všem. Zejména ne těm, kterým to omezuje zisky v jejich tržním segmentu. Ozývají-li se hlasy volající po zákazu či omezení prodeje sudového vína, je rozhodně na místě se pečlivě zamyslet, kdo takové volání podporuje. Komu a proč tedy sudovka překáží? Především producentům špatné, nekvalitní a levné lahvové produkce, neboť ti se pohybují ve zcela srovnatelné cenové hladině a míří na stejnou skupinu zákazníků. Pokud se tedy při kontrolních odběrech sudovek objevují oprávněně odsuzované vady a nedostatky vín (mimochodem ve stejné nebo dokonce menší míře, jako je tomu u vín v lahvích – viz např. oficiální portál Potraviny na pranýři), pochopitelně je to jednak problém pro poctivé vinaře, ale také požehnanou vodou na mlýn těch, kteří produkují neprodejné množství nekvalitního vína v láhvích. Ti se pak logicky uchylují k různým vysvětlením a desinterpretacím v neprospěch sudového vína, neboť jeho zákaz je nejlevnější a nejefektivnější cestou, jak se zbavit konkurence.

Je realitou, že sudovka je občas pančované svinstvo – především v oněch obskurních trafikách či květinářstvích kdesi u nádraží. Znovu podotýkám, že inspekční nálezy však objevují shodné množství pochybení i u vín v lahvích… Je tedy věcí vinařských vizionářů a podnikatelů, jejichž pohled ulpívá na cílech poněkud vzdálenějších než je pouhá špička vlastního nosu, aby s tím pracovali a moudře kultivovali celé vinařské prostředí a trh s vínem. Problém kvality vína je skutečný problém, ale zakázat cokoli umí každý idiot. Pokud z  kruhů oficiálních vinařských zástupců zaznívá toto volání, považuji to za projev nedostatku invence a převahy touhy po rychlých řešeních, na kterých lze sice krátkodobě vydělat, ale dlouhodobě zcela jistě prodělat. A přes všechny proklamace je toto volání po opaření vysoce nekolegiální.

Vždy mne přepadne smutek, když je odhaleno, že české vinařství stále setrvává v hluboké krizi vizí a v krizi intelektu. Je to důkazem, že absentují osobnosti, které by byly schopny a ochotny přicházet s nápady a koncepčními návrhy, jak tento výjimečný obor posouvat skutečně účinně vpřed, namísto stupidní propagandy o úspěších několika vinařů, jejichž úsilí se vydává za důkaz všeobecné idylky a úspěchu, kterým se pak chlubí zejména představitelé vlivných vinařských institucí. Jako by to snad byl úspěch jejich.

Současný systém je bohužel stále svázán ocelovými obručemi, které ukovala a udržuje výborně organizovaná zájmová skupina, která si při péči o své zájmy počíná zcela profesionálně: ovládá všechny klíčové vinařské instituce jako je Národní vinařské centrum se Salónem vín – jako výkladní skříní propagující tzv. skvělé výsledky. Vinařský fond jako zdroj státních i dalších peněz, Svaz vinařů jako nejvlivnější oborové sdružení, Vinařský obzor jako nejvlivnější vinařské médium atd atd…

Někdo by tento zabetonovaný systém snad mohl nazvat mafiánským, ale nutno uznat, že tu vlastně nejde o žádné skutečné mafiány. Vznik těchto vazeb byl a je umožňován zejména převládající letargií vinařské obce, která se projevuje povětšinou spíše remcáním ale nulovou odvahou a ochotou se tomuto systému aktivně vzepřít. Hrdé, vlivné a sebevědomé hospodáře a sedláky zlikvidoval komunistický režim a tak je scéna nyní stále ještě plná hlavně více či méně malými vinaři, kteří se více či méně ochotně nechávají korumpovat každoročním odkapáváním podpor z Vinařského fondu, zatímco skutečnou moc si usurpuje politicko-ekonomická skupina, která systematicky devastuje celé prostředí zneužíváním státní i ekonomické moci. Osvojený způsob ovládání scény pomocí cukru a biče je takřka dokonalý. Je tu mocný státní fond, za kterým stojí ty největší „kapacity v oboru“. „Budeš-li hodný, dostaneš od nás pár desítek tisíc na své malé podnikání, a když nebudeš hodný, nedostaneš nic, a ještě na tebe můžeme kdykoli poslat kontrolu. A vyrosteš-li i přes naší snahu, vezmeme Tě pak mezi sebe, koneckonců, jsme všichni bratři…“ Skutečností pomáhající udržet tento systém je pak spleť fakticky nesplnitelných nařízení a předpisů. Tato byrokratická džungle pochopitelně dopadá především na menší výrobce, kteří nedisponují právními ani účetními odděleními jako výrobci velcí. Tedy – prakticky každý je tu stíhatelný za chyby v povinných evidencích. Samozřejmě nikoli plošně, to bohužel není ani účelem, ale selektivně. Což ovšem zcela stačí na vyvolání atmosféry strachu a obavy vzepřít se jakékoli moci. A nakonec proč vlastně, když z ní občas i ukápne…

Nutno se však zamyslet, jak dlouho chceme ještě tento systém tolerovat a dopouštět se tak zvětšování propasti mezi námi a úspěchy jiných evropských vinařských zemí. Máme tu přitom pozitivní příklady: funkční systém financování a promyšlená podpora oboru udělala např. z Rakouského vinařství světovou vinařskou velmoc. To se moravským pánům pouze zdá v těch nejdivočejších snech, že by tomu tak mohlo být pod jejich vedením i u nás… Bohužel nikoli a žádná propaganda tomu nemůže pomoci. Situace se v tomto směru bohužel stále zhoršuje a nůžky se rozvírají..

Ale zpět k sudovkám. Stojí za povšimnutí, že je to právě Svaz vinařů ČR, který propaguje jejich zákaz. Pro mne je to další průzračný důkaz, čí zájmy de facto toto sdružení zastupuje. Svaz vinařů se už dlouho snaží popřít fakt, že jsou to především vlivní velcí výrobci, kdo ovládá jeho činnost. A velcí výrobci mají pochopitelně zcela jiné problémy než výrobci menší či malí. Zdání jednotné a jednolité skupiny vinařů, která táhne za jeden provaz, je zcela nesmyslné a praktickým důsledkem je vznik Vinařské asociace, která vznikla právě jako reakce na výše popsaný systém výhod pro velkoproducenty a jim loajální subjekty. Jejich potíže jsou především odbytové. Boj o odbyt a tlak na cenu pak vedou k nejrůznějším nápadům jak použít peníze Vinařského fondu k vlastnímu prospěchu a (stejně jako v ostatních segmentech trhu) to vede k různým podvodům a falšování. Proto jedinou cestou, kterou považuje Asociace vinařů za schůdnou, je důsledná kontrola kvality, a nikoli jakýkoli zákaz. Zákaz sudového vína je totiž stejně nesmyslný, jako zákaz láhvového vína, a stejně absurdní jako kdyby Svaz pekařů brojil za zákaz výroby housek, neboť některé z nich jsou podměrečné.

Věřím pevně, že cestou k lepší kvalitě a způsob jak nastolit směr vzhůru je boj s klientelismem ve vinařství. A že správnou cestou je především důsledné poukazování na poklesky vinařského estabilishmentu spojeného s některými zájmovými vinařskými skupinami. Naši členové Vinařské asociace v souvislosti s kampaní okolo sudového vína a pro svůj odlišný vlastní názor čelí dobře mířeným útokům a zastrašování ze strany zástupců různých vinařských institucí a cíleným osobním útokům. Je to vpravdě nový prvek ve sporu o cesty ve vinařství a je to patrně známka neklidu některých lidí a potvrzení mých výše uvedených slov. A to je dobře. Jakmile se tito lidé (i díky působení naší Asociace) nebudou cítit již tak bezpečně ve svých pozicích jako dosud, sami svůj vliv omezí, neboť jim samotným začne být nebezpečným. A to je cílem, ke kterému se vždy rád ve vidině lepšího vinařství přihlásím.

(Jan Horešovský je předseda dozorčí rady VAČR a vlastník vinných barů Vinograf. Se sudovým vínem neobchoduje.)

Otevřený dopis prezidentu SVČR

Otevřený dopis prezidentu SV ČR.

Pane prezidente Nyitrayi,

analyzovali jsme řadu Vašich vyjádření pro media i na jiných fórech v poslední době a konstatujeme, že jednak obviňujete Vinařskou asociaci z nečestnosti a hlouposti při zveřejňování informací a jednak poškozujete dobré jméno vinařství jako takového. Je nám velmi líto, že se to děje v souvislosti se skutečným palčivým problémem, kterým je poctivost při výrobě a prodeji vína, která nás trápí úplně stejně jako kolegy vinaře ze Svazu Vinařů ČR.

Bohužel musíme konstatovat, že účelově lžete a mlžíte a velmi nepromyšleným způsobem podrýváte důvěru v moravské vinařství jako celku. Navazujeme tak zejména na Vaše vystoupení pro Český Rozhlas Brno (zde) dne 7.2.2014, které jsme přepsali do dokumentu v příloze. Házíte totiž bez rozmyslu všechny vinaře do jednoho pytle svým vyjádřením např: “Čiže, pokuď se zákazník v každém druhém nákupu takového vína (sudového: pozn autora) dočká toho, že mu není prodáváno litr vína, ale třeba jenom půl litra vína a zbytek voda, tak nekupuje levné víno, ale kupuje drahou vodu.“ a vytváříte tak nepřátelskou atmosféru a špatný obraz vinařství užíváním nepřesných informací, které ohýbáte a dezinterpretujete.

Fakt, že téměř polovina kontrolovaných vín, o kterých hovoříte, vykazovala nějakou vadu, je přece něco zhola jiného a je třeba pečlivě vysvětlit, kde všude jsou skutečná pochybení. Vaše tvrzení „Nejsou to jen naše výmysly, ale ta fakta jsou jednoznačná a z těch kontrol vyplývá, že každý druhý nákup byl postižen touto vadou, nemluvím o kvalitě, nekvalitě, ale o tom, že je to víno falešné.“ je nesprávná a nepravdivá.

Pro přesnost tedy níže uvádíme analýzu všech zjištěných přestupků za období 5.8.2013 – 22.1.2014, které pokrývá statisticky přesně normální rozložení zjištění. Ze 108 případů nevyhovujících vzorků bylo problematických 46 odběrů sudového vína, ale z toho „jen 7“ případů byly podvody s přídavkem vody. Generalizace problému je zde nepřípustná a poškozuje paušálně pověst i poctivých vinařů. A především – při bližším pohledu zjistíte, že nejvíce problémů je s lahvovým vínem v retailu a tedy osamocený Váš útok zaměřený pouze na segment sudových vín je zcela nedostatečným a účelovým pojetím problematiky.

Vedle toho popíráte jakékoliv informace o návrzích na omezení prodeje sudového vína a účasti SVČR na těchto aktivitách, ovšem sám v rozhovoru tvrdíte, že disponujete analýzou černého trhu s vínem od října 2013a již jste zahájili o tom jednání. Nechceme zde zmiňovat informace podávané ústně na různých setkáních s Vámi nejen s členy výboru VAČR i Vaše vyjádření na jiných fórech,,, ale všichni (a je jich opravdu mnoho), co Vás slyšeli, vědí své.

Tvrdíte, že jste nic nezačal(i) a že VAČR „pitomě“ informace zveřejňuje. Pravdou však je, že první článek s Vaším komentářem vyšel v Lidovkách dne 29.1. 2014 (zde). Je zde zřejmá a nepopíratelná podobnost rétoriky s Vaším rozhovorem pro ČR Brno a právě tato původní vyjádření byla podnětem pro VAČR k reakci, kterou tak odsuzujete . VAČR reagovala dopisem novinářům, který vyšel 30.1.2014 (zde). Zde jste kategoricky neodmítl naše varování, ale pokoušel jste se věc zlehčovat. Dne 4.2. vyšel další článek v celostátním Deník.cz (zde). V tomto článku úvahy o omezení prodeje sudového vína potvrdil i pan Vajčner ze Znovínu, významný člen SVČR, zatímco Vy jste vše naopak označil za spekulace s vyjádřením, že „nic takového neexistuje“ a podsunul Vinařské asociaci jakési nejasné úmysly.

Pane prezidente, jako osoba s odpovědností a zastávající důležitou funkci s vlivem na dění ve vinařství a osoba reprezentující určitou skupinu vinařů užíváte výroky, které poškozují nás stejně jako celou vinařskou obec. Je nám líto, že patrně nejste kompetentní v otázkách trhu s vínem v ČR, který jak dobře víte, má mnoho podob a segmentů. Žádáme Vás, abyste byl objektivní a ve své snaze za zvýšení kvality vína nepoškozoval zájmy vinařů ve prospěch jiných. Budeme proto nadále pokračovat v informační aktivitě a uvádět na pravou míru Vaše vyjádření i aktivity a budeme apelovat na naše kolegy vinaře, aby Vás konfrontovali se svými názory. Apelujeme i na Vás, abyste byl ve vyjádřeních korektní a odlišil přísně, kdy se vyjadřujete v zájmu členů SVČR a naopak v zájmu všech moravských a českých vinařů jako celku, což, bohužel, není vždy totéž.

Za výbor VAČR

Josef Valihrach

Jiří Maděřič

Petr Marek

Libor Průdek

Josef Dufek

Příloha k dopisu

Vinařská asociace ČR se postavila proti návrhům na zákaz sudových vín i kolkování vín

Valná hromada Vinařské asociace ČR se vyslovila jasně proti návrhům na zákaz prodeje sudových vín a kolkování lahví vína

Pátek 24.ledna 2014 Moravský Žižkov

Valná hromada Vinařské asociace ČR na svém zasedání vyhodnotila dokumenty týkající se podpor některých projektů Vinařského fondu ČR, které získala na základě zákona o poskytování informací.

Valná hromada bohužel konstatovala, že připomínky k fungování VF ČR se ukázaly jako opodstatněné a rozhodla o dalším postupu zejména v případech podezření protizákonného vyplácení podpor.

Dále se členové zabývali problematikou připravovaného návrhu na výrazné omezení prodeje či dokonce zákazu sudových vín. Tato opatření nevidí VA ČR, jako účinná v boji proti nekvalitním nebo falšovaným vínům na českém trhu. Podvodníkům totiž nezáleží na tom, zda své patoky naplní do malé či velké nádoby! Řešení spatřujeme v efektivním využívání současných nástrojů, tedy posílení kontrol v terénu a posílení rozpočtu SZPI. Zákaz prodeje sudových vín povede jen k přenesení problému do segmentu lahvových vín, a výrazně poškodí opět zejména poctivé domácí vinaře, kteří nabízejí kvalitní lahvová vína z hroznů našich vinic.

Oprávněný argument o nedostatku inspektorů v terénu pak neumožní důslednou kontrolu vín plněných do jiných – povolených nádob menšího objemu.

Zákaz prodeje sudových vín VA ČR vnímá, jako opatření vyvolané velkými společnostmi, které jsou pod vysokým konkurenčním tlakem a tímto krokem si chtějí zvýšit podíl na trhu.  Naopak pro mnoho menších vinařů, stejně tak i pro mnohé specializované prodejny s víny by byl tento zákaz likvidační.

V návrhu na kolkování vín spatřuje VA ČR postupný krok k zavedení spotřební daně na víno a nechápe, jak může Svaz vinařů ČR takové opatření navrhnout přesně rok po té, co se i díky úsilí VA ČR podařilo zamezit zavedení spotřební daně. Svaz vinařů ČR již zřejmě zapomněl na výsledky studie, kterou financovali z vlastních zdrojů vinaři z celé ČR.

V podvečerních hodinách pak proběhlo neformální setkání členů a sympatizantů VA ČR. Členská základna Vinařské asociace ČR se rozrostla během jediného dne o necelé dvě desítky členů.

Děkujeme za důvěru.

Za Výbor Vinařské asociace ČR

Josef Valihrach

Ing. Jiří Maděřič

Ing. Petr Marek

Zármutek nad vinařskou obcí

Vinařská asociace s nesmírným zármutkem vyjadřuje hlubokou soutrast všem pozůstalým po nestoru českého a moravského vinařství. Pan prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. nás opustil v požehnaném věku 89 let dnes 7.6. v ranních hodinách. Poslední rozloučení s touto významnou osobností, která spojovala všechny vinaře u nás bude v sobotu 15. června v 17:00 na zámku v Lednici.

Plán podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014-18

Zástupci Vinařské asociace ČR se zúčastnili připomínkování Plánu podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014 až 2018 na Ministerstvu zemědělství ČR

Jednalo se o již druhé setkání na toto téma, kde byly dále diskutovány připomínky ze strany Vinařských sdružení a svazů. Je nutné podotknout, že existuje riziko, že EK nebude chtít finance pro ČR uvolnit. Tudíž by byl program restrukturalizace na další období v ohrožení.

Přítomen byl za SVČR Martin Půček, za Cech českých vinařů Jiří Čábelka a za Vinařskou asociaci ČR Jiří Maděřič a Petr Marek.

Vinařská asociace ČR se snažila, aby vedle podpor na restrukturalizaci vinic, které zůstanou zachovány s většími úpravami (nebude možné kombinova „změnu odrůdové skladby“ a „zvýšení počtu keřů na vinici“), prosadila také úpravu podpor v části zpracovatelské investice. Naším cílem bylo podporu investic zpřístupnit více malým a středním vinařstvím:

Vinařská asociace ČR podpořila investice do pořízení sudu s objemem nad 600l  a speciálních kvasných nádob s aktivním potápěním s nadějí, že podporu využijí i malí a střední vinaři. Při projednávání podpor na zlepšení technologie stáčení vín – pořízení Cross-flow filtru a zaslala toto připomínkování:

Navrhovali bychom z programu vypustit výše uvedenou konkretizaci „pouze na pořízení Cross-Flow filtru“. Tedy v „Akci: Investice na zlepšení technologie stáčení vín“ navrhujeme redefinici „Pod-akce 1“ na „Pořízení nové filtrační technologie“ a to bez uvedení konkrétní technologie. Dále by bylo třeba náležitým způsobem přeformulovat kvantifikaci cíle opatření.

Hlavní ideou bylo rozšířit podporu investic malým a středním vinařstvím, která z jakéhokoli důvodu neuvažují o investici do technologie Cross flow, ale do jiného typů nového filtračního zařízení.

Bohužel se proti našemu návrhu postavil Svaz vinařů ČR, jmenovitě pan Martin Půček a také Cech Českých vinařů konkrétně pan Jiří Čábelka. Tento názor pak prezentoval na konec i pan Ing. Antonín Králíček, jako názor většiny vinařů a náš návrh neprošel. Zřejmě si takto naši kolegové představují konkrétní a hmatatelný projev podpory malých a středních vinařů.

Výsledná navrhovaná struktura podpor z MZE  tak vypadá takto:

Restrukturalizace a přeměna vinic podpora v letech 2014-18         20. 620. 000 EUR  (tedy  536milKč)

Podpora investic v letech 2014-18                                                           5.155. 000 EUR   (tedy 130milKč)

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Vinařského fondu ČR

Vinařská asociace ČR se dlouhodobě zabývá analýzou činnosti Vinařského fondu ČR a snaží se přispět k efektivnímu využívání prostředků, které do něj vkládají vinaři, kraje i stát.

Dospěli jsme do okamžiku, kdy žádáme Vinařský fond o poskytnutí informací k projektům, které mají efektivním způsobem podporovat marketing našich produktů. Posuďte sami kam jsou investovány prostředky z Vinařského fondu ČR.

Zde je naše žádost o poskytnutí informací z VF:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.“

-Výbor Vinařské asociace ČR žádá Vinařský fond o informaci, jakým způsobem jsou slučitelné vyplacené podpory následujících projektů s tzv. Notifikací státní podpory prostřednictvím VF ČR ze dne 14.3.2006, která zavazuje Českou Republiku k tomu, že tato podpora vyplacená jednomu subjektu v období 3 let nesmí přesáhnout částku 100000 EUR.  A zároveň žádá o zaslání kompletních náhledů do smluv a vyúčtování těchto subjektů.

RUBICON spol. s r.o. za 4 roky vyplacená podpora 10.000.000 Kč

RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) propagace vín z Moravy, Čech – projekt Svatováclavské vinice 2011 2 000 000,00 6.1.2012
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) marketingová spolupráce – Svatováclavská vinice 2010 2 000 000,00 5.1.2011
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Smlouva o marketingu – projekt Svatováclavské vinice 2010 2 000 000,00 Kč 8.1.2010
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) projekt propagace tuzemských vín – Svatováclavská vinice v Praze 2008 2 000 000,00 Kč 28.1.2009
RUBIKON, s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) marketingová podpora – propagace vinařství Svatováclavská vinice 2009 2 000 000 19.6.2009

Praga Mystica s.r.o. spojených s náklady na tyto projekty: za 4.roky vyplacená podpora celkem 7.936.000Kč

Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 500 000,00 30.1.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 27.2.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 500 000,00 17.4.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 800 000,00 14.5.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov 2011 – 2012 596 000,00 26.6.2012
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 4.5.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 21.6.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov 2011 – 2012 1 000 000 9.11.2011
Praga Mystica s.r.o. § 31 odst. 4 písm. a) Růžová vína na zámku Zbiroh 23.5.2009 40 000 16.7.2009

Svaz vinařů České republiky za jediný rok 2011 vyplacená podpora 4.312.000

z toho za soutěž Vinařství roku 2010 2.500.000Kč

Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. b) Zajištění čínností dle zákona č. 321/2004 Sb., ust. § 31  odst. 4 písm. b) 2010 500 000,00 18.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) fotografie odrůd vín – technické zhodnocení 2010 62 200,00 25.1.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a) Svatomartinské v Japonsku 2010 100 000,00 3.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) webové stránky 2.7.1905 150 000,00 17.3.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) spolupráce 2011 2011 500 000,00 4.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) Vinařství roku 2010 17.3.2011 2 000 000,00 28.4.2011
Svaz vinařů České republiky § 31 odst. 4 písm. a-c) smlouva o zajištění činnosti 2. Platba 2011 500 000 28.7.2011

–          Žádáme Vás o poskytnutí kompletních podkladů na základě  kterých byl vybrán vítěz výběrového řízení na komunikační kampaň 2013 – 2015, včetně porovnání nabídek.

–          Zdůvodnění 2 500 000 Kč na projekt Wine Book pro SVČR, na základě jakých podkladů se jedná o tuto částku? Databáze vinařů je již vybudována na Wineofczechrepublic.cz. Jaký další přínos s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků Rada VF očekává?

–          Žádáme Vás o poskytnutí všech informací týkajícího se všech ročníků soutěže Vinařství roku, zejména pak vyúčtování podpor jednotlivých ročníků. Žádáme také VF o poskytnutí informací o všech dalších nákladech VF souvisejících s tímto projektem.

–          Žádáme kompletní informace k vratné části dotace na výsadbu vinic, která byla již 2-krát odložena a nyní je hrazena z rozpočtu VF. Jakým způsobem bude dále postupováno, když splátky mají výrazný progres. Kdy budou vinaři srozuměni s řešením  oné vratné části dotace.

V Hustopečích  18.4.2013

Za Radu Vinařské asociace ČR

Petr Marek

Poškození firmou G-Trans Group s.r.o

Vážení poškození firmou G-Trans Group s.r.o.,

doporučuji všem aby podali trestní oznámení na tuto firmu. K tomu potřebujete kopie mailové komunikace, dodacích listů, rámcových smluv a faktur. Výhodou je pokud dodáte i IP adresu, ze které jste byli firmou kontaktováni podle návodu zde. Pokud máte informace o řidiči a vozidle, které zboží odvezlo přiložte je též. Usnadníte tím PČR práci a zrychlíte její činnost.

!!! Upozorňujeme, že firma odebírala nejen víno, ale i gumárenské výrobky, navigace, PC, dřevo, atd. !!!

Trestní oznámení se podává na služebnu, pod kterou Vaše firma patří, doporučuji si ověřit na stránkách PČR nejbližší spádovou obec nebo okrsek. Samozřejmě lze kontaktovat policii v Třebíči, SKPV OHK ÚO Třebíč, ul. Bráfova 1247/11,
674 01. Zde je výzva k součinnosti od PČR.
Hromadné podání nelze uskutečnit.
Zde je číslo jednací celé spisové značky : č.j. KRPS-32900/TČ-2013-010771 pod kterou jsou všechny případy evidovány.

Celý případ nyní šetří policie v Třebíči a pro rozsah to nějakou dobu zabere, proto je zbytečné kontaktovat kohokoliv z tamního oddělení. Vyčkejme až nás sami vyzvou.
Policie již zadržela podezřelé osoby a jejich sklady právě prohledává a inventarizuje,

za Vinařskou asociaci ČR

Jiří Maděřič

Pozor vinaři a obchodníci na firmu G-Trans group

UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITY FIRMY G-TRANS GROUP.

Firma G-Trans Group se na nás obrátila s žádostí o stažení tohoto článku, mi jej stáhnout nechceme, ale jejich dopis zveřejňujeme. Neboť je pro nás důležité umožnit vám reakci firmy, škoda jen, že nekomunikuje s poškozenými.

From: Gtrans Group [mailto:info@gtrans.cz]
Sent: Friday, March 08, 2013 12:12 PM
To: info@vinarskaasociace.cz
Subject: žádost o odstranění výzvy

Dobrý den,

Reaguji na upozornění uvedené na vašich webových stránkách viz http://www.vinarskaasociace.cz/asociace/0/0/0/0/0/discussion-all/60#bott60 ve kterým je uveden odkaz na upozornění Policie ČR.

Ve spolupráci s Policií ČR, se kterou jsme v součinnosti v řešení problému neuhrazených faktur způsobených druhotnou platební neschopností díky našim odběratelům byl text na webu Policie ČR smazán a dále je věc šetřena standardní cestou.

Nepravdivé prohlášení na Vašich webových stránkách nás poškozuje a tímto Vás žádám, aby jste tento text okamžitě odstranili, jelikož link na který se odkazujete již není pravdivý.

Pokud má někdo z Vašich vinařů problém s uhrazením, nechť se obrátí na tento email či Policii.

Věřím, že poškozující text bude z Vašich webových stránek obratem odstraněn a nebudeme muset dále věc řešit s našim advokátem s žádostí o náhradu škody za poškozování jména naší společnosti.

S pozdravem

Richard Foltýn
jednatel společnosti

——————————————
info@gtrans.cz
www.gtrans.cz

G-Trans Group s.r.o.
sídlo firmy: Mezibranská 1579/4 / 110 00 Praha
tel: +420 773 450 457 / fax: +420 226 531 119

ŽÁDÁME POŠKOZENÉ VINAŘE ABYCHOM SE SPOJILI A PODALI HROMADNOU ŽALOBU.

Desítky vinařů a obchodníků byli na sklonku minulého roku vyzváni k účasti na výběrovém řízení na dodávku vína pro firmu G-Trans Group s.r.o. .

Ti nejšťastnější z vás byli kontaktováni, jako vybraní dodavatelé. Firma si víno odvezla a dosud nezaplatila poškozeným vinařům nikdo nezvedá telefon a nereaguje na dopisy.

Jediným podílníkem a jednatelem společnosti je Richard Foltýn s trvalým bydlištěm na obecním úřadě Vacenovic, tato skutečnost je silně podezřelá.

Prosím všechny poškozené, aby nás kontaktovali a podali společnou žalobu o dlužnou částku.

odkaz na výzvu PČR

 

Valná hromada VAČR

Zápis z jednání VH VAČR

24.1.2013

V Moravském Žižkově

Zahájení VH VAČR:

Zapisovatel: Jiří Maděřič

Ověřovatel: Jan Horešovský

Předseda Josef Valihrach zahájil jednání VH úvodním proslovem.

Poté místopředseda ing Petr Marek zhodnotil uplynulý rok činnosti VAČR. Zmínil v bodech všechny významné činnosti např. zrušení nesmyslných hlášení, úlohu VAČR v ozázce hrozícího zavedení SPD z vína, účast VAČR na jednání s VF a na Mze.

Místopředseda Jiří Maděřič v krátkosti rozvedl komunikaci s VF a SZPI.

Volba návrhové, mandátové a volební komise: Bylo rozhodnuto, že o všech bodech bude rozhodnuto v plénu účastníků.

Valná hromada se dohodla na ponechání členského příspěvku ve výši 2000,- Kč/ rok.

Hlasováním valné hromady bylo zvoleno složení předsednictva i dozorčí rady ve složení:

 

Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef Dufek

 

Výsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

Byli přijati nový členové: Oldřich Drápal st.

Vinařství Jakubčík Brumovice

Bylo odsouhlaseno ukončení pronájmu kanceláře v Hustopečích a přesunutí sídla VAČR na adresu: Chalúpky 1, Moravský Žižkov, 691 01.

VH VAČR se usnesla aktivní podpoře prodeje moravských a českých červených vín formou komunikační kampaně.