Přihláška

Vinařská asociace ČR je v současnosti plně funkčním občanským sdružením. Má své cíle. Má i svůj program, program, který se mnohým zdá jako pohádka. Pro nás je ale pevným jízdním řádem pro vlak, který vyráží vstříc své cílové stanici. Ano, dnes máme své „depo“ a věříme, že Moravský Žižkov je tím místem, kde se budeme cítit doma. Dnes máme i strojvůdce, který s jistotou zvládne sílu páry, kterou mu dají řádní členové asociace, tedy naši spolucestující. Všichni jsou dnes připraveni táhnout soupravu správným směrem. Náš vlak nevyniká pohodlím a komfortem kůží polstrovaných sedaček, mnohým z nás připomínajících bohatě dotované kanceláře „kmotrů“ českého a moravského vinařství. Nabízí však čerstvý vzduch, dobrý výhled z oken, slušné zacházení a to hlavní – cílovou stanici, pro kterou snad stojí se chvíli mačkat na nepohodlné lavici. Vážení vinaři, obchodníci s vínem a další cestující, nastupte! Protože i cesta může být cíl.

Přihláška na člena Vinařské asociace ČR je ke stažení zde

vyplněnou přihlášku zašlete emailem na info@vinarskaasociace.cz, nebo poštou na adresu sídla Vinařské asociace v Moravském Žižkově.

Přihláška

za člena

Vinařské asociace ČR (v textu jen VA)

Členská karta

nehodící se škrtněte*:    Vinař |    Vinohradník |   Obchodník |  Přidružený člen PO   FO

Název firmy (jméno)* : ………………………………………………………………………………………………

Sídlo:*……………………………………………………………………………………………………………………….

Obec:……………………………………………………………………………………PSČ:…………………………..

IČ (RČ):…………………………………………….                DIČ(pokud je): ………………………………

Statutární zástupce: ……………………………………………

funkce: …………………………………………….

Kontaktní osoba *: …………………………………………….

funkce: ……………………………………………..

Telefon: ……………………………………………………………

Email  : …………………………………………………………….

www.   ………………………………………………………………*

Souhlasím s uveřejněním informací označených * na webu VA.                 ANO               NE

Evidenční údaje

(slouží pro vnitřní databázi)

Vinařská podoblast:………………………………………………………………………………………………………..

Roční produkce vína/ hroznů (hl/t)…………………………………………….. Plocha vinic: …………….ha

Počet pracovníků firmy: ……………………………………..

Podpisem přihlášky souhlasím se základními myšlenkami občanského sdružení, poskytuji své údaje k dalšímu zpracování do databáze VA, jakožto správce informací. Data nebudou bez mého písemného souhlasu poskytnuta žádné třetí straně.

Prohlašuji že jsem seznámen se  stanovami a jednacím řádem sdružení VA a zavazuji se uhradit členský příspěvek dle příspěvkového řádu do 30 dnů od doručení výzvy k zaplacení a to na běžný účet VAČR vedený u ČSOB. Členský roční příspěvek je stanoven jako dobrovolný s minimální částkou 500 Kč. Číslo účtu  251811377/0300 .

Dne 19.3.2012 bylo zaregistrováno  občanské sdružení – Vinařská asociace ČR pod jednacím číslem VS/1-1/88070/12-R

………………………………          …………………………….                                    Dne:…………………………………

Jméno                                     podpis                                    V:…………………………………….