Petr Skoupil

Petr Skoupil, se výrobě vína věnuje již od svých 23 let a vinařství pro roku 1992.
Vychází z historických kořenů pěstování vinné révy a výroby vína v regionu Velké Bílovice

35 hektarů vlastních vinohradů velmi pečlivě s důrazem na ekologicky citlivé techniky a redukovanou sklizeň hroznů. Díky tak náročné péči se naše vinice odměňují skvostnou surovinou pro výrobu vín.

Vinařství však současně stále hledá svou vlastní cestu k vysoké kvalitě vín a snaží se na této cestě o co nejšetrnější zpracování hroznů, a to jak mechanického, tak s omezováním aplikace chemických přípravků.