logo         

NOVINKY

arr3Smutná zpráva z břeclavkaS bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, přátelů a známým, ženás opustil náš drahý syn, bratr,... arr3Naši vinaři na Great American International Wine CompetitionÚspěch našich vinařů na mezinárodní soutěži vín v USA rezonuje a je umocněn zejména šampionem v... arr3Valná hromada VAČR 2017Vážení členové VA ČR - jak jste již byli informování dopisem Valná hromada Vinařské asociace ČR... arr3Farma roku 2016Dne 15.12. bylo vyhlášeno pořadí v soutěži pořádané Asociací soukromého zemědělství ČR, na prvním... arr3Zpráva z PavlovaSmutná zpráva přišla z Pavlova, kde do vinařského nebe dne 13.12. odešel jeden z prvních BIO vinařů,... arr3Nová rada VFDne 16.12.2016 se konala první schůze rady VF. Ta zasedla poprvé v tomto složení: JUDr. Luboš... arr3Smutná zpráva z VysočinyS hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne  třetího, měsíce listopadu nás navždy opustil jeden z našich... arr3Hejtman a předseda Rady VF Michal Hašek rozhodl o zamítnutí našeho rozkladu  V souvislosti se zamítnutím naší žádosti o podporu na tvorbu našich nových internetových stránek... arr3Vinařské asociaci přibývají další členové !Novým členem je pan František Zborovský a jeho vinařství SYFANY s.r.o. z Vrbice... arr3Sekt Jan Petrák - Člen VA ČRNaše řady rozšířila Marcela Petráková-Hříbalová, která společně se svým manželem pokračuje v rodinné...

KONTAKTY

Vinařská asociace ČR o.s.
Chalúpky 1
Moravský Žižkov 691 01
napište nám
IČ: 22748164
www.vinarskaasociace.cz Datová schránka: 5rqu43h

PF 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové

je za námi rok plný změn a další nás čeká. Věříme, že přes všechnu nepřízeň se nám bude stále skvěle dařit ve všech částech života jak profesních, tak osobních. Všichni jdeme po stejné cestě stejným směrem, byť každý vlastní trasou, náš cíl je tentýž. Přejme si jen to dobré, pokoru, úctu a hrdost a věřme, že vše se nám vyplatí.

Vinoforum se blíží

Vinoforum je prestižní mezinárodní soutěž vín, která se koná v různých zemích střední Evropy od roku 1991 a je neodmyslitelně spjata se svým zakladatelem, prof. Fedorem Malíkem ze Slovenska. Máte poslední možnost přihlásit svá vína, tak prosím neváhejte.

Cílem soutěže „VINOFORUM " je pozvednutí významu nejušlechtilejšího z nápojů – vína a porovnání vín z regionu střední Evropy s víny světovými, s jejich různorodými klimatickými a půdními podmínkami a vyrobených použitím různých technologií. Koná se střídavě v různých zemích středoevroského regionu, vč. ČR.

Předcházející ročníky se konaly v Modre (Slovensko), Mariboru (Slovinsko), Grazu (Rakousko), Znojmě (Česká republika), Pezinoku (Slovensko), Prešově (Slovensko), Ptuji (Slovinsko), Lednicko-Valtickém areálu (Česká republika), na ostrově Krk (Chorvatsko), v Praze (ČR, 2001), Bratislavě (SR, 2002), Valticích (ČR, 2003), Pardubicích (ČR, 2004)..; dále např. v Ostravě (ČR, 2010), Krynici-Zdroj (Polsko, 2011), Mariboru (Slovinsko, 2012), Pardubicích (2013) a v Trenčíně (SR, 2014), Pardubicích (2015), Zakopanem (Polsko, 2016).

Další ročník se bude konat v roce 2017 v Brně. Více na http://www.winestarsmoravia.cz/

Nový Zákon o vinařství a vinohradnictví vstupuje v platnost již 1.4.2017

Od 1.4.2017 začíná platit nový Zákon č.26/2017 o Vinařství a vinohradnictví. Jeho kompletní znění můžete najít v příloze.

Mze zároveň zřídilo informační web www.vinarskyzakon.cz, kde odpovídá na nejčastější otázky a vysvětluje životní situace.

Zde najdete mnoho informací o nových povinostech a nařízeních včetně manuálu jak prodávat víno:

http://eagri.cz/public/web/vinarsky-zakon/vinarska-cast/manual-k-prodeji-vina/

Zákon vstupuje v platnost dne 1.4.2017 přičemž některá ustanovení mají odkladný účinek. Je zde 6-ti měsíční lhůta pro registarci provozovny, která bude nabízet sudové víno. Pokud tak dotyčný neučiní, nesmí od 1.1.2018 dále sudové víno nabízet. Další přechodné období platí pro označování vín logotypem (vlaječka v kalichu), kde je možné bez značení uvádět na trh doposud nalahvovaná vína a využít již nakoupený obalový materiál, s jistotou však bude vyžadováno toto označení pro vína vyrobená ze sklizně 2017. Bližší prvidla stanoví doposud nevydaná vyhláška.

Proti zákonu máme řadu výhrad, ale ctíme jej jako součást právního řádu s nutností jej dodržovat. Doporučujeme všem, aby využili možností daných ministerstvem a existencí info linky, aby se každý mohl dozvědět odpovědi na ty nejpalčivější otázky. Zákon ovlivní všechny části vinařského segmentu od výrobců až po konečné prodejce, vyzýváme tedy všechny, aby co nejrychleji dali své podnikání do souladu s novou legislativní úpravou.

Tvorba zákona nebyla jednoduchou záležitostí a začátek se datuje k roku 2012, nedá se tedy očekávat, že by v dohledné době byl zásadně změněn. S pokorou přijímáme fakt, že z návrhů Vinařské asociace se do nového zákona dostalo jen minimum a že naše argumenty pro neúměrné omezování trhu či nenavyšování nepřiměřené administrativní zátěže podnikatelů nebyli vyslyšeny. Stejně tak věříme, že i Svaz vinařů ČR přijme odpovědnost za schválené znění, které společně s panem ing. Jan Hajdou de facto předložili Vládě ČR ke schválení.

Geneze tvorby zákona

Základním důvodem pro novelizaci byla harmonizace s evropským právem zejména v oblasti výsadeb a obnovy vinic, nicméně v průběhu přípravy této novelizace se objevily i další požadavky zejména ze strany Svazu vinařů ČR na regulaci trhu s vínem, tedy nejen vinohradníků a vinařů, ale také jejich obchodníků včetně řetězců, importérů vín, obchodním zprostředkovatelům, gastronomickým zařízením .....

Na počátku všeho byla snaha vlády v roce 2012 změnit sazbu spotřební daně z vína, která měla do státní kasy přinést několik miliard. Proti tomu se zvedla vlna nevole a SVČR zahájila sbírku na vypracování studie dopadů zavedení nenulové spotřební daně. Po zažehnání této situace zbyla ze sbírky část peněz nedočerpána a tak představenstvo  SVČR, 20. března 2013, rozhodlo o vytvoření analýzy možností boje s černým trhem s vínem. Tu pak dle svých slov představili novému ministrovi zemědělství panu ing Jurečkovi 11.března 2014. Tuto analýzu, ani konečné vyúčtování sdružených prostředků však málokdo z přispěvatelů viděl.

V souvislosti s mediálním tlakem byla ministrem ustanovena "Mezirezortní komise pro boj s černým trhem s vínem". Ta zasedala od 26.8.2014 do 30.10.2014 a její závěry pak sloužili pro vytvoření prvního návrhu nového vinařského zákona. Ten na jaro roku 2015 způsobil eskalaci protichůdných názorů a skončil odvoláním ředitele sekce pro víno. Vzniklo SOVV, které vytvořilo petici na podporu zachování možnosti prodeje sudových vín, jedné z největších petičních akcí v ČR se zhruba 100 000 podpisy. Předána byla 5.5.2015 na základě ní bylo přislíbeno nové kolo jednání vnějšího a vnitřního připomínkového řízení.

Ministr pak na podzim předložil kompromisní návrh na Vládu ke schválení, projednávání bylo na týden přerušeno a pan ing Jan Hajda předložil svůj návrh, který byl schválen a kompromisní zůstal bez povšimnutí. Pan Hajda byl pak ze strany SVČR oceněn za svůj přínos k novému zákonu během vyhlášení Vinařství roku. Během jednání v PSP, byl zákon zpřísněn a byla zde nově přidána na popud zemědělského výboru povinnost označování vín logotypem. Zákon na konci roku 2016 prošel senátem a podepsal jej pan prezident Miloš Zeman.

informace jsou čerpány i z webových stránek SVČR

Informace o termínech ÚKZÚZ

Vážení vinaři, vinohradníci a zástupci vinařské veřejnosti,

 

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Oddělení  registru vinic, upozorňuje na blížící se datum  15. ledna 2017, které je posledním dnem termínu pro doručení  Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2016 našemu ústavu.

Nejlépe si tuto povinnost splníte elektronickým podáním prostřednictvím Portálu farmáře, který zůstává osvědčeným způsobem  podání   všech  povinných prohlášení  na ÚKZÚZ, výkazů Vinařskému  fondu a komunikace se SZPI.

 

Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že:

·         mají zahájenou výrobu produktů, ale v kalendářním roce produkty nevyráběly

·         na registrované vinici byl stav sklizně nulový.

V obou případech se vypíše prohlášení s hodnotou nula.

 

Splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek pro přiznání dotačních podpor.

Další informace Vám poskytnou stránky www.eagri.cz a www.ukzuz.cz

 

Pracovníci Oddělení registru vinic jsou připraveni zodpovědět všechny Vaše případné dotazy.

Kontakty: tel. 515 304 119                 - Marie Nesnídalová,       marie.nesnidalova@ukzuz.cz,

- Bc. Kateřina Botková ,   katerina.botkova@ukzuz.cz,

 

Pokud jste již prohlášení odeslali, považujte tento email za bezpředmětný.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jako poděkování za Vaši dosavadní spolupráci posíláme v příloze vinařský kalendář na rok 2017.

 

 

S přáním pěkného dne.

 

Ing. Veronika Částková

Odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Znojmo-Oblekovice 16, Znojmo, PSČ 671 81

tel:    + 420 515 304 130

fax:   + 420 515 304 112

gsm: + 420 737 267 017

PF 2017

Drahé kolegyně, drazí kolegové,

je za námi významný předěl, kterým se nikdy nic nemění, tedy máme tu nový rok. Jedná se, již po dlouhopu dobu, o milník vpravdě technický, ale to neznamená, že by nebyl důležitý. Je pro nás všechny obživou a tím kam směřujeme své plány. Je pro nás dobou kdy hodnotíme co jsme udělali a dobou kdy se připravujeme na budoucnost. Je taky časem kdy máme možnost chvíli se pozastavit a s rodinou nebo blízkým zapomenout na naše strasti a vyslechnout ve sváteční atmosféře spoustu přání.

My nám všem přejeme, vedle nezbytného zdraví a potřebného štěstí, hlavně radost ze života. Bez ní by nemělo nic svůj cíl. S pokorou a milým úsměvem by všechna naše jednání měla vždy spokojený konec. Nechť nám všem rok,  který končí symbolickou sedmičkou, bude přívětivý, pro naše zákazníky přínosem spousty kvalitních lahví a naše dodavatele potěšíme vysokým obratem


Zkrátka, krásný leden až prosinec a za rok nech si můžem přát to samé.

Za výbor VA

Josef Valihrach
Petr Marek
Jiří Maděřič
Libor Průdek
Josef Dufek

Dopis místopředsedy VA ČR presidentovi Svazu vinařů ČR panu JUDr. Tiborovi Nyitrayovi

Vážený pane prezidente,

chtěl bych Vám poděkovat za zaslání informačního emailu, který mne informuje o vývoji kolem novely vinařského zákona. Jak jistě víte obchoduji s vínem přes 20 let a je to můj hlavní způsob obživy. Obchoduji s víny malých a středních vinařů moravských i českých, obchoduji s víny německými, rakouskými, francouzskými a vlastně s víny celého světa. Obchoduji s víny lahvovými, s víny v lahvích malých i velkých, s víny v obalech Bag in Box i s víny sudovými. Živím se vínem a nestydím se za to.

Právě proto mne zajímá dění kolem tvorby zákona, který určí na několik dalších let podmínky podnikání v našem oboru. S mými kolegy jsem u vzniku novely zákona od samého začátku a tak vím jak vznikala, kdo jaké návrhy a jakým způsobem předkládal a prosazoval. Pokud očekáváte, že budu komentovat Vaše osobní útoky v dopise pletete se. Jen ne mrzí, že jste nenašel osobní odvahu doplnit do Vašeho textu naše jména. Zřejmě proto, že Vás neživí víno jako mne. Jste právník a logicky jste usoudil, že do textu, který je plný polopravd a lží se jména nehodí. Není to pro mne překvapivé. Dva roky trvajícího legislativního procesu tvorby novely zákona se setkávám s podobnými texty či zkreslenými či nedoloženými tvrzeními. Nejvíce jsem si "oblíbil" Vaše právnické užívání slov "falešné" a "falšované" protože jak všichni víme není to totéž (i proto že není dosud definováno).

Vinařská asociace ČR, senátoři i poslanci Vás několikrát žádali o zaslání studií o které své polopravdy a lži opíráte. Bezvýsledně a to většinou s argumentem, že by mohly být použity proti Vám. Jak úsměvné! Nevím jak probíhala Vaše argumentace na pracovním zasedání Zemědělského výboru a ani nemohu, protože zástupci Vinařské asociace nebyli pozváni a to je realita.

Realitou je také to, že poslanci schválili novelu v takovém znění, které zvýhodňuje určitou skupinu výrobců před druhými a prodlužuje dál možnost plničům lahvových vín skrývat provenienci na místech mimo zorné pole zákazníka a klamat tak nadále konečného spotřebitele.

Ještě jednou mi dovolte poděkovat za Váš dopis, který nevypadá jako dopis vítěze, který porazil své oponenty. Naopak budí ve mne dojem, že si nejste svým výsledkem jist a to bych nečekal!

Děkuji za tuto zprávu, která ve mně mobilizuje všechno úsilí k tomu ochránit svou živnost i živnosti mých obchodních partnerů, vinařů, maloobchodníků i velkoobchodníků tedy těch, které Vy ve svém dopise nazýváte marastem. Není divu, pane prezidente.  Vás víno, jak sám říkáte, neživí !

 

S pozdravem

 

Petr Marek


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Zveřejňujeme dopis JUDr. Tibora Nyitraie široké odborné veřejnosti

Široké odborné vinařské veřejnosti

Omlouváme se za relativní rozsáhlost tohoto materiálu, avšak důležitost celé záležitosti si vyžaduje podrobnější vysvětlení. Prosím najděte trochu času v době vrcholící kampaně a dočtěte tento dopis až do konce. Části, které jsou vyznačeny modře (http odkazy), Vás po rozkliknutí rovnou přivedou k dalším doplňujícím dokumentům.

Vážení kolegové vinaři a všichni, které zajímá problematika legislativy.

V pátek 21. 10. 2016 proběhlo třetí čtení novely zákona č. 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství tzv. Vinařský zákon. Poslanci většinou 94 hlasů proti 38 hlasů  schválili vládní návrh novely s některými změnami navrhnutými poslanci.

Bohužel se ihned  v pátek rozběhlo další kolo dezinformací, pomluv, lží a negativní propagandy. Mnoho vinařů a obchodníků vínem se na SV ČR obrátilo s dotazy, jak to vlastně dopadlo. Dovídají se totiž, že díky působení a tlaku SV ČR došlo k značným změnám oproti návrhu předloženém vládou, potažmo MZe.  Osobně mi je velmi líto, že i sám pan ministr zemědělství se svým dílem o tento stav přičinil. Proto považuji  za nesmírně důležité informovat členy SV ČR, ale i širokou vinařskou a odbornou veřejnost o tom, jaká jsou pravdivá  fakta.

Mám za to, že se novela zákona obecně, a přijaté pozměňovací návrhy speciálně žádným způsobem, negativně nedotkne našich malých ani velkých vinařů, kteří poctivě vyrábějí a poctivě prodávají  vína z domácí suroviny. Pokud někdo tvrdí opak, tak nemluví pravdu.

V první řadě doporučuji pozorně prostudovat soubor poznámek k vládnímu návrhu zákona, který vydal SV ČR již dne 24. 1. 2016. Obsahuje základní a srozumitelné vysvětlivky k novele zákona. Samotný návrh novely byl již od 3. 2. 2016 veřejně dostupný všem zájemcům z řad vinařů, vinařských spolků jakož i veřejnosti. Jakmile bude ukončen celý legislativní proces, tedy projednání v Senátu a podpis prezidentem, zpracujeme podrobnější vysvětlení. Případně uspořádáme odborné semináře a školení. Předpokládám, že i MZe zpracuje odborný komentář k zákonu.

Nepochybuji, že tak jako v průběhu příprav zákona, se začnou aktivovat „popírači” černého trhu a „zpochybňovači” čehokoli, co by mohlo proti podvodníkům pomoci. Budou spřádat katastrofické scénáře, hrozit zánikem oboru, desítkami nezaměstnaných, budou svolávat různá shromáždění a sepisovat protestní petice a hlavně tak jako vždy se zaštiťovat „malým vinařem“ a jeho ohrožením. Sám jsem takové shromáždění zažil v Uherském Hradišti.  Mělo název „Budoucnost vinařství v ČR". Z úst předřečníků politiků  jsem slyšel  pořád dokola, jak zahyne malý vinař, když bude přijatá tato novela. Pak už jsem to nevydržel a zeptal jsem se, zda ti pánové a dáma, kteří seděli na tribuně, text novely alespoň četli, a která ustanovení směřují proti vinařům jakékoliv velikosti? Samozřejmě neodpověděli, protože si text neráčili přečíst. A ani kdyby novelu četli tak nemohli. Nic takového tam totiž není. Podle předem připravovaného scénáře pod režií pána, co provozuje archiv vín a velkoobchod se zahraničním sudovým vínem, následovala „diskuze.” Hlavními předem domluveným diskutujícím  byl pan prodejce sudového vína ze sídlem na  jihovýchodní Moravě, který hned v úvodu prohlásil, že moravské sudové víno nekupuje, protože je drahé a že má na čepu mnoho skvělých sudovek z dovozu. Další mluvčí byl pan dovozce zahraničních  vín ze severních Čech. A tak to pokračovalo. Co však je nejsmutnější, celé to organizovala jedna vinařská asociace a její tři představitelé, z nichž dva jsou známými vinaři a jeden je kromě jiného zdatným obchodníkem vínem a organizátorem vinařských soutěží. O podrobnostech z novely ani slovo. Třešničkou na dortu byly mediální výstupy z této povedené akce. Nikde ani zmínka o mých diskusních příspěvcích, za to všude se uvádělo, že malí vinaři jsou nespokojeni. Jestli toto je budoucnost vinařství v ČR, o které budou rozhodovat ti, kteří nekupují moravské víno, protože je drahé, jestli za vinaře budou mluvit obchodníci se zahraničním sudovým vínem a jejich přisluhovači z řad vinařů, kteří nás chtějí chránit, tak to rovnou říkám „chraň nás Bůh od takových ochránců” a od jejich představ o budoucnosti našeho vinařství. A tito stejní dozajista vyrazí do útoku znova. Zřejmě si uvědomili, že končí sranda, i když se nám zatím nepodařilo prosadit všechna opatření z materiálu „Návrhů opatření proti černému trhu“, které jsme zpracovali už v roce 2013 na základě analýzy od Ernst & Young. Tito stejní celou dobu aktivně proti novele bojovali. Zejména pomlouvační kampaní jak proti SV ČR, tak i proti moji osobě. Zpochybňují jak existenci černého trhu, tak i cokoli, co by mohlo přispět ke změně. Zvláštní je, že sami nepředkládají svoje analýzy, své odhady, své smysluplné návrhy. Ono je to dost těžké, když jim tento stav vyhovuje, a když se v tom bahně a marastu rochní. Obchází různé politiky a úředníky, ministry či novináře, vinaře a pomlouvají a dští špínu. Využívají svoji politickou a stranickou příslušnost. Už jsem si však zvyknul, ostatně kdysi jsem na toto téma psal zde. Abychom se přesvědčili o stavu na poli falšování vína, jsme si dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím od SZPI vyžádali podrobný přehled deliktů zákonem nově klasifikovaných jako falšování vína za roky 2013-2015 s uvedením konkrétních výrobců, prodejců, distributorů či dovozců, který rozhodně stojí za zhlédnutí.

Zákony se však takto nedělají. Musí se tvrdě odpracovat. Analýzami, návrhy, jednáním s různými úřady, poslanci atd. Musíte pořád dokola na odborných seminářích, setkání s vinaři, s odborníky, celníky, inspekcí hledat řešení.  Ale hlavně musíte prosazovat dobrou věc. A právě takové věci prosazuje již několik let i Svaz vinařů. Bylo období, když jsem pod vlivem propagandy vedené jak v rámci „zaručené“ šeptandy tak i v oficiálních médiích občas zapochyboval, zda je tady dost poctivých a čestných vinařů, kteří tak jako já a celé předchozí i nové představenstvo chtějí, aby byl ve vinařství pořádek. Rozumní lidé, kteří nezavírají oči před podvody, prodejem vína bez papírů, pašováním desítek cisteren přes hranice, nechtějí být vydírání svými obchodními partnery otázkou: „Dáš mi to bez dokladů? Když ne, vezmu si to od jiného.“ Nechtějí se dívat, jak nám podvodníci przní Pálavu, jak se v různých pofiderních místech prodává „víno z Moravy“ nebo „víno přímo od výrobce” a při tom taková vína Moravou leda tak projížděla na své dlouhé cestě z Moldávie, Makedonie a kdo ví odkud a zda to vůbec víno je.

Naštěstí letošní únorová valná hromada ukázala jak to je. Svaz vinařů sdružuje 71 fyzických osob, 94 právnických osob 18 čestných členů a 23 spolků vinařů. Dá se tedy říci, že včetně členů spolků zastupuje více jak 1000 vinohradníků, vinařů a dalších osob, Fyzické a právnické osoby, které jsou našimi členy dohromady hospodaří na ploše 5223 ha vinic (2015) a za předešlé sledované období uvedli do oběhu 478 tis. hl vína (2015). Valná hromada konaná za účasti ministra zemědělství a dalších hostů v únoru 2016 100% hlasů schválila dosavadní činnost představenstva a prezidenta. Zároveň zvolila nové představenstvo, dozorčí radu. V tajném hlasování 150 hlasy ze 163 jsem byl opětovně zvolen do funkce prezidenta. Jedním z oblíbených lživých argumentů je, že SV ČR je pouze zástupcem tzv. „velkých.” Jaká je pravda vidíte sami. Proč to zdůrazňuji? Chci, aby si všichni uvědomili jaký mandát představenstvo a prezident má. Že za nimi stojí většina vinařů. A já osobně díky tomu teď vím, že to co dlouhodobě veřejně hlásám a co dlouhodobě prosazujeme je správné a má silnou podporu vinařů. Podobně se to ukázalo i při hlasování v Poslanecké sněmovně. Naše argumenty přesvědčily většinu přítomných poslanců. V demokratickém systému platí, že většina má právo a zároveň i povinnost prosadit svoji vůli. Bohužel ti, co se označují za „demokraty” „nezávislé” „liberály” velmi často na toto zásadní právo většiny zapomínají v momentě, když  sami většinu nemají. Místo toho, aby ve férovém názorovém boji pomocí podložených argumentů získávali na svoji stranu podporu, používají nefér triky, jako jsou pomluvy, lži, urážky a házení špíny. Proto chci ještě jednou velmi poděkovat za podporu nejenom všem členům SV ČR, ale i dalším vinařům, kteří se nenechali zmást a používají zdravý rozum. Sami totiž moc dobře vědí „JAK TO JE.“

Stručná informace k některým změnám proti vládnímu návrhu novely.

Legislativní proces probíhá v několika krocích. Nejdříve se připraví návrh novely. Probíhají diskuze, připomínková řízení atd. Pak návrh schválí vláda a předloží jej Parlamentu k projednání. Nejprve Poslanecká sněmovna rozhodne, zda se takovým návrhem bude zabývat a předá jej příslušnému výboru k podrobnému projednání. V případě vinařského zákona to je výbor zemědělský. Tento výbor svolal odborný seminář, na který pozval zástupce vinařů, ministerstva, inspekce, obchodníků vínem atd. Velmi dobře jsme si uvědomovali, že toto je klíčový moment, jak přesvědčit poslance co vlastně chceme. Přinesli jsme jim proto láhve vína se záklopkou i bez ní, přinesli jsme KEG sud, aby viděli, jak lehce je zneužitelný. Přinesli jsme také Bag in Box, aby chápali, jak takový obal vypadá a funguje. Ale hlavně jsme jim předali podrobné odůvodnění, proč je správné bojovat za naše vinaře a proti černému trhu. Tedy zejména proti prodeji vína na černo a prodeji falešného vína.

Další etapou je druhé čtení zákona, ve kterém se předkládají pozměňovací návrhy. Tyto následně opět projedná zemědělský výbor a doporučí, které se mají přijat a které ne.

Následovalo třetí čtení dne 21. 10. 2016, na kterém byla přijata celá novela zákona ve znění pozměňovacích návrhů  doporučených Zemědělským výborem plénu Poslanecké sněmovny ke schválení.  Jednu sadu pozměňovacích návrhů podal  poslanec  Kudela, prakticky se jednalo o návrhy  MZe a pak návrhy Zemědělského výboru PS PČR.

Stanovisko SV ČR k jednotlivým pozměňovacím návrhům a celé novele zákona je obsažené v usnesení představenstva SV ČR ze dne 30. 9. 2016. Toto stanovisko plně koresponduje s jednomyslným rozhodnutím valné hromady SV ČR.

Pro jistotu a s jistou dávkou zjednodušení shrnujeme:

SV ČR plně podporuje novelu zákona tak, jak byla zpracována MZe se změnami, které navrhuje ZEV PS PČR.

Hlavní změny (které byly následně i přijaty poslanci) jsou:

a) Upřesnění definice tzv. „příjemce,” tedy subjektu, který bude moci ve svých (všech) provozovnách prodávat zahraniční vína formou sudového vína zákazníkům.  Bude to ten subjekt, který bude v souladu s předpisy uveden jako příjemce v průvodních dokladech (ať papírových, tak i elektronických), které provází nebalené víno při jeho přechodu přes hranice ČR. Tento „příjemce” bude taky povinen nahlásit přijetí vína a držet jej u sebe po dobu 10 dní jakož i plnit některé další povinnosti stanovené novelou. (Další podrobnosti o právech a povinnostech příjemce a pravidlech prodeje sudového vína najdete v souboru poznámek).

Pro osvěžení paměti všech, zejména těch, co budou tvrdit z různých důvodů něco jiného, rekapitulujeme jak se vše kolem „sudového vína” postupně vyvíjelo a proč jsme podpořili výše uvedené upřesňující změny:

o První varianta řešení prodeje tzv. „sudového” vína (jistě si všichni pamatujete její „únik” na veřejnost) spočívala v zákazu prodeje zahraničního sudového vína  a umožnění prodeje nebaleného vína  pouze z obalů pro spotřebitele (např. Bag-in-Boxy). Výjimku tvořil pouze prodej domácí sudovky pod „víchou,” podle kterého mohli prodávat nebalené sudové víno pouze jeho tuzemští výrobci. Tuto variantu podpořila většina účastníků tzv. kulatého stolu konaného u pana ministra, který ji na následující tiskové konferenci představil veřejnosti.

o Posléze však, na nátlak lobby dovozců, prodejců čepovaného vína zahraniční provenience a dalších skupin,  byla přijata kompromisní měkčí varianta tzv. „vícha pro všechny,” podle které by čepované, nebo-li sudové víno, mohli prodávat ve stejném a rovném režimu  pouze výrobci, v případě tuzemského vína, nebo příjemci (dovozci) vína ze zahraničí.  Toto řešení bylo po různých jednáních akceptováno vinařskou veřejností včetně SV ČR! Přesně tento princip byl veřejně prezentován ministrem zemědělství. MZe na základě toho začalo zpracovávat text zákona, probíhalo zdlouhavé připomínkové řízení a po ukončení tohoto procesu byl vládou schválen text novely, který byl předán poslancům k projednání a schválení.

o Již při přípravě zákona došlo ke změně původního přístupu v tom, že za „domácí sudové” víno se bude považovat i víno vyrobené na území ČR z hroznů zahraniční provenience. Tato skutečnost není ideální, ale smířili jsme se s ní zejména proto, že se alespoň z tohoto vína odvedou odvody do VF, přispěje to k zaměstnanosti a rozvoji domácích subjektů atd. Na druhé straně zde hrozí riziko záměny vína cizí provenience za víno domácího původu. Je zcela jisté, že drahé testy na geograficitu nebudou v takové míře prováděny u sudového vína, tedy vína nejnižší kategorie. V tomto ohledu jde novela proti smyslu boje proti černému trhu, ale SV ČR v zájmu uklidnění situace ustoupil nátlaku ministra zemědělství a přistoupil ke kompromisu!

o Důkladnou analýzou textu novely předložené poslancům, zejména § 16b bylo zjištěno, že pokud by poslanci přijali znění novely tak, jak byla vládou (MZe) předložena, došlo by, kvůli nepřesnému a nejednoznačnému definování „příjemce,“ k prolomení i dalšího principu, tedy, že by se v případě sudového vína ze zahraničí, umožnil víceúrovňový přeprodej a pohyb  vína mezi neurčitým počtem subjektů! To by znamenalo riziko zachování stávajícího nežádoucího stavu, kdy nikdo za nic nemůže. Dalším negativním dopadem by byla nejednoznačnost toho, kdo má povinnost do Registru hlásit dovoz nebaleného vína. Tento rozpor mezi dohodnutým principem a textem příslušných ustanovení novely si zřejmě uvědomovalo i MZe a pokusilo se to napravit v pozměňovacím návrhu poslance Kudely, avšak ani jím navrhované znění to nevyřešilo.

Považujeme tedy za správné, že bylo přijato jednoduché řešení, tedy to, které schválila, na návrh Zemědělského výboru, Poslanecká sněmovna. Subjekt „příjemce” je jednoznačně definován předpisy EU. Je to ten subjekt, který je uveden v průvodním dokladu, který doprovází víno přes hranice a tedy první příjemce tohoto vína ze zahraničí. V konečném důsledku je to ekvivalent našeho „výrobce“. Ostatně takto byl  tento princip  ministerstvem opakovaně prezentován a na seminářích vysvětlován, ale text novely zákona ve vládním znění s tímto principem nebyl v souladu, nebo ho jednoznačně nedefinoval.

b) Namísto Vládou (MZe) navrhovaného pouze dobrovolného používaní jednotného logotypu (záklopky) zavést jeho povinné použití pro všechna domácí vína CHOP a CHOZ (tedy např. zemská, jakostní, jakostní s přívlastkem, vína VOC)

c) Zrušení ustanovení o povinném uvádění provenience na tzv. přední etiketě se stanovenou velikostí písma. Již od samého počátku bylo této úpravě vytýkáno, že je v rozporu s předpisy EU. Nakonec i sám pan ministr tuto skutečnost při závěrečném jednání sněmovně potvrdil. Stanovisko MZe zde (7. odstavec v řeči pana ministra).

o Záměrem novely a společným zájmem většiny vinařů bylo ochránit zákazníky před manipulováním a matením těmi producenty, kteří pod etiketou s uvedeným názvem vinařství, nebo sídlem vinařství (tradiční moravská vinařská obec) uváděli na trh vína zahraniční provenience. I když v souladu s předpisy se zpravidla na zadní etiketě uvede pravá provenience, na první pohled bez pečlivějšího zkoumání, může zákazník nabýt dojem, že se jedná o očekávané domácí víno. Dlužno říct, že se tohoto nešvaru dopouštěli různí, malí i velcí producenti. Proti tomu byly navrženy 2 možné varianty řešení.

o První z autorské dílny Vinařské asociace, tedy zavést povinnost uvádět údaj o provenienci na přední etiketě se stanovenou velikostí písma. Od počátku přípravy novely byly zpracovatelům zákona opakovaně předkládány námitky, že takové řešení je v rozporu s právem EU a navíc, v podobě, v jaké nakonec bylo zapracováno do novely, bylo silně diskriminační pro domácí producenty. Dalším nedostatkem takového řešení bylo, že by se toto vztahovalo pouze na vína našich vinařů, nebo vína zahraniční zde naláhvovaná. Tedy by se nevztahovalo na všechna vína na trhu a obejít takové ustanovení by bylo velmi lehké. Na pravděpodobný rozpor řešení „etiketa” s  právem EU bylo MZe v legislativním procesu opakovaně upozorňováno, např. Legislativní radou vlády, její komisí OKOM, komisí pro Evropské právo jakož i analýzami zpracovanými SV ČR. Nicméně navzdory tomuto nebezpečí MZe tvrdošíjně trvalo na tomto právně a prakticky nevhodném řešení. Vzhledem k technickému charakteru novely je v souladu s pravidly EU MZe povinno předložit zákon k notifikaci Evropské komisi (EK). O stanovisku notifikačního orgánu EK nebyla odborná veřejnost, a s podivem ani poslanci, i když o to žádali, informování. Existuje důvodný předpoklad, že MZe má již k dispozici stanovisko EK, byť předběžné, které rozpor této varianty s legislativou EU potvrzuje!!!

o Druhá varianta řešení, kterou SV ČR podporoval a je i součástí souboru návrhů opatření je povinné použití jednotného logotypu (záklopky)  na vína domácí provenience. Je to  jednoduché, velmi lehce a na první pohled, rozpoznatelné rozlišení našeho vína od zahraničního bez ohledu na to, co producent o sobě nebo svém sídle na etiketě uvádí. Bude-li na obalu uveden jednotný logotyp, bude mít zákazník jistot, že kupuje české, nebo moravské víno. Nebude-li logotyp uveden, bude vědět, že jde o víno zahraniční provenience. Tato varianta je ve vztahu k zákazníkům lehce komunikovatelná a nevyžaduje významné vícenáklady. Toto řešení vychází z osvědčených zkušeností s jednotným grafickým značením dlouhodobě využívaným v zahraničí, například v Rakousku, Slovensku, Maďarsku, apod. Podle průzkumu provedeném Vinařským fondem tzv. záklopku podporuje více jak 80 % vinařů!

Tím, že poslanci odmítli použití varianty „přední etiketa,“ a schválili variantu „jednotný logotyp“, zároveň přispěli k hladkému průběhu notifikačního procesu, protože o možném rozporu varianty „přední etiketa“ s právem EU nebyli do poslední chvíle předkladatelem novely informováni.

Schválením varianty „logotyp“ došlo k jednoznačnému naplnění původního záměru, tedy ochrany a orientace zákazníka a potažmo i našich vinařů. Proto je s podivem, že pan ministr toto řešení nepodpořil, když jiná varianta nebyla schválena. Argument, že logotyp provedený v národních barvách vadí vývozu našeho  vína, je, mírně řečeno, nepřijatelný. Vývoz lahvového vína domácího původu je objemově zanedbatelný, a pokud se nějaký vinař stydí za to, že prodává moravské, nebo české víno, tak takový subjekt nezaslouží jakékoliv ohledy. Další argument, že jiná podobná značení potravin nejsou povinná, je také lichý. Na jedné straně ministr podporoval povinnou variantu „etiketa“ ze všemi jejími dopady, a na druhé straně se stejně povinným použitím varianty „logotyp“ výrazně nesouhlasí….?

Závěrem všem přejeme zachování chladné hlavy a zdravého rozumu v hodnocení toho, co kdo říká. Doporučujeme opětovně přečíst starší materiály SV ČR vztahující se k problematice „černého trhu “ a novele zákona. Jsou dostupné na webu SV ČR zde.

Jménem Svazu vinařů České republiky

JUDr. Tibor Nyitray,

prezident Svazu vinařů České republiky

Velké Bílovice dne 27. 10. 2016


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Sudy zmizí, víno z nich nikoli

Omezení prodeje sudového vína z dovozu je jen šalamounské opatření, které zničí vinotéky

problémech s vínem se už namluvilo a napsalo hodně. Často i proto, aby různým adresátům různých tvrzení unikla pravá podstata: že neschopnost státu kontrolovat kvalitu potravin vyhovuje nejen podvodníkům, ale též některým firmám deklarujícím se jako seriózní. Je pravdou, že v určitých vínech se objevují problémy s kvalitou kvůli nedovolenému upravování nebo nepravdivému označování jejich původu a že problémy jsou už tak veliké, že poškozují dobré jméno vinařství. Naštěstí se to týká téměř výhradně segmentu levných vín, kde o zákazníka bojujevíno sudové s levným vínem lahvovým (což je často to samé víno). Pravda také je, že se zde určitým způsobem střetávají malí vinaři a velké vinařské firmy, a to především na poli ctění ochrany vína. Vinařům vystupujícím pod svým jménem (což bývají právě ti menší) značně vadí, že současná "kauza sudovky“ je zjevně jen vrtění psem, které problém nevyřeší.

Pokud jako konzumenti vnímáme sudové víno pozitivně, pak je to většinou nějak podprahově spojeno s obrázkem dřevěného sudu a vedle stojícího bodrého chlapíka s koštýřem v ruce. Sudovka ale zdaleka není jen tahle idylka, nýbrž byznys velkých firem, které mají desítky či stovkyhektarů „jezeďáckých“ vinic a musejí prodat obrovské množství nepříliš kvalitního moku. Některé z nich prodávají víno v sudech (těch kovových), jiné stáčejí totéžvíno do lahví a mezi sebou se perou o zákazníka, který neřeší příliš kvalitu a kupuje hlavně podle ceny. Pokud stát dost nekontroluje pravidla, mnohé z producentů napadne vylepšit si ekonomiku dovozem podstatně levnějšího vína ze zahraničí a vydávánímho za vlastní s dobře prodejnou nálepkou Morava. Ti opravdu otrlí pak ještě zvětšují objemy vína vodou s přidáním chuťových aditiv, aby se patok dal vůbec pít.

Bossové vinařští a političtí

Sudovka malých a velkých vinařů je něco zcela jiného, a bohužel se mediální zkratkou hází do jednoho pytle. Typický malý vinař pracuje s menší produkcí a s věrnou zákaznickou základnou. Víno proto prodá snadněji, nepotřebuje podvádět uvedeným způsobem, jeho obchodní systém je založen jinak. Na rozdíl od velkých firem, jejichž vína na dlouhých regálech v obchodních řetězcích mění často etikety, názvy i podobu, aby zaujala oko zákazníka, stojí obchodní úspěch malého vinaře na tradičním jméně jeho rodiny, které chrání především nejlepší kvalitou, jaké je schopen. Obecný problém s odbytem se tak redukuje převážně na velké producenty s přístupem do obchodních řetězců nebo hůře do náleven často bez ohledu na jejich úroveň.

U problémů s kvalitou a značením vína je lhostejné, zda je v sudu, nebo v lahvi. Vinařští bossové s bossy politickými nalezli nyní řešení, ve kterém nejde ani tak o ochranu spotřebitele, jako o samoúčelné administrativní opatření (restrikce sudového vína), které vyhoví politické poptávce a nažranosti vinařských vlků, jejichž koza (produkce a možnosti odbytu) zůstane celá. Logická cesta je přitom nasnadě: definovat přísné postihy a uplatňovat je při masivní kontrole kvality vína odběrem a rozborem vzorků. Místo toho se vymýšlejí a obhajují složitá opatření, například vytvoření evidence vztahů mezi vinařem a prodejnami vína, zákazy prodeje, zákazy určitých druhů obalů a jiné nápady, kterými se ovšem dosáhne pouze zátěže pro ty slušné (ochotné se pro účely kontrol kvality evidovat) a zcela mine ty neslušné, o jejichž seznam se stát zjevně ani pokoušet nehodlá. Kontrolním orgánům se tak na stříbrném podnose nabídne seznam poctivých a vsaďme se, že od té doby budou výsledky kontrol mnohem lepší!

Nejsmutnější na tom je, že k těmto výsledkům a řešením se hrdě hlásí Svaz vinařů, vydávající se často za zástupce všech vinařů. Paradox je však hned lépe pochopitelný, pokud se podíváme na složení jeho výkonných orgánů, které jsou tvořeny převážně reprezentanty velkých firem, z nichž některé mají za sebou mediálně běžně dostupné problémy s falšováním vína.

Až vyjde šalamounské opatření, zmizí nechtěné sudy, nikoli však víno z nich. Změní nálepku a my si ho vypijeme z povolených, navíc Vinařským fondem podpořených lahví s krásnou moravskou etiketou či značkou. Ostatně jako dosud. Ze světa ale zmizí svébytný kulturní fenomén a skvělý marketingový produkt moravského vinařství, kterým by sudovka nadále mohla zůstat, pokud by se s ní zacházelo s inteligencí a bez pokrytectví. Zmizí také provozovatelé vináren a vinoték, na jejichž ochranu podnikatelské svobody stát zřejmě rezignuje.

 

JAN HOREŠOVSKÝ

šéf dozorčí rady Vinařské

asociace ČR a vlastník

vinných barů Vinograf

Zdroj LN


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Charta nezávislých

Je to již více jak dva roky, co jsme začali práci na ochranné známce, která by pomohla odlišit to podstatné, co odděluje ty co víno TVOŘÍ a ty co víno PRODUKUJÍ. Proběhlo mnoho diskuzí a schůzek,  komunikace s podobnými sdruženími v zahraničí nám přinesla projekt NEZÁVISLÍ VINAŘI. Navazujeme na podobnou organizaci Vigneron Independant jejíž zakládající listinou je Charta Nezávislých, kterou Vám představujeme v podobě vhodné pro naši zemi.

Jedná se o prohlášení každého z našich držitelů a jejich výslovný závazek k plnění jejího obsahu.

Charta Nezávislých

Kdo jsme?

Jsme nezávislí vinaři!

Jsme vinaři, kterým je kvalita a původ našich produktů
nade vše. I proto jsou marketingové průzkumy pro nás
nepodstatné a naše práce ve vinici ani ve sklepě se jim
nepodřizuje - jsme totiž na nich nezávislí!!

Jsme nezávislí na nadnárodních korporacích, které
ve víně hledají pouze prostředek k naplnění hlavních
cílů mocných investorů, cílů vedoucích k maximálnímu
zisku bez ohledu na původ a kvalitu produktu!

Kašleme na byrokratická nařízení EU a lobisty prosazovaná
nařízení! Ctíme naši vlast. Nestydíme se za náš
původ ani tradice našeho oboru!

Jsme malí vinaři zanedbatelné produkce co se množství
týká, ale máme velké srdce! Srdce, které bije pro
náš kraj a naše víno, které je jeho obrazem!

I přes naši nezávislost jsme přeci jen závislý.

Náš život a příběh je závislý na našich rozhodnutích,
závislý na našich myšlenkách a postojích, závislý na
naší tradici a původu.

Vyrábíme víno v různých oblastech České republiky,
nabízíme vína která nejsou jen konzumním zbožím,
vytváříme zážitek s duší.

Naše vína jsou odlišná v chuti i aroma, ale vždy jsou
jedinečná jako otisk prstu každého z nás!
Vkládáme do nich své sny, zkušenosti, svou lásku,
život svůj i našich rodin!

Otisk prstu symbolizuje nejen jedinečnost, ale i odpovědnost
za produkty, které jsou spojeny s naším
jménem!

Neváháme se za naše vína postavit, neváháme sklízet
plody slávy našich vín , tak i s pokorou přijímat jejich
neúspěchy!

Vše co vyrábíme děláme s úctou ke svým předkům i
našim dědicům. S úctou ke krajině, která nám dává
možnost realizovat své sny!

Naším mottem je hrdost a pokora!

Co děláme?

Jsme právem hrdí na svůj kraj, takový jaký je. Pěstujeme své
hrozny a staráme se o své vinice.

Vyrábíme svá vína a respektujeme unikátní terroir. Prodáváme vlastní vína z našeho kraje.

Lahvujeme svá vína ve svém vlastním sklepě. Zachováváme tradice.

Vítáme Vás, rádi s Vámi mluvíme o našem víně a vedeme Vás k jejiho poznání.

Proč?
V době, kdy všeho je dostatek a všem nám vládne chaos, je jediným opěrným bodem naše společná minulost. Naše minulost nám totiž jediná může ukázat kam směřovat a co ctít. V době kdy design vítězí nad obsahem potřebujeme rozlišovat podstatu života. Máme mnoho na výběr a je těžké orientovat se podle cedulek. To nejlepší na nás nikdy nečeká u hlavní cesty. Za jedinečností je třeba se vypravit - je třeba ji hledat!. Ukazujeme cestu, ne cíl. Nevyhovujeme všem, ale těm co nám rozumí. Dejte nám svůj čas a my Vám dáme svůj, sdílejte s námi vášeň Nezávislého vinaře. Je jedno kde, ve sklepě nebo u Vás doma. My jsme tu pro toho, kdo naslouchá a rozumí. 
Nabízíme víc než obchod, nabízíme kousek sebe!

s úctou vaši Nezávislí Vinaři.

Veřejné slyšení v Senátu ČR se senátorkou Veronikou Vrecionovou

Senátorka Veronika Vrecionová, místopředsedkyně senátního výboru pro hospodářství a rozvoj venkova uspořádala dne 29.6.2016 v prostorách Senátu ČR veřejné slyšení k problematice novely Vinařského zákona, kde se vedle poslanců, senátorů a vinařské veřejnosti zúčastnili také zástupci Vinařské asociace ČR.

Tiskovou zprávu ze Senátu najdete ZDE

VA ČR

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

 

Vyjádření VAČR k navrhované úpravě novely zákona 321/2004 sb.

 

Vinařská asociace se po celou dobu tvorby novely zákona 321/2004 sb. účastnila na připomínkování tohoto pro vinařství, vinohradnictví ale i obchod s vínem tak důležitého zákona.

Celý průběh legislativního procesu však vzbudil v našich řadách rozčarování, které vyvrcholilo díky způsobu, jakým byl zákon pozměněn během projednávání ve Vládě ČR.

Falšování vín se díky zájmovým skupinám neřešilo v čistě věcné rovině, ale stalo se nástrojem politické reklamy některých hejtmanů, senátorů i poslanců. Bohužel i díky jejich snaze sbírat politické body se naše vinařství dostalo do ne příliš důvěryhodné roviny.

Sdílíme obecný názor na potřebu klást důraz na potírání negativních vlivů falšování vín. Nicméně jsme nuceni konstatovat, že novelizací jinak funkčního zákona se stává tato potřeba zcela neuspokojenou. Správným řešením jistě je, aby stát plnil svou základní roli dozoru nad potravinami v mezích stávajícího zákona a souvisejících zákonů, a ne vytvářením nadbytečných administrativních kliček a neprůhledných vazeb.

Novela zákona přináší velmi důležité paragrafy pro následující dotační období a jde směrem k ochraně spotřebitele, což je obecně pozitivní. Bohužel, zákon současně významně narušuje hospodářskou soutěž a zvýhodňuje jednu skupinu výrobců a obchodníků na úkor druhých. Zavádí další povinnosti, nová hlášení ba dokonce i celé evidenční knihy pro další subjekty. Brání tak rozvoji podnikání v našem oboru.

Celkový dopad úpravy na černý trh a potažmo falšování vinařských produktů je marginální, naproti tomu pro byrokratickou zátěž je zásadní. Kombinace s jinými připravovanými zákony pak může být pro malé producenty a obchodníky likvidační.

 

Podrobnější komentář hlavních částí navrhované novely najdete ZDE

 

Za Výbor VA ČR

Josef Valihrach předseda VA ČR

Jiří Maděřič místopředseda VAČR

Petr Marek místopředseda VA ČR

Libor Průdek člen Výboru VAČR

Josef Dufek člen Výboru VA ČR

Česká republika má po 88 letech zástupce ve významné funkci OIV

České republice se dostalo významného profesního uznání v oblasti vinohradnictví a vinařství. Po 88 letech členství ČR v Mezinárodní organizaci pro révu a víno (OIV) byl do její významné pozice jmenován český zástupce, a to Ondřej Mikeš ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Ondřej Mikeš se stal prezidentem subkomise pro metody analýzy na Valném shromáždění OIV, které se konalo v návaznosti na 38. Světový vinohradnický a vinařský kongres v Mohuči v Německu. Od roku 1927, kdy Československo vstoupilo do této organizace, tak poprvé povede jednu ze subkomisí český zástupce. V ČR pracuje Ondřej Mikeš v odboru kontroly, laboratoří a certifikace Ústředního inspektorátu SZPI jako referent pro laboratorní záležitosti. Aktivní práce v OIV se účastní od roku 2007. Do pozic prezidentů zbývajících komisí byli jmenováni zástupci Francie, Itálie, Austrálie, Španělska a Portugalska. Prezidentkou OIV se na příští tříleté volební období stala Monika Christmann z Německa.

Průvodní dokladem pro přepravu vín může být opět faktura i dodací list

Ministr zemědělství Marián Jurečka předložil dnes Návrh nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky čj. 534/15. Vláda tento návh schválila a nařízení vlády by mělo vstoupit v platnost 1.7.2015

Vinařská asociace ČR byla iniciátorem této změny!

Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod petici, nebo nás veřejně podporovali při naší snaze zmírnit administrativní zátěž vinařů a obchodníků s víny. Výsledek je pro nás povzbuzením do další práce a je důkazem, že změna je možná...

Nářízení vlády je zde:

Témata k jednání o novele vinařského zákona

I. Témata a idee VAČR k řešení v rámci novelizace

 

 1. Důvody pro změnu úprav zákona o vinařství a vinohradnictví

 • změny v SOT a z toho plynoucí úpravy národní legislativy

 • problematika klamání spotřebitele, falšování vín, falšování obalů

 • problematika kontroly, postihů, černého trhu

 • problematika Vinařského Fondu- závažné nálezy NKÚ

 

 1. Hlavní body k úpravám, které jsou v dikci ministerstva zemědělství- záměrně zde neuvádíme body, které zákon o vinařství a vinohradnictví nedokáže

 • Zamezit klamavému značení všech vín jak lahvových, tak sudových- požadujeme zavést nový povinný údaj „pěstitelská oblast“ a zakázat označování vína národními geografickými údaji, v jakékoliv podobě, které jsou v rozporu s pěstitelskou oblastí. Týká se jak sudových tak i lahvových vín.

 • Změnit statut Vinařského fondu, kdy přispěvatelé budou povinni platit pouze na základě své přihlášky a finanční podpory půjdou jen na dotaci marketingu plátců, omezeny na dvojnásobek vkladů.

 • Zpřísnění podmínek pro prodejní místa nejen sudových vín, využitím novely zákona 379/2005 Sb , nebo použitím pro obchodování sudovým vínem rodných listů, nebo zavedením „supercertifikace“, která by povolovala uvedení dovozového nebaleného vína trh po schválení SZPI, zachování možnosti prodeje sudových vín bez omezení zemí původu.

 • Zavedení hranice pro oddělení vinaře a obchodníky, aby nedocházelo k možným záměnám dovozových vín za česká a naopak. Oddělený provoz s jinou adresou a jinou obchodní značkou by napomohl zprůhlednění nabídky. (není rozpracováno v paragrafovém znění)

 • Zvýšení pravomocí SZPI, která by měla lépe a rychleji postihovat prohřešky proti platným zákonům.

 • Zvýšení ochrany tradičních názvů, např.: Vinařství, Vinný sklep, Vinný dům...

 • Vytvoření národní vinařské laboratoře, mající vědecký základ při ZF MU.

 

Celá zpráva je ke stažení zde včetně situační zprávy, zpracované nezávisle, na základě vlastních informací.

Comtech už ne ????

Vinařský fond hledá kreativní a mediální partnery pro další tři roky, celkový rozpočet dělá 72 milionů. Comtech chce ale zkusit štěstí přímo u vinařských značek.

Státní Vinařský fond včera otevíral obálky s nabídkami komunikačních i mediálních agentur, které projevily zájem o veřejnou zakázku na komunikační a reklamní aktivity pro příští tři roky, tedy na období let 2016 až 2019. Rozpočet celé tříleté kampaně činí 72 milionů Kč. Podle projektového manažera Vinařského fondu Pavla Večeři se do tendru přihlásilo přibližně patnáct reklamních a mediálních subjektů, jejich přesná jména zatím neuvedl. Jak ale Médiáři sdělil Jan Rauschert, ředitel komunikační agentury Comtech, která pro Vinařský fond pracovala v posledních letech, tato agentura už o další zakázku této instituce nesoutěží.

„Svoji nabídku neodevzdáme. Dlouho jsme tento krok zvažovali, přece jen nás s Vinařským fondem pojí spousta společné práce… Cítíme ale, že je potřeba se posunout o krok dál… Když jsme přemýšleli, kudy se můžeme vydat, uvědomili jsme si, že na veřejné značce Vína z Moravy, vína z Čech jsme společně s klientem udělali víc práce, než se povedlo řadám komerčních vinařských značek. A paradoxně právě tady cítíme více prostoru pro agenturu s našimi zkušenostmi. V segmentu, kde jsme jako agentura Vinařského fondu nemohli působit. Přiznávám také, že pár procent v této úvaze hrál i fakt, že na nás kvůli spolupráci s Vinařským fondem stále někdo útočil a oslaboval tím značku Comtech – to nejcennější, co máme,“ uvedl pro Médiář Rauschert.

Vinařský fond rozdělil oproti minulosti tendr na strategickou a kreativní část a na mediální plánování a nákup mediálního prostoru. Agentury se mohou ucházet o obě části zakázky zvlášť, nebo dohromady. Na služby mediální agentury je v rozpočtu vyčleněno celkem 38 milionů, na kreativní tvorbu 34 milionů Kč. Podle předchozího vyjádření ředitele fondu Jaroslava Machovce počítá zadavatel s rovnoměrným rozvržením rozpočtu do celého tříletého období.  Od agentur požaduje návrh kreativně-strategického konceptu pro další tři roky, přičemž počítá s další podporou značek Vína z Moravy, vína z Čech, Svatomartinské víno a dále s podporou růžových a moravských červených vín.

Mezi práce Comtechu patří i aktuální kampaň na podporu červených vín, která běží od konce srpna do poloviny prosince ve spojení s druhou řadou seriálu Vinaři v televizi Prima.

 

Smutek ve vinařské společnosti

Tragická nehoda si v neděli vyžádala život vinaře Stanislava Krejčího. Vinařská asociace vyjádřuje hlubokou soustrast všem pozůstalým. Stanislav Krejčí nás opustil ve věku 54 let ve své milované vinici po nešťastné kolizi. S jeho osobou byla po léta spojena láska k vínu i folklóru. Dlouhodobě pracoval jako předseda vinařského spolku a ještě déle jako člen mužáckého pěveckého souboru. Poslední rozloučení s tímto jedinečným mužem se uskuteční v sobotu 12. září, 14:00 v Moravském Žižkově.

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

ÚKZÚZ připomíná, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).

Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou.

Prohlášení lze podat:

 • elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře
 • na tiskopisu zaslaném poštou
 • nebo osobně doručením na adresu:
  ÚKZÚZ/Oddělení registru vinic, Oblekovice 16, Znojmo, 6718

Více informací:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/trvale-kultury/registrace/registrace-vinic/

 


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Blíží se termín podání Prohlášení o zásobách vinařských produktů

Připomínáme, že do 10. září 2016 musí být splněna povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2016 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009).
Povinnost podat prohlášení o zásobách se vztahuje na všechny výrobce, dále na obchodníky a obchodní zprostředkovatele s objemem obchodovaného vína převyšujícím 1000 hl ( za 1 vinařský rok) a je jednou ze základních podmínek pro přiznání podpor ve vinohradnictví a vinařství administrovaných Státním zemědělským a intervenčním fondem.
Povinnost podat prohlášení mají dotčené subjekty i v případě, že stav zásob je nulový. V tomto případě zasílají prohlášení s nulou....více na webu ÚKZÚZ - Registrace vinic - http://eagri.cz/…/trvale-kultu…/registrace/registrace-vinic/

 

 

 

 

Ing. Miroslav Račický

odborný rada

Sekce rostlinné výroby, Oddělení registru vinic

 

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

Znojmo – Oblekovice 16

tel:       + 420 515 304 117

fax:      + 420 515 304 112

gsm:    + 420 737 267 031

 

miroslav.racicky@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz

Vinař roku přivádí Masters of Wine na Moravu.

Tak by se bezesporu dala shrnout návštěva dvou z hrstky MW na Jižní Moravě. John Salvi a Liam Steevenson si odskočili po výběru Vinaře roku z finálové osmičky nejlépe hodnocených vinařství a v doprovodu naší skvělé Kláry Kollárové navštívili moravské vinaře. Setkání se konalo v Moravském Žižkově, kde za účasti čtyřicítky moravských malých vinařů proběhla přednáška s diskuzí na téma " Nezávislí vinaři ve Francii" . John Salvi během půldruhé hodiny nastínil největší těžkosti francouzského vinařství, které nakonec vyústili ke vzniku oborového sdružení zastřešující malé rodinné podniky. V současnosti tamní sdružení stojí proti velkým družstvům a velkým Chateau, které nemají vždy stejné zájmy a potřeby. Jejich členské základna má již 8000 členů a jejich vliv je zcela neoddiskutovatelný. Dokonce se francouzské vinařství dostává do situace , která tu již 100 let nebyla, tou j,e že exponenciálně roste prodej nebaleného vína od družstev, která malým dnes jen těžko konkurují.


V následné otevřené diskuzi pak oba hosté zodpověděli otázky moravských vinařů, v přátelské atmosféře pak konverzovali nad vzorky vín zúčastněných do pozdních nočních hodin. Oba vyjádřili přesvědčení, že moravské vinařství má velký potenciál, má vysokou kvalitu, jen potřebuje čas na to aby dozrálo a našlo si svou cestu, která dnes se teprve tvoří. 
Bylo pro nás velkou ctí tyto nesmírně skromné, ale úsěšné lidi hstit, vyslechnout a poznat. Patří jim náš dík. Kéž by se všechny přání, která našim vinařům sdělili splnili.

Selské slavnosti 2015

Naše partnerská Asociace soukromých zemědělců ČR pořádá již tradičně Selské slavnosti

V roce 2015 se koná celkem šest celodenních Selských slavností pro rodiny s dětmi, jejichž součástí bude vždy i půldenní seminář, zaměřený na jedno konkrétní a zásadní téma týkající se půdy. Vrámci tohoto úspěšného projektu se na každé farmě prezentují také partnerské spolky včetně Vinařské asociace ČR. ASZ ČR tak nabízí i našim členům možnost prezentace a prodeje svých produktů. Pokud máte zájem, tady jsou termíny nejbližších Selských slavností:

 

Selské slavnosti 2015

 

12. září * Statek Vodňanský * Blíževedly (okres Česká Lípa)

26. září * Farma rodiny Novákových * Obora (okres Tábor)

17. října * Statek Adámek a Vaněčkův statek * Čelina (okres Příbram)

Prezentace je zcela zdarma a je prodejní. Přihlášky zasílejte prosím na info@vinarskaasociace.cz.

Každý první přihlášený bude uspokojen a následně obdrží organizační informace.

PF 2016

Nech je pro nás letošní rok tím, na který budeme rádi vzpomínat. plný zdraví štěstí a božího požehnání.

VAČR děkuje České televizi

! Upozornění, jedná se o stanovisko výboru VAČR, které podpořila drtivá většina členů, respektujeme právo nesouhlasit, proto předestíráme, že zakládající člen Jaroslav Javornický s textem nesouhlasí!

! Nejedná se o kritiku osob na vinařské škole, kritizujem způsob vedení, za které je odpovědný jen a pouze ředitel/ka ve všech svérách podnikání nebo služeb. Nechceme vyvíjet tlak na nikoho osobně, jen upozorňujeme ministerstvo školství na praktiky, které ve veřejném školství nemají co dělat. !

Vinařská asociace děkuje České televizi, která v reportáži ze dne 31.1.2016 ukázala některé aspekty vzdělávání studentů vinařství na Jižní Moravě. Plně respektujeme politické názory svých členů i ostatních vinařů a všech svobodných lidí v této zemi. Nemůžeme a nechceme však mlčky přihlížet k tomu, co ukázala reportáž: že jsou naše děti vychovávány k nesamostatnosti a k pocitu, že manipulace s jejich projevem a osobností je přijatelnou metodou podpory jakéhokoli politického či mocenského zájmu.

 

Své potomky doma a ve vinařství vychováváme k osobní, rodinné a vinařské hrdosti, kterou deklarujeme každý den při prezentaci svých vín, vinařské tradice a profese. Nesouhlasíme s faktem ani způsobem, jakým byly zcela zjevně vnucovány cizí formulace a cizí stanoviska na předepsaných poznámkových lístcích, které pak studenti četli prezidentovi aby byl vytvořen dojem spontánního a jednotného názorového zázemí vinařského dorostu.  Tento způsob jednání se v celé šíří dotýká naší lidské i stavovské hrdosti a jako metodu ovlivňování mínění ji považujeme za zcela nepřijatelnou.

 

V posledních letech je náš obor pod permanentním tlakem lobistických skupin, které jsou živené z politických kruhů, nebo ekonomickými zájmy velkých společností. A právě dnes, v souvislosti s kauzou Vinařské školy a provázanosti všech jejích aktérů se ptáme:

 

Kde je naše hrdost, kde je hrdost, kterou tak často vpisujeme jako slogan ke svým jménům na etiketách svých vín?

 

Ne, nechceme riskovat to, že se náš um, hrdost i budoucnost našich následníků stane pouhou frází. Uděláme vše proto, aby mohli pokračovat v rodinné tradici našich vinařství, našich rodinných firem.

 

Žádáme, aby MŠ prověřilo tento případ a vyvodilo závěry ve formě odvolání ředitelky z její funkce, neboť uvedený příklad zjevně dokumentuje manipulaci s názory studentů a zneužití besedy k politickým cílům, což je ve školství a ve výchově zcela nepřijatelné. Nadto je nutné připomenout, že vedení jediné vinařské školy v ČR není pod tlakem chyb vedení zdaleka poprvé, v minulosti nevole z řad studentů a učitelů vyústila v odchod nemalé části vyučujících. Dokonce ani vyjádření školní inspekce o problematickém vedení nebylo nijak dořešeno.

 

výbor VAČR

Novela vinařského zákona

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

s ohledem na doslova lavinu otázek, která nás v posledních dnech zastihla, ale také s ohledem na četná vyjádření představitelů SVČR tykajících se připravované regulace prodeje sudových vín (prodeje v nádobách nad 2litry) nám dovolte uvést některé věci na pravou míru. Jako přímí účastníci všech oficiálních jednání na Mze související s fungováním tzv. Komise pro boj s černým trhem i se zatím jediným připomínkováním připravované novely zákona o Vinařství a vinohradnictví musíme konstatovat následující:

Nesouhlasíme s anonymizací vlivu jednotlivých skupin a popírání jejich zodpovědnosti. I proto jsme se rozhodli opakovaně poukázat na již dříve zveřejněné materiály.

Jedná se o:

1. Zápis z posledního zasedání Komise pro boj proti černému trhu s vínem, který byl základním dokumentem pro poradu vedení MZe. To rozhodlo o tom, aby oddělení pro víno zakomponovalo navrhovaná řešení do novely zákona příloha č.1

2. Matici řešení příloha č.2 - ta jednoznačně určuje postoje jednotlivých účastníků komise

3. Dokument který je veřejně dostupný na stránkách SVČR dokument, který shrnuje i část programu předsednictva SVČR na svém jednání dne 29.10.2014 a dokonce obsahuje i výsledek hlasování jednotlivých členů k bodům, které jsou v novele zákona již obsaženy viz příloha č.3

4. V příloze č.4 najdete projednávané znění návrhu novely na jednání dne 11.2.2015 na Ministerstvu zemědělství

5. V příloze č.5 pak včerejší SVČR prezentované vyjádření s jakými tezemi pracuje MZe v rámci úpravy zákona o vinohradnictví a vinařství v oblasti sudového vína.

Jako účastníci jednání na MZe dne 11.2.2015 prohlašujeme, že předložený návrh novely neobsahoval žádnou možnost pro tzv. smluvní vinotéky prodávat sudové víno natož ani nezazněla úvaha o zmiňovaném franšízingu.

Pokud se tedy o nějaké takové možnosti uvažuje, je to možnost zcela nová vznikající na platformě SVČR nikoli na MZe, vznikající navíc pod tlakem vinařů i obchodníků s vínem, kteří se doslova bouří!

Jedinou variantou, je pro nás ta nepředstavitelná možnost, že úsek vína na MZe neřídí její ředitel, ale spolek, reprezentující stále menší počet vinařů.

O tom, kdo ve skutečnosti stojí, za jednotlivými body navrhované novely si může každý udělat úsudek sám, věříme totiž ve Váš dobrý úsudek.  
(Jen upozorňujeme, že pokud v přílohách narazíte na slova "průnik" nebo "kombinace" vězte, že to neznamená nic jiného než prosazení obou bodů současně, neb žádný jiný význam tato slova nemají.)

Dále Vás chceme informovat i o dalších dle našeho názoru ne zcela účinných opatření, která se do připravované novely zákona 321/2004 sb. dostávají.
Návrh novely obsahuje určité problematické body, ale protože se jedná o návrh novely, lze ještě mnohé změnit. Podle našeho názoru jsou úpravy třeba, pokud nebudou prosazeny námi, nebo jinými oborovými sdruženími povede novelizovaný zákon jednoznačně k likvidaci velké části trhu malých a středních vinařů a nárůstu prodejům těm, kteří své výrobky realizují přes nadnárodní obchodní řetězce.

 

za výbor vinařské asociace

Jiří Maděřič

Petr Marek

konec sudů

Návrhy vinařské asociace pro novelu vinařského zákona

Jelikož se o novele vinařského zákona bude ještě nějakou dobu jednat, rozhodli jsem se rozšířit naše návrhy o několik bodů, které by měli přispět proti falšování vína.

Návrh na řešení problémů s falšovanými víny uváděnými do oběhu v obalech určených konečnému spotřebiteli (lahvová vína) i v obalech, která nejsou určena konečnému spotřebiteli (sudová vína)

Definice falšování vína:

Falšováním vína se rozumí užití nepovolených postupů při výrobě vín zejména.....

Zavedení povinnosti značení pěstitelské oblasti na vína plněná i vyrobená v ČR na etiketě tak, aby zákazník nebyl klamán (návrh je podpořen platným rozsudekem nejvyššího soudu ČR)

Pěstitelská oblast je geografický údaj deklarující původu hroznů pro výrobu vína.- v případě, že nebude možnost v zákoně zdůraznit důležitost zvýraznění údaje o provenienci vztaženému k možnosti klamání zákazníka. Vyžadujeme nový povinný údaj, jenž by byl povinný pro všechna vína vyrobená a plněná na území ČR. Zdůrazňujeme, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 1 As 89/2011 ze dne 22.9.2011

( http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2011/0089_1As__11_20110929090253_prevedeno.pdf )

Tento rozsudek dává jednoznačný signál o důležitosti informovat zákazníka o původu suroviny, ze které je produkt vyroben.

Návrat k povinné certifikaci vín dovezených do ČR v obalu který není určen pro konečného spotřebitele:

Víno dovezené na území České republiky v jiném obalu než obalu určeném pro konečného spotřebitele (dále jen „sudové víno“) za účelem jeho uvedení v České republice na trh, podléhá před tímto jeho uvedením na trh ověření (certifikaci).

Toto ověření (certifikaci) provádí orgán dozoru (Inspekce)

Způsob:

Ověření (certifikace) se provádí odběrem vzorku vína reprezentujícího celou šarži dovozového sudového vína. Odběr provede orgán dozoru (Inspekce) na základě žádosti podané výrobcem, který hodlá dovozové sudové víno uvést na trh, a to po jeho nabytí do držení tohoto výrobce.

Prováděcí právní předpis stanoví způsob odběru a velikost vzorku pro ověření (certifikaci) dovozového sudového vína.

Výrobce vína, u něhož bylo provedeno orgánem dozoru (Inspekcí) ověření (certifikace) dovozového sudového vína, je povinen uhradit náklady s tímto ověřením (certifikací) spojené. Prováděcí právní předpis stanoví výši paušální částky nákladů na toto ověření (certifikaci). O náhradě nákladů na ověření (certifikaci) rozhodne Inspekce.

Definice provozu Vinař/vinařství - Plnič/Plnírna

Navrhujeme nově vymezit pojmy Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna přičemž:

Vinař/Vinařství je fyzická či právnická osoba, vyrábějící vína z hroznů a je veden v registru vinic.

Plnič/Plnírna je fyzická či právnická osoba, která nakupuje vína od jiných subjektů v obalu, který není určen pro konečného spotřebitele bez ohledu na původ hroznů a následně je plní do obalů určených pro konečného spotřebitele.

Podmínka oddělených provozů Vinař/Vinařství a Plnič/Plnírna

Sídlo, či provozovna subjektu definovaného jako Vinař/Vinařství nesmí být shodné se sídlem Plniče/Plnírny musí být stavebně oddělené.

Poslední sbohem vinařskému nestorovi

Chtěli bychom vyjádřit hlubokou soutrast všem pozůstalým po zesnulém Eduardu Postbieglovi. Pan Postbiegl byl nejen velkým vědcem, degustátorem a  milovníkem vína , ale byl to nesmírně vlídný, přátelský a šlechetný muž, který byl vždy ochoten pomoci. Jeho vztah k vinařství byl vzorem pro mnohé a jeho pracovitost byla nevídaná. Na poslední cestu jsme jej doprovodili v pátek 11. prosince, když skonal 6. prosince ve věku nedožitých 81 let. Vzdáváme čest jeho památce, navždy zůstane tím co naše vinařství nejvíc zdobilo.

VA ČR členem Asociace soukromého zemědělství ČR - hájící zájmy rodinných podniků

 

 

 

 

Výbor Vinařské asociace ČR schválil na svém zasedání dne 20.ledna vstup do Asociace soukromého zemědělství ČR, která hájí a podporuje rodinné farmy po celé ČR. VA ČR tak získává silnou podporu k hájení zájmů malých a středních vinařství. Více o ASZ ČR najdete zde.

Hlavní cíle Asociace soukromých zemědělců ČR

Trvale udržitelné, multifunkční zemědělství, šetrné k životnímu prostředí s celoplošnou produkcí soukromého i veřejného zboží. Vyvážený ekonomický a ekologický aspekt zemědělské produkce. Struktura a rozměr zemědělství, reálně odpovídající vztahu mezi poptávkou a nabídkou soukromého i veřejného zboží. Trh soukromého zboží s minimalizací zásahů státu.

Individuální vlastnictví a řízení zemědělských podniků rodinného typu, silná a stabilní pozice těchto podniků na trhu. Důstojné společenské a ekonomické postavení rodinných farem. Podnikatelské prostředí, umožňující rozvoj schopných podnikatelů na venkově. Efektivní a početná stavovská organizace soukromých zemědělců v ČR.


Ministerstvo zemědělství ČR se zasadí o zjednodušení současných průvodních dokladů v co nejkratším termínu!!!

 

Dne 8. září byla předána na Ministerstvo zemědělství ČR Petice proti neúměrné administrativní zátěži našich vinařů.

Společně s předáním textu petice a podpisových archů s několika stovkami podpisů, byly diskutovány i konkrétní návrhy Vinařské asociace ČR na zjednodušení požadovaných průvodních dokladů při uvádění vinařských produktů na tuzemský trh.

Vrchní ředitel sekce zemědělských komodit pan Ing. Petr Jílek nás ujistil, že se zasadí o zjednodušení rozsahu a formy současných průvodních dokladů v co nejkratším možném termínu.

Bylo dohodnuto, že základem budoucí formy průvodních dokladů je úplný daňový doklad spolu s dalšími údaji jako je místo dodání, datum přepravy, registrační značka dopravního prostředku a název s číslem šarže vinařského produktu, nebo dodací list obsahující zejména údaje o dodavateli, odběrateli, dodací adresy, obchodní název produktu doplněný o číslo šarže, údaj o registrační značce dopravního prostředku převážející vinařské produkty a datem přepravy. Návrh Vinařské asociace ČR bude dle slov zástupců MZe předložen k projednání s ostatními vinařskými spolky a zároveň předložen k posouzení právníkům MZe a zástupcům SZPI a Celní správě.

Věříme, že všechny uvedené instituce tento návrh podpoří v co nejkratší době a zasadí se tak o již několikrát deklarovanou snahu státních institucí snižovat administrativní zátěž našich podnikatelů.

Děkujeme všem, kteří podpořili peticici a přispěli tak k nápravě nesmyslných nařízení.

za VA ČR předseda VA ČR Josef Valihrach

Stop nepřiměřené administrativní zátěži vinařů !!

 

 

Vážení kolegové, vinařky, vinaři a jejich obchodníci,

s ohledem na poslední vývoj kolem vyplňování průvodních dokladů při uvádění vín na náš trh a s vědomím, že se jedná o výrazný a nekoncepční zásah do fungování našich vinařství si Vás dovolujeme pozvat na setkání se členy Výboru Vinařské asociace ČR.

Setkání se uskuteční ve čtvrtek  18.9.2014 v prostorách Restaurace Maděřič v Moravském Žižkově od 12:00.
Je nám úplně jasné, že průběh letošního vinobraní je jedinečný, v nelichotivém slova smyslu, ale tato siuace nesnese příliš odkladu. Prosíme tedy o hodinu vašeho drahocenného času, doufejme, že se nám vrátí dvojnásob.

Cílem tohoto krátkého setkání bude mimo jiné formulovat požadavek pro MZe  na zamezení dopadů této nepřiměřené administrativní zátěže spojené s výkonem státní správy pro poctivé vinaře a jejich obchodníky.

Tato pozvánka platí pro všechny, kteří chtějí přispět k této změně!!

Vaši účast prosím potvrďte na info@vinarskaasociace.cz

za výbor Vinařské asociace ČR

Josef Valihrach
Petr Marek
Jiří Maděřič

Petice proti současné formě průvodních dokladů

Dne 18.9. se i přes obrovské úsilí o sběr hroznů a množství, kvůli tomu, odřeknutých účastí dostavilo do sídla VAČR na 40 zástupců vinařských podniků. Výbor asociace zde představil návrh petice a seznámil účastníky s důvody těchto postupů. Ještě jednou děkujeme všem účastníkům za podporu. Níže je text petice, která se již nalézá na petičním serveru. Budeme rádi pokud ji podepíšete a podpoříte nás v rychlé nápravě vzniklé situace. Je veliká škoda, že z úst zástupce SVČR nezazněla podpora.

Sdílejte, předávejte, informujte, spolu budem silnější.

 

STOP NEPŘIMĚŘENÉ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽI NAŠICH VINAŘŮ A OBCHODNÍKŮM S JEJICH VÍNY!!

Jménem vinařů ČR a obchodníků s jejich víny, Vás důrazně žádáme o kroky vedoucí k nápravě následků legislativního úsilí Ministerstva zemědělství ČR, které vyústilo v jejich neúnosné administrativní zatížení při uvádění vlastních produktů na tuzemský trh.

Vyžadovaná forma i rozsah povinných informací, které musí obsahovat (od 1.8.2014) tzv. zjednodušené průvodní doklady, stejně tak, jako hrozící sankce za nesprávně vyplněný formulář jsou pro nás neúnosné.

Proto navrhujeme:

1. Uznávat jako průvodní doklad dodací list nebo úplný daňový doklad.

2. Povinným údajem který jasně definuje jakékoliv víno ať je bráno číslo šarže.

3. Vyžadujme přítomnost průvodních dokladů v místě uskladnění.

Nerozumíme proč si Česká Republika nestanovila (jak umožňuje nařízení EK 436/2009) uznávání jiných (jednodušších) průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů výlučně na území daného členského státu. Nerozumíme ani tomu, že toto nedopatření je nyní využíváno k tzv. boji proti černému trhu.

Ne proto, že nechceme omezit černý trh s vínem, který poškozuje každého z nás, ale proto, že taková opatření uvádějí každého poctivého vinaře, obchodníka s jeho víny či dopravce v každodenní právní nejistotu.

Bojujme proti nepoctivcům, ale "nezabíjejme" při tom své poctivé vinaře "z vlastních zbraní"! Pak by se nám totiž mohlo stát, že zůstanou jen "Ti druzí". Nepodléhejme tlaku těch, kteří si boj proti černému trhu s vínem vybrali jako nástroj svého politického růstu a teď rychle potřebují výsledek.

Postupujme rozvážně a pevně, ale tak abychom nepoškodili naše vinaře, kteří mají ve svém vinařském kraji srdce své i srdce svých rodin. Budoucnost našeho vinařství totiž lze stavět právě na takových, kteří mají k našemu oboru dlouholetou vazbu.

Vážený pane řediteli Jílku, žádáme Vás o rychlou nápravu stavu, který doslova dusí producenty domácích vín. Situace je vážná a důkazem její závažnosti muže být i tato iniciativa, která vzniká v období našeho největšího pracovního vytížení, totiž v období vrcholícího a vzhledem ke klimatickým podmínkám i velmi komplikovaného vinobraní ročníku 2014.

V Moravském Žižkově dne 18.9.2014

Josef Valihrach

předseda Vinařské asociace ČR

PETICI MŮŽETE PODEPSAT ZDE

Pokud budete chtít nechat petici podepsat je přiložená ještě papírová verze k vytišění ZDE.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Dopis vrchnímu řediteli zemědělských komodit Ministerstva zemědělství ČR

Vážený pane vrchní řediteli Jílku,

 

dovolte nám,  v souvislosti s nově požadovanými povinnostmi při uvádění vinařských produktů na trh ze strany SZPI, navrhnout změnu v množství požadovaných údajů a průvodních dokladů a zasadit se o snížení administrativní zátěže v našem oboru.

Nově vyžadované povinné údaje a průvodní doklady budou pro každého poctivého vinaře či obchodníka znamenat obrovský nárůst administrativy. Mají-li  tato opatření na trhu s vínem být jednou z hlavních součástí, již několikrát deklarovaného  "boje proti černém trhu ", ke kterému se hlásí i VA ČR, musíme důrazně protestovat. Tato opatření nebyla s VA ČR konzultována a VAČR by nikdy tento návrh ani nepodpořila!

 

Tato opatření totiž nejdou proti černému trhu, který nepotřebuje ke svému fungovaní ani fakturu, natož průvodní doklad, ale naopak postihuje poctivé živnostníky - vinaře a obchodníky s vínem, kteří jsou schopni vlastním úsilím se postarat nejen o svou rodinu, ale navíc i vytvořit ve svém kraji i další pracovní místa.

Místo podpory podnikání se jim dostává do rukou další soubor byrokratických nařízení zatěžující jejich provoz.  Poctivý vinař/obchodník se bude zabývat implementací nových nařízeních do svých systémů, bude utrácet za jejich správu a to vše proto, aby plnil nastavená pravidla, správně odváděl DPH, DP,Silniční daň, sociální a zdravotní pojištění . Mezi tím, se černý trh bude tlačit k jeho stálým zákazníkům s nabídkou vín bez DPH, bez průvodních dokladů a dalších náležitostí...

Žádáme všechny příslušné orgány, aby učinily kroky k odstranění této nesmyslné byrokracie a naopak věnovaly zvýšené úsilí k aktivnímu vyhledávání nepoctivých "vinařů" a nelegálních obchodníků s víny v terénu.

 

Dle našeho názoru požadavkům identifikace postačuje úplný daňový doklad, číslo šarže a všechny ostatní údaje, které jsou již uváděny na etiketě výrobku . Funkci Evidenční knihy u obchodníka splňuje kniha přijatých a vydaných faktur. Požadované množství údajů je pro výrobce a distributory neúnosný.

 

Nově vyžadované povinnosti pro uvádění vinných produktů na trh najdete pro informaci v příloze.

 

Pokud autoři těchto byrokratických nařízení budou odvolávat na nařízení EK a jejich argumenty spočívají v povinnosti dodržování nařízení EK, dovolil bych si upozornit právě na nařízení EK NK 436/2009 čl. 24, které připouští udělení výjimky a to právě jednotlivým členským státům EU a která byla doposud uplatňována i u nás.  Zde v odstavci 2. Odchylně od odstavce 1. písm. b)je uvedeno:

a) mohou členské státy u přepravy produktů zahájené na jejich
území stanovit, že průvodní doklad se vystaví podle vzoru
v příloze VII;
b) mohou členské státy stanovit u přepravy produktů, která je
zahájena i ukončena na jejich území, že průvodní doklad
nebude rozdělen do rubrik a požadované údaje nebudou
číslovány podle vzoru v příloze VII.

 

Dovolte mi upozornit, že tato výjimka je členskými státy hojně využívána s cílem zamezení nadměrné administrativní zátěže vinařů.

 

Jménem členů i nečlenů VA ČR Vás žádám o zasazení se o změnu těchto nově požadovaných povinností a to nejen v souvislosti s mnohokrát deklarovanou snahou MZe o snižování administrativní zátěže malých a středních podnikatelů.

 

Děkuji za pochopení

V Moravském Žižkově 1.8.2014

s úctou

Ing. Petr Marek

místopředseda Vinařské asociace ČR

člen mezirezortní komise k problematice černého trhu s vínem


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Průvodní doklady, proč?

Vážení kolegové,

v několika posledních týdnech čelíme všichni obrovskému administrativnímu zatížení v souvislosti s šíří a formou požadovaných průvodních dokladů při uvádění vín na vnitřní trh ČR.

Je až neuvěřitelné, jak odlišná jsou prohlášení představitelů jednotlivých institucí k této problematice stejně tak, jak je zarážející, že Vinařská asociace ČR je zřejmě jediným spolkem,

který se změně současného stavu intenzivně věnuje.

Při prvním zasedání nově vzniklé mezirezortní Komise k problematice černého trhu s vínem představitelé VA ČR na základě doporučení úředníků Ministerstva zemědělství ČR se snažili navrhnout zjednodušení

průvodních dokladů a upozornit, že kroky vedoucí k omezení černého trhu nesmí zasáhnou zejména poctivé vinaře a jejich zákazníky .

Ve svém návrhu však zůstali zcela osamoceni a to přesto, že zde byli přítomni také představitelé SVČR. Diskuse byla následně představiteli MZe ukončena s tím, že není vhodná na toto fórum.

Vinařská asociace ČR nechápe postup SVČR ani MZe a proto dnes prostřednictvím své datové schránky iniciovala návrh na změnu, resp. na zjednodušení průvodních dokladů. Dokument najdete v příloze.

Je zajímavé, že Svaz vinařů ČR se na svých stránkách o nově vyžadovaných povinnostech nezmiňuje a ani je nekomentuje.

Aktivita SVČR se soustředila na seminář v NVC kam pozvala odborníky, kteří budou metodicky vysvětlovat, jak vyplňovat příslušné kolonky nesmyslných průvodních dokladů.

Vážení kolegové necháme na Vás, aby jste posoudili sami proč Ministerstvo zemědělství nevyužilo možností, které dává Evropská komise jednotlivým členským státům,

totiž používat odlišné průvodní doklady pro uvádění vína v rámci vnitřního trhu členského státu tedy ČR.

 

Vážení kolegové, často při našich jednáních na MZE slyšíme argument, že SV ČR hají zájmy většiny vinařů v ČR. Pokud si to nemyslíte podpořte nás!!

 

s díky

VA ČR

Petr Marek

Příloha


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Vážení kolegové,

Vám všem přejeme do nového roku 2015

jen samé dobré zprávy...

 


Petice, kterou podepsalo téměř 600 vinařů a obchodníků dokázala změnit nesmyslnou administrativu!!

 


Již před několika týdny jsme Vás informovali o předání petice, která si kladla za cíl zjednodušení formy průvodních dokladů při přepravě vinařských produktů. Informovali jsme Vás také o tom, že při projednávání budoucí formy průvodních dokladů jsme společně s úředníky Mze dospěli k formě, která bude předložena k připomínkování ostatním vinařským spolkům. Připomínkování skončilo v rámci jednání Mezirezortní komise MZE a ostatní spolky naše návrhy podpořili. Dle sdělení pana vrchního ředitele pana Ing. Petra Jílka, by nová forma průvodních dokladů měla začít platit nejpozději v březnu 2015. Doklad by měl vycházet z úplného daňového dokladu a měl by obsahovat: číslo faktury (průvodního dokladu), dodavatele (odesílatele) s přesnou adresou, druh vinařského produktu včetně identifikace stáčírny (pomocí  IČ), počet lahví, objem a číslo šarže, odběratel (příjemce), dopravce a pro vína v obalech nad 10l také SPZ.  Vinařská asociace ČR chce všem, kteří  ji podpořili v boji proti zbytečné administrativě poděkovat. Díky !

Vyjádření VAČR ke kontrolnímu zjištění NKÚ

Stanovisko VAČR k závěrům NKÚ uvedeným v Informaci z kontrolní akce NKÚ č. 13/36

(Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu)

 

Vinařská Asociace ČR (VAČR) vítá ukončení kontrolního šetření NKÚ a s uspokojením konstatuje, že závěry NKÚ v plném rozsahu potvrzují konzistentní dlouhodobá stanoviska VAČR týkající se financování projektů podpory vína na tuzemském trhu. Závěry NKÚ totiž mj. poukazují na roli Vinařského fondu, který při správě a využívání značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ a ochranných známek „Svatomartinské“ a „Růžové.cz“ porušoval opakovaně zákon. Zejména šlo dle závěrů NKÚ o neprůhledné vynakládání prostředků bez uzavřených smluv a bez zadávacích řízení, čímž jako subjekt s odpovědností veřejného zadavatele VF nepostupoval podle zákona o veřejných zakázkách. V důsledku těchto vad nebyly následně vyhodnoceny dopady a přínosy pro cílové skupiny kampaní, resp. dokonce nebylo díky použitým pravidlům ani možné takové vyhodnocení vůbec provést.

VAČR dále s uspokojením konstatuje, že NKÚ u kontrolovaných značek zjistil takové nedostatky, které dle jeho vyjádření zpochybňují opodstatněnost dalších veřejných výdajů na tyto značky. Jedním z cílů činnosti VAČR je totiž upozorňovat na neopodstatněnost existence Vinařského fondu, neboť jako správce prostředků určených tuzemskému vinařství dlouhodobě neplní efektivně své zákonem stanovené cíle.

VAČR v minulém období k situaci financování podpor propagace vína poskytla veřejně řadu vyjádření a podala podněty k prošetření konkrétních případů podpor, přičemž poukazovala na to, že kořeny vadného jednání tkví mj. v personálních vazbách některých vinařských institucí a profesních sdružení na Vinařský fond. Ze strany oficiálních činitelů Vinařského fondu a bohužel též Svazu vinařů sklidila VAČR za tyto aktivity nepřiměřenou až hysterickou kritiku, kdy byla ústy jejich zástupců opakovaně ostouzena a označována za nevýznamnou skupinu potížistů a rebelů majících destrukční cíle. Závěry NKÚ však nyní poskytly aktivitám a postojům VAČR plnou legitimitu a VAČR bude ve svých aktivitách pokračovat s nesníženou energií.

VAČR využívá této situace, aby opět upozornila na pochybný systém financování podpory tuzemského vinařství, neboť je zřejmé, že provázanost VF, SVČR a dalších institucí nevede k otevřenému reflektování situace, nýbrž k reakcím, které i po odhalení nezákonných postupů Vinařského fondu tato pochybení bagatelizují. Příkladem je prezident SVČR JUDr. Tibor Nyitray, který v rozhovoru pro ekonomické zpravodajství ČT24 snižuje závažnost zjištění NKÚ tvrzením, že závěry NKÚ se vůbec netýkají financování podpor v oblasti vína, neboť údajně MZe tyto projekty nefinancuje a vinařů se problém netýká, neboť si své prostředky hlídají dobře (viz záznam ČT24 v příloze). VAČR konstatuje, že je toto prohlášení zcela nedůvěryhodné v situaci, kdy prostředky „hlídají“ zástupci vinařů, kteří zároveň působí v odpovědných orgánech Vinařského fondu, jehož postup byl shledán nezákonným a nehospodárným. Je sice pochopitelné, že nelze od těchto osob v konfliktu zájmů očekávat objektivní hodnocení nálezů NKÚ, VAČR tento stav však považuje za alarmující a velmi nepříznivý pro rozvoj vinařství v ČR.

VAČR se v nastalé situaci dále bude spoléhat na další státní orgány, v jejichž odpovědnosti je vyšetřit zavinění konkrétních osob. Pro VAČR však není důležitá odpovědnost jednotlivců, nýbrž změna systému financování podpory vína v ČR.  Doufáme, že nález NKÚ jako nezpochybnitelné státní autority přispěje k tomuto cíli.

Za VAČR

Josef Valihrach, Jiří Maděřič, Jan Horešovský, Petr Marek

zdroj z NKÚ: http://www.nku.cz/scripts/rka/detail.asp?cisloakce=13/36

Tibor Nyitray v ČT: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/21441105802


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Pět kroků k čistému vínu

Hezký den vážený kolego, příteli, sympatizante,

doba z kraje roku nás přinutila zamyslet se nad původem  problémů, týkajících falšování vína. Z naší analýzy vyplynulo jednoznačně, že problém je zejména na straně legislativy, která příliš benevolentně umožňuje prodej levných dovozových vín. Není to ani tak z důvodu našeho vinařského zákona, ale hlavně z platné legislativy EU. Proto jsme se rozhodli 19.3. na jednání na SZPI přednést několik možných bodů,které by náš vnitřní trh očistili, bez nárůstu byrokratické zátěže pro vinaře, obchodníky i státní úředníky. Trvalo nějakou dobu než jsme byli schopni vše sepsat tak, jak by to mohlo být uvedeno v novelách zákona a prováděcího předpisu.
Nyní nastal čas Vám naše závěry předložit.
Budeme rádi pokud se náš trh bude schopen vymanit z neznalosti a budeme schopni vysvětlit, že víno někdy nemusí být jen alkohol, ale i zážitek. Kouzlo našich vín je zásluhou hlavně malých a středních vinařů. Bez nich by vinařství na našem území nebylo ničím než obchodovatelnou komoditou.
Budeme dál pracovat, aby vnímání rodinného vinařství bylo intenzivnější

přeji příjemný den
s úctou
výbor VAČR

Návrhy Vinařské asociace ČR
1. Zákaz značení stolních vín (vín bez CHOP/CHZO)  odrůdou. Odrůdou by mohla být značena jen vína zemská, VOC a jakostní. Stolní vína by mohla být označena jen odrůdou, která není zapsána ve státní odrůdové knize.

(toto opatření, výrazně omezí falšování odrůdových vín jako např. Pálava apod. víny z jiných států EU)


2. Nový povinný údaj na etiketě, charakterizující původ hroznů pro výrobu vína. Nově by balení v českém jazyce musela být označena na přední, nebo obou etiketách,  státem nebo oblastí, ze které pochází hrozny pro výrobu vína a to ve velikosti alespoň 50% jiného geografického údaje, minimálně však 5 mm. Za geografický údaj bereme jakékoliv slovo poukazující na sídlo, oblast, nebo jiný zeměpisný údaj uvedený na přední etiketě, třeba i jako součást obchodního názvu firmy.

(toto opatření platí pro všechna vína plněná do nádob všech velikostí, nezvýhodňuje tedy jedny producenty vín před druhými a zcela jasným způsobem orientuje zákazníka při nákupu vína. Použití vlaječky, trikolory či jiného značení neumožňuje označit vína zemí původu hroznů jako Itálie, Slovensko, Maďarsko apod. Náš návrh vychází z hrdosti na původ našich hroznů a nestydíme se ho uvádět na přední etiketě. Zavedení značení pouze našich vín trikolorou vnímáme jako lobistickou snahu plničů o snahu skrýt původ hroznů  vín z  dovozu.)


3. Rozšíření počtu chráněných zeměpisných označení. V dnešní době jsou chráněny 4 názvy odrůd, ze kterých se nesmějí dělat stolní vína. Jsou jimi Muškát moravský, Cabernet Morávia, Frankovka a Ryzlink rýnský. Nabízí se rozšíření například o „Pálava“ (jednoznačné zeměpisné označení),  „Müller Thurgau“ (Thurgau- kanton ve Švýcarsku ). Nabízí se i chránit slova jako „Vinařství“, „Vinný dům“ a „Sklep“ jen pro firmy které vyrábí víno na území ČR z hroznů sklizených na území ČR.(doplnění předchozího opatření)


4. Navýšení rozpočtu SZPI se zvýšením počtu pracovníků, jejich pravomocí a zvýšením efektivity penalizací prohřešků. Stejně důležité je, aby všechny ostatní dozorové orgány vykonávali svou práci korektně. Vinařská obec musí proti takovým vyvíjet tlak a dostat podvodníky na okraj rezortu. Je až zarážející, že drtivá většina prohřešků jde na úkor několika málo firmám, které neustále mají možnost své produkty uvádět na trh. Naše legislativa umožňuje účinný boj proti všem podvodníkům, bohužel nejsou využívány všechny možnosti a tresty za provinění nejsou časté a už vůbec ne demotivační.


5. Vybudování národní vinařské laboratoře, která by umožnila komukoliv vyhotovení rozboru, při podezření na možné nesrovnalosti v enologických postupech. V dnešní době neexistuje u nás laboratoř, mimo SZPI, která by byla schopna ve víně odhalit vodu, glycerol a jiné příměsy a určit geografický původ.

(zřízení laboratoře navrhovala VAČR již před dvěma lety a jsme rádi že náš návrh inspiroval i ostatní sdružení - podporujeme)


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

České vinařství v kel(g)u aneb Zakázat sudovku umí každej idiot.

(Jan Horešovský je předseda dozorčí rady VAČR a vlastník vinných barů Vinograf. Se sudovým vínem neobchoduje.)


Ať se to někomu líbí nebo ne, sudové víno je svébytný pojem v kultuře pití vína. Je pevně zasunutý spolu s určitou emocí do povědomí lidí. „Sudovka“ je neoddiskutovatelná součást tradice pití vína u nás a jak víme, hlavně ve městech je vedle restaurací a sofistikovaných vináren či barů množství více či méně zaplivaných náleven vína, což jsou podniky, které jsou stejně tak plné hostů jako hospody s pivem. Tyto nálevničky jsou (nikoli jen ve městech) zcela specifickou subkulturou, přinejmenším desítky let starou. Je to veskrze pozitivní emoce, která některé konzumenty (ruku v ruce s pocitem dobré koupě) k sudovému vínu stále poutá. Ostatně, na stejnou spotřebitelskou emoci („co je venkovské, to je domácí a dobré“) neustále s oblibou brnkají reklamní agentury za použití takových tradičních symbolů jako je kroj, dřevěný sud s  bodrým vinařem a koštýřem, láhev vína uložená do slámy ve sklípku atd atd…

Nápis v postranní uličce „Sudové víno z Moravy“ vyvolává v obyvatelích města patriotické nálady a touhu po tom, co jim chybí: venkovská pohoda a idyla. Tento „Pavlovův reflex“ stále platí alespoň u generace dnešních čtyřicátníků, padesátníků a starších, kteří ještě pamatujeme a máme zasunutý pocit z našich prvních konzumací vína ve vinárnách (viz např. pražská Blatnička) se sudovým vínem, kdy socialistická oficiální produkce byla především masová (což byly ty hrůzostrašné známky typu Ostravský kahan, Pražský sklepmistr či nepitelné kyselé veltlíny a vlašáky v litrovkách).

Toto vše má jistě i určitý ekonomický rozměr, který pochopitelně nemusí vyhovovat všem. Zejména ne těm, kterým to omezuje zisky v jejich tržním segmentu. Ozývají-li se hlasy volající po zákazu či omezení prodeje sudového vína, je rozhodně na místě se pečlivě zamyslet, kdo takové volání podporuje. Komu a proč tedy sudovka překáží? Především producentům špatné, nekvalitní a levné lahvové produkce, neboť ti se pohybují ve zcela srovnatelné cenové hladině a míří na stejnou skupinu zákazníků. Pokud se tedy při kontrolních odběrech sudovek objevují oprávněně odsuzované vady a nedostatky vín (mimochodem ve stejné nebo dokonce menší míře, jako je tomu u vín v lahvích – viz např. oficiální portál Potraviny na pranýři), pochopitelně je to jednak problém pro poctivé vinaře, ale také požehnanou vodou na mlýn těch, kteří produkují neprodejné množství nekvalitního vína v láhvích. Ti se pak logicky uchylují k různým vysvětlením a desinterpretacím v neprospěch sudového vína, neboť jeho zákaz je nejlevnější a nejefektivnější cestou, jak se zbavit konkurence.

Je realitou, že sudovka je občas pančované svinstvo – především v oněch obskurních trafikách či květinářstvích kdesi u nádraží. Znovu podotýkám, že inspekční nálezy však objevují shodné množství pochybení i u vín v lahvích… Je tedy věcí vinařských vizionářů a podnikatelů, jejichž pohled ulpívá na cílech poněkud vzdálenějších než je pouhá špička vlastního nosu, aby s tím pracovali a moudře kultivovali celé vinařské prostředí a trh s vínem. Problém kvality vína je skutečný problém, ale zakázat cokoli umí každý idiot. Pokud z  kruhů oficiálních vinařských zástupců zaznívá toto volání, považuji to za projev nedostatku invence a převahy touhy po rychlých řešeních, na kterých lze sice krátkodobě vydělat, ale dlouhodobě zcela jistě prodělat. A přes všechny proklamace je toto volání po opaření vysoce nekolegiální.

Vždy mne přepadne smutek, když je odhaleno, že české vinařství stále setrvává v hluboké krizi vizí a v krizi intelektu. Je to důkazem, že absentují osobnosti, které by byly schopny a ochotny přicházet s nápady a koncepčními návrhy, jak tento výjimečný obor posouvat skutečně účinně vpřed, namísto stupidní propagandy o úspěších několika vinařů, jejichž úsilí se vydává za důkaz všeobecné idylky a úspěchu, kterým se pak chlubí zejména představitelé vlivných vinařských institucí. Jako by to snad byl úspěch jejich.

Současný systém je bohužel stále svázán ocelovými obručemi, které ukovala a udržuje výborně organizovaná zájmová skupina, která si při péči o své zájmy počíná zcela profesionálně: ovládá všechny klíčové vinařské instituce jako je Národní vinařské centrum se Salónem vín – jako výkladní skříní propagující tzv. skvělé výsledky. Vinařský fond jako zdroj státních i dalších peněz, Svaz vinařů jako nejvlivnější oborové sdružení, Vinařský obzor jako nejvlivnější vinařské médium atd atd…

Někdo by tento zabetonovaný systém snad mohl nazvat mafiánským, ale nutno uznat, že tu vlastně nejde o žádné skutečné mafiány. Vznik těchto vazeb byl a je umožňován zejména převládající letargií vinařské obce, která se projevuje povětšinou spíše remcáním ale nulovou odvahou a ochotou se tomuto systému aktivně vzepřít. Hrdé, vlivné a sebevědomé hospodáře a sedláky zlikvidoval komunistický režim a tak je scéna nyní stále ještě plná hlavně více či méně malými vinaři, kteří se více či méně ochotně nechávají korumpovat každoročním odkapáváním podpor z Vinařského fondu, zatímco skutečnou moc si usurpuje politicko-ekonomická skupina, která systematicky devastuje celé prostředí zneužíváním státní i ekonomické moci. Osvojený způsob ovládání scény pomocí cukru a biče je takřka dokonalý. Je tu mocný státní fond, za kterým stojí ty největší „kapacity v oboru“. „Budeš-li hodný, dostaneš od nás pár desítek tisíc na své malé podnikání, a když nebudeš hodný, nedostaneš nic, a ještě na tebe můžeme kdykoli poslat kontrolu. A vyrosteš-li i přes naší snahu, vezmeme Tě pak mezi sebe, koneckonců, jsme všichni bratři…“ Skutečností pomáhající udržet tento systém je pak spleť fakticky nesplnitelných nařízení a předpisů. Tato byrokratická džungle pochopitelně dopadá především na menší výrobce, kteří nedisponují právními ani účetními odděleními jako výrobci velcí. Tedy - prakticky každý je tu stíhatelný za chyby v povinných evidencích. Samozřejmě nikoli plošně, to bohužel není ani účelem, ale selektivně. Což ovšem zcela stačí na vyvolání atmosféry strachu a obavy vzepřít se jakékoli moci. A nakonec proč vlastně, když z ní občas i ukápne…

Nutno se však zamyslet, jak dlouho chceme ještě tento systém tolerovat a dopouštět se tak zvětšování propasti mezi námi a úspěchy jiných evropských vinařských zemí. Máme tu přitom pozitivní příklady: funkční systém financování a promyšlená podpora oboru udělala např. z Rakouského vinařství světovou vinařskou velmoc. To se moravským pánům pouze zdá v těch nejdivočejších snech, že by tomu tak mohlo být pod jejich vedením i u nás… Bohužel nikoli a žádná propaganda tomu nemůže pomoci. Situace se v tomto směru bohužel stále zhoršuje a nůžky se rozvírají..

Ale zpět k sudovkám. Stojí za povšimnutí, že je to právě Svaz vinařů ČR, který propaguje jejich zákaz. Pro mne je to další průzračný důkaz, čí zájmy de facto toto sdružení zastupuje. Svaz vinařů se už dlouho snaží popřít fakt, že jsou to především vlivní velcí výrobci, kdo ovládá jeho činnost. A velcí výrobci mají pochopitelně zcela jiné problémy než výrobci menší či malí. Zdání jednotné a jednolité skupiny vinařů, která táhne za jeden provaz, je zcela nesmyslné a praktickým důsledkem je vznik Vinařské asociace, která vznikla právě jako reakce na výše popsaný systém výhod pro velkoproducenty a jim loajální subjekty. Jejich potíže jsou především odbytové. Boj o odbyt a tlak na cenu pak vedou k nejrůznějším nápadům jak použít peníze Vinařského fondu k vlastnímu prospěchu a (stejně jako v ostatních segmentech trhu) to vede k různým podvodům a falšování. Proto jedinou cestou, kterou považuje Asociace vinařů za schůdnou, je důsledná kontrola kvality, a nikoli jakýkoli zákaz. Zákaz sudového vína je totiž stejně nesmyslný, jako zákaz láhvového vína, a stejně absurdní jako kdyby Svaz pekařů brojil za zákaz výroby housek, neboť některé z nich jsou podměrečné.

Věřím pevně, že cestou k lepší kvalitě a způsob jak nastolit směr vzhůru je boj s klientelismem ve vinařství. A že správnou cestou je především důsledné poukazování na poklesky vinařského estabilishmentu spojeného s některými zájmovými vinařskými skupinami. Naši členové Vinařské asociace v souvislosti s kampaní okolo sudového vína a pro svůj odlišný vlastní názor čelí dobře mířeným útokům a zastrašování ze strany zástupců různých vinařských institucí a cíleným osobním útokům. Je to vpravdě nový prvek ve sporu o cesty ve vinařství a je to patrně známka neklidu některých lidí a potvrzení mých výše uvedených slov. A to je dobře. Jakmile se tito lidé (i díky působení naší Asociace) nebudou cítit již tak bezpečně ve svých pozicích jako dosud, sami svůj vliv omezí, neboť jim samotným začne být nebezpečným. A to je cílem, ke kterému se vždy rád ve vidině lepšího vinařství přihlásím.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgsouhlas imgKulich img19.02.2015 08:30
Otevřený dopis prezidentu SVČR

Otevřený dopis prezidentu SV ČR.

 

Pane prezidente Nyitrayi,

analyzovali jsme řadu Vašich vyjádření pro media i na jiných fórech v poslední době a konstatujeme, že jednak obviňujete Vinařskou asociaci z nečestnosti a hlouposti při zveřejňování informací a jednak poškozujete dobré jméno vinařství jako takového. Je nám velmi líto, že se to děje v souvislosti se skutečným palčivým problémem, kterým je poctivost při výrobě a prodeji vína, která nás trápí úplně stejně jako kolegy vinaře ze Svazu Vinařů ČR.

Bohužel musíme konstatovat, že účelově lžete a mlžíte a velmi nepromyšleným způsobem podrýváte důvěru v moravské vinařství jako celku. Navazujeme tak zejména na Vaše vystoupení pro Český Rozhlas Brno (zde) dne 7.2.2014, které jsme přepsali do dokumentu v příloze. Házíte totiž bez rozmyslu všechny vinaře do jednoho pytle svým vyjádřením např: “Čiže, pokuď se zákazník v každém druhém nákupu takového vína (sudového: pozn autora) dočká toho, že mu není prodáváno litr vína, ale třeba jenom půl litra vína a zbytek voda, tak nekupuje levné víno, ale kupuje drahou vodu.“ a vytváříte tak nepřátelskou atmosféru a špatný obraz vinařství užíváním nepřesných informací, které ohýbáte a dezinterpretujete.

Fakt, že téměř polovina kontrolovaných vín, o kterých hovoříte, vykazovala nějakou vadu, je přece něco zhola jiného a je třeba pečlivě vysvětlit, kde všude jsou skutečná pochybení. Vaše tvrzení „Nejsou to jen naše výmysly, ale ta fakta jsou jednoznačná a z těch kontrol vyplývá, že každý druhý nákup byl postižen touto vadou, nemluvím o kvalitě, nekvalitě, ale o tom, že je to víno falešné.“ je nesprávná a nepravdivá.

Pro přesnost tedy níže uvádíme analýzu všech zjištěných přestupků za období 5.8.2013 – 22.1.2014, které pokrývá statisticky přesně normální rozložení zjištění. Ze 108 případů nevyhovujících vzorků bylo problematických 46 odběrů sudového vína, ale z toho „jen 7“ případů byly podvody s přídavkem vody. Generalizace problému je zde nepřípustná a poškozuje paušálně pověst i poctivých vinařů. A především – při bližším pohledu zjistíte, že nejvíce problémů je s lahvovým vínem v retailu a tedy osamocený Váš útok zaměřený pouze na segment sudových vín je zcela nedostatečným a účelovým pojetím problematiky.

Vedle toho popíráte jakékoliv informace o návrzích na omezení prodeje sudového vína a účasti SVČR na těchto aktivitách, ovšem sám v rozhovoru tvrdíte, že disponujete analýzou černého trhu s vínem od října 2013a již jste zahájili o tom jednání. Nechceme zde zmiňovat informace podávané ústně na různých setkáních s Vámi nejen s členy výboru VAČR i Vaše vyjádření na jiných fórech,,, ale všichni (a je jich opravdu mnoho), co Vás slyšeli, vědí své.

Tvrdíte, že jste nic nezačal(i) a že VAČR „pitomě“ informace zveřejňuje. Pravdou však je, že první článek s Vaším komentářem vyšel v Lidovkách dne 29.1. 2014 (zde). Je zde zřejmá a nepopíratelná podobnost rétoriky s Vaším rozhovorem pro ČR Brno a právě tato původní vyjádření byla podnětem pro VAČR k reakci, kterou tak odsuzujete . VAČR reagovala dopisem novinářům, který vyšel 30.1.2014 (zde). Zde jste kategoricky neodmítl naše varování, ale pokoušel jste se věc zlehčovat. Dne 4.2. vyšel další článek v celostátním Deník.cz (zde). V tomto článku úvahy o omezení prodeje sudového vína potvrdil i pan Vajčner ze Znovínu, významný člen SVČR, zatímco Vy jste vše naopak označil za spekulace s vyjádřením, že „nic takového neexistuje“ a podsunul Vinařské asociaci jakési nejasné úmysly.

Pane prezidente, jako osoba s odpovědností a zastávající důležitou funkci s vlivem na dění ve vinařství a osoba reprezentující určitou skupinu vinařů užíváte výroky, které poškozují nás stejně jako celou vinařskou obec. Je nám líto, že patrně nejste kompetentní v otázkách trhu s vínem v ČR, který jak dobře víte, má mnoho podob a segmentů. Žádáme Vás, abyste byl objektivní a ve své snaze za zvýšení kvality vína nepoškozoval zájmy vinařů ve prospěch jiných. Budeme proto nadále pokračovat v informační aktivitě a uvádět na pravou míru Vaše vyjádření i aktivity a budeme apelovat na naše kolegy vinaře, aby Vás konfrontovali se svými názory. Apelujeme i na Vás, abyste byl ve vyjádřeních korektní a odlišil přísně, kdy se vyjadřujete v zájmu členů SVČR a naopak v zájmu všech moravských a českých vinařů jako celku, což, bohužel, není vždy totéž.

 

Za výbor VAČR

 

Josef Valihrach

Jiří Maděřič

Petr Marek

Libor Průdek

Josef Dufek

příloha k dopisu

Vinařská asociace ČR se postavila proti návrhům na zákaz sudových vín i kolkování vín

Valná hromada Vinařské asociace ČR se vyslovila jasně proti návrhům na zákaz prodeje sudových vín a kolkování lahví vína

Pátek 24.ledna 2014 Moravský Žižkov

Valná hromada Vinařské asociace ČR na svém zasedání vyhodnotila dokumenty týkající se podpor některých projektů Vinařského fondu ČR, které získala na základě zákona o poskytování informací.

Valná hromada bohužel konstatovala, že připomínky k fungování VF ČR se ukázaly jako opodstatněné a rozhodla o dalším postupu zejména v případech podezření protizákonného vyplácení podpor.

Dále se členové zabývali problematikou připravovaného návrhu na výrazné omezení prodeje či dokonce zákazu sudových vín. Tato opatření nevidí VA ČR, jako účinná v boji proti nekvalitním nebo falšovaným vínům na českém trhu. Podvodníkům totiž nezáleží na tom, zda své patoky naplní do malé či velké nádoby! Řešení spatřujeme v efektivním využívání současných nástrojů, tedy posílení kontrol v terénu a posílení rozpočtu SZPI. Zákaz prodeje sudových vín povede jen k přenesení problému do segmentu lahvových vín, a výrazně poškodí opět zejména poctivé domácí vinaře, kteří nabízejí kvalitní lahvová vína z hroznů našich vinic.

Oprávněný argument o nedostatku inspektorů v terénu pak neumožní důslednou kontrolu vín plněných do jiných - povolených nádob menšího objemu.

Zákaz prodeje sudových vín VA ČR vnímá, jako opatření vyvolané velkými společnostmi, které jsou pod vysokým konkurenčním tlakem a tímto krokem si chtějí zvýšit podíl na trhu.  Naopak pro mnoho menších vinařů, stejně tak i pro mnohé specializované prodejny s víny by byl tento zákaz likvidační.

V návrhu na kolkování vín spatřuje VA ČR postupný krok k zavedení spotřební daně na víno a nechápe, jak může Svaz vinařů ČR takové opatření navrhnout přesně rok po té, co se i díky úsilí VA ČR podařilo zamezit zavedení spotřební daně. Svaz vinařů ČR již zřejmě zapomněl na výsledky studie, kterou financovali z vlastních zdrojů vinaři z celé ČR.

V podvečerních hodinách pak proběhlo neformální setkání členů a sympatizantů VA ČR. Členská základna Vinařské asociace ČR se rozrostla během jediného dne o necelé dvě desítky členů.

Děkujeme za důvěru.

Za Výbor Vinařské asociace ČR

Josef Valihrach

Ing. Jiří Maděřič

Ing. Petr Marek


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Vyjádření VAČR k průvodním dokladům

Vyjádření Vinařské asociace ČR k průvodním dokladům vyžadovaným SZPI

 

Dne 23.6.2014 uveřejnila SZPI na svých stránkách dokument nazvaný lakonicky „Vyžadování průvodních dokladů při uvádění do oběhu vinařských produktů“

zde je odkaz:

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1061781&docType=ART&nid=11973

Dokument vychází z nařízení EK a je platný beze zbytku a odkladu, o jeho formě se povede snad diskuze, ale v současnosti je vyžadován! Nechceme zde vysvětlovat jednotlivé odstavce. Naším cílem je srozumitelně vypíchnout důležité body, které se týkají jen těch co vyrábí a prodávají víno z moravských hroznů.

Předesílám, že my všichni osobně, jako členové Vinařské asociace ČR a členové "mezirezortní komise pro boj s černým trhem s vínem" při ministerstvu zemědělství se budeme zasazovat za opětovné zavedení možnosti mít fakturu/ dodací list jako alternativní průvodní doklad.

1. Každý převoz vína jehož množství v dodávce překročí 100 l musí doprovázet průvodní doklad ( týká se nejen dopravy k vám ale i od vás)
2. Místo kde je víno skladováno musí být i místem kde je doklad o jeho nabytí uložen. (dodací list musí být ve skladu)
3. Každý obchodník který prodá 100 000 l vína za rok musí vést evidenční knihy.
4. Každý obchodník který prodá méně než 100 000 l vína za rok a má sklad/ sklep musí vést evidenční knihy
5.  Pokud převážíte  víno v nádobách do 5 litrů s etiketou a jednorázovým uzávěrem a celkové množství převáženého vína je méně než 100 l není potřeba převozní doklad. Je vyžadován obchodní doklad.

Odstavce týkající se převozu mezi provozovnami, převozu hroznů a ostatních meziproduktů zde nezmiňujeme, neboť jsou speciálními odnožemi týkajících se vína a v podstatě se dají od nich odvodit.

V dokumentu se objevuje pojem „obchodník se sklepem/ skladem“, co přesně tento výraz znamená vysvětluje Ministerstvo Zemědělství následovně:

Definice maloobchodníka je uvedena v NK č. 436/2009 v čl. 22 pod písm. b) a zní:c) „maloobchodníky“ fyzické nebo právnické osoby či jejich seskupení, jejichž podnikatelskáobchodní činnost zahrnuje přímý prodej vína spotřebiteli v malém množství, jež stanovíjednotlivé členské státy s ohledem na charakteristiky svého obchodu a distribuce, s výjimkoutěch, které používají sklepy vybavené pro skladování, případně zařízení pro plnění vínave větším množství, nebo prodávají nebalené víno v rámci ambulantního prodeje;Konec citace

Z výše uvedené citace a zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařstvív platném znění § 3 písm. p) vyplývá, že maloobchodníkem v ČR je ten, který prodá méně než 1000 hl vína konečnému spotřebiteli za vinařský rok. Dále z definice maloobchodníka vyplývá, že maloobchodníkem není ten, který prodává nebalené víno v rámci ambulantního prodeje, a proto má povinnost zabezpečit průvodní doklad nebo zajistit, aby odesilatel byl kdykoliv schopen prokázat správnost zápisů o této přepravě v evidenčních knihách podlekapitoly III NK č. 436/2009.


Sankce, které vyplývyjí z metodiky celní správy:
1. Pokud během přepravy nebude u dodávky průvodní doklad, bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
2. Pokud během přepravy bude u dodávky průvodní doklad ale nebude obsahovat všechny údaje, bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
3. Pokud během přepravy bude u dodávky průvodní doklad ale bude pozměněn či falšován (rozuměj: stačí přepsaný/dopsaný tex rukou) , bude zboží zabaveno i s vozidlem Celní správou.
4. Pokud během kontroly ve skladu/ obchodu/ restauraci nebude přítomen převozní doklad bude zboží zabaveno SZPI/CS a bude provozovna uzavřena. Následně proběhne likvidace na náklady kontrolované osoby.
5. 4. Pokud během kontroly ve skladu/ obchodu/ restauraci nebude přítomen převozní doklad, ale bude neprodleně dodán bude zboží zabaveno SZPI/CS a bude provozovna uzavřena. Následně může dojít k navrácení zboží.

Tak a teď asi to nejdůležitější, tím jsou náležitosti průvodního dokladu. Netýká se to jen dokladů od vinaře k obchodníkovi, ale i pro převoz v rámci obchodních vztahů
Průvodní doklad může být nahrazen prodejkou/ fakturou pokud obsahuje všechny náležitosti a údaje průvodního dokladu VČETNĚ označení jednotlivých polí stejně jako na průvodním dokladu.

tiché víno:

1. Je nezbytná věta na dokladu „Zjednodušený průvodní doklad pro účely daňové kontroly (výrobky podléhající spotřební dani)".
Jednotlivé body PD:
Bod 1 – odběratel: musí být uvedena oficiální adresa i adresa provozovny.

Bod 2 – pořadové číslo je referenční číslo, jinými slovy číslo faktury. Jelikož jste povinni vést evidenční knihu, do které musí být vždy u příjmu i u výdeje referenční číslo, pak je u příjmu k Vám referenčním číslem naše číslo dokladu, u výdeje od Vás pak Vaše číslo dokladu, které jste dali zákazníkovi.

Bod 3 – není nutné vyplovat

Bod 4 – Příjemce: Fakturační adresa odběratele.

Bod 5 – dopravce: musí být uveden název i DIČ autodopravy (pokud je externí), druh dopravy (silniční) a hlavně tam musí být SPZ vozidla. Na dokladech není umožněno nic dopisovat či přepisovat, paní inspektorka však říkala, že je nepraktičtější použít na SPZ razítko, to by mělo být dovoleno

Bod 6 – není nutné vyplňovat

Bod 7 – dodací adresa, musí být uvedena vždy, pokud se neshoduje s fakturační adresou

Bod 8 –
1.- musí obsahovat celý název vína,
2.- alkohol,
3.- obsah cukru slovy,
4.- zemi původu,
5.- zda se jedná o CHOP či CHZO,
6.- údaj o alergenech ("obsahuje siřičitany ...)
7.-  číslo šarže,
8.- druh a počet balení
9.-  v případě, že se jedná o moravská jakostní či přívlastková vína, tak také evidenční číslo jakosti. 
10. U vín ze třetích zemí je nutné uvádět číslo VI1, nutno zjistit od dodavatele.

Bod 9 – kód výrobků – 220421 pro lahve (průvodní doklad musí být vždy na láhve, pokud jejich obsah celkově přesáhne 100 l) a 220429 pro sudová vína.

Bod 10 – množství – celkové množství v litrech za fakturu/průvodní doklad

Body 11, 12, 13 není nutné uvádět.

Bod 14 – zde musí být jedna z vět zadaných SZPI ohledně certifikace vína (tedy například Tento doklad slouží jako certifikace moštové odrůdy nebo odrůd a země původu podle paragrafu….).. Pokud obchodujete s někým kdo prodává vína bez CHZO/ CHOP.

Bod 15 -  z toho stačí mít uvedeno, kdo fakturu vystavil a kde, plus podpis (datum je jasné z toho, co je uvedené na faktuře vždy).

A – nevyplňuje se.

Burčák/ částečně zkvašený hroznový mošt

to stejné jen bod 8 obsahuje údaje v tabulce na stránkách SZPI (viz výše ) na


Nehledě na to že drtivá většina všech účetních programů není ochotna pojmout tolik informací o jednotlivých vínech a některá nechtějí ani zásah do formulářů, se jedná z velké většiny o nadbytečné informace. Vždyť každé víno je jednoznačně určeno právě a jen ČÍSLEM ŠARŽE.  Jsme jediný stát v EU, který nemá pro převoz vína na svém území vyjímku, která by umožnila průvodní doklad nahradit obchodním dokladem. Jen pro připomenutí tato výjimka platila od vstupu do EU doposud. Proč není nyní možnost vyjímku znovu povolit?

Příjemný den a možná co nejméně podobných překážek.

Za Vvýbor Vinařské asociace ČR

Jiří Maděřič


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Aktuální rozhovor předsedy VA ČR pro týdeník EURO

 

 

 

Vážení kolegové,

časopis EURO otiskl dne 13.ledna 2014 rozhovor s předsedou Vinařské asociace ČR Jožkou Valihrachem o víně, vinicích a aktuálních tématech našeho vinařství.

Rozhovor má velmi výstižný název Rebel s příčinou a je ke stažení zde.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Marek Koráb z Boleradic nový člen VA ČR

Marek KorábVinař Marek Koráb z Boleradic je dalším řádným členem Vinařské asociace ČR

Vinařství Marek Koráb bylo založeno v roce 2012 a navázalo tak na spolupráci bratrů Korábových, jejichž cesty se v tomto roce rozdělily.  Naše vinařství se zabývá výrobou převážně přívlastkových lahvových vín. Jako motto si vinařství zvolilo„Vína dvojí cesty“, a to z toho důvodu, že chce vyrábět vína metodou autentickou čili postaru i metodou moderní, a to za pomoci řízeného kvašení. Vinařství jde tedy o to, aby odběratel měl možnost přímého srovnání dvou odlišných cest výroby vína. Zpracovává hrozny jak z vlastních necelých 3ha vinic, tak z nakoupených hroznů. Nabízí také možnost ochutnat víno ve vlastní vinotéce v Moravských Budějovicích nebo přímo ve vinném sklepě v Boleradicích.

Žádost o poskytnutí informací souvisejících s činností Vinařského fondu ČR

Vinařská asociace ČR se dlouhodobě zabývá analýzou činnosti Vinařského fondu ČR a snaží se přispět k efektivnímu využívání prostředků, které do něj vkládají vinaři, kraje i stát.

Dospěli jsme do okamžiku, kdy žádáme Vinařský fond o poskytnutí informací k projektům, které mají efektivním způsobem podporovat marketing našich produktů. Posuďte sami kam jsou investovány prostředky z Vinařského fondu ČR.

Zde je naše žádost o poskytnutí informací z VF:

Žádáme Vás tímto o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů."

-Výbor Vinařské asociace ČR žádá Vinařský fond o informaci, jakým způsobem jsou slučitelné vyplacené podpory následujících projektů s tzv. Notifikací státní podpory prostřednictvím VF ČR ze dne 14.3.2006, která zavazuje Českou Republiku k tomu, že tato podpora vyplacená jednomu subjektu v období 3 let nesmí přesáhnout částku 100000 EUR.  A zároveň žádá o zaslání kompletních náhledů do smluv a vyúčtování těchto subjektů.

RUBICON spol. s r.o. za 4 roky vyplacená podpora 10.000.000 Kč

RUBIKON, s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) propagace vín z Moravy, Čech - projekt Svatováclavské vinice

2011

2 000 000,00

6.1.2012

RUBIKON, s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) marketingová spolupráce - Svatováclavská vinice

2010

2 000 000,00

5.1.2011

RUBIKON, s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) Smlouva o marketingu - projekt Svatováclavské vinice

2010

2 000 000,00 Kč

8.1.2010

RUBIKON, s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) projekt propagace tuzemských vín - Svatováclavská vinice v Praze

2008

2 000 000,00 Kč

28.1.2009

RUBIKON, s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a) marketingová podpora - propagace vinařství Svatováclavská vinice

2009

2 000 000

19.6.2009

Praga Mystica s.r.o. spojených s náklady na tyto projekty: za 4.roky vyplacená podpora celkem 7.936.000Kč

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov

2011

500 000,00

30.1.2012

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov

2011 – 2012

1 500 000,00

27.2.2012

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov

2011 – 2012

1 500 000,00

17.4.2012

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov

2011 – 2012

800 000,00

14.5.2012

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a-c) Stálá vinařská výstava vín na zámku Mikulov

2011 – 2012

596 000,00

26.6.2012

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov

2011 – 2012

1 000 000

4.5.2011

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov

2011 – 2012

1 000 000

21.6.2011

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. b) Stálá vinařská expozice na zámku Mikulov

2011 – 2012

1 000 000

9.11.2011

Praga Mystica s.r.o.

§ 31 odst. 4 písm. a) Růžová vína na zámku Zbiroh

23.5.2009

40 000

16.7.2009

 

Svaz vinařů České republiky za jediný rok 2011 vyplacená podpora 4.312.000

z toho za soutěž Vinařství roku 2010 2.500.000Kč

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. b) Zajištění čínností dle zákona č. 321/2004 Sb., ust. § 31  odst. 4 písm. b)

2010

500 000,00

18.1.2011

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. a-c) fotografie odrůd vín - technické zhodnocení

2010

62 200,00

25.1.2011

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. a) Svatomartinské v Japonsku

2010

100 000,00

3.3.2011

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. a-c) webové stránky

2.7.1905

150 000,00

17.3.2011

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. a-c) spolupráce 2011

2011

500 000,00

4.4.2011

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. a-c) Vinařství roku 2010

17.3.2011

2 000 000,00

28.4.2011

Svaz vinařů České republiky

§ 31 odst. 4 písm. a-c) smlouva o zajištění činnosti 2. Platba

2011

500 000

28.7.2011

 

-          Žádáme Vás o poskytnutí kompletních podkladů na základě  kterých byl vybrán vítěz výběrového řízení na komunikační kampaň 2013 - 2015, včetně porovnání nabídek.

-          Zdůvodnění 2 500 000 Kč na projekt Wine Book pro SVČR, na základě jakých podkladů se jedná o tuto částku? Databáze vinařů je již vybudována na Wineofczechrepublic.cz. Jaký další přínos s ohledem na efektivitu vynaložených prostředků Rada VF očekává?

-          Žádáme Vás o poskytnutí všech informací týkajícího se všech ročníků soutěže Vinařství roku, zejména pak vyúčtování podpor jednotlivých ročníků. Žádáme také VF o poskytnutí informací o všech dalších nákladech VF souvisejících s tímto projektem.

-          Žádáme kompletní informace k vratné části dotace na výsadbu vinic, která byla již 2-krát odložena a nyní je hrazena z rozpočtu VF. Jakým způsobem bude dále postupováno, když splátky mají výrazný progres. Kdy budou vinaři srozuměni s řešením  oné vratné části dotace.

V Hustopečích  18.4.2013

Za Radu Vinařské asociace ČR

Petr Marek

Pláč nad rozlitým červeným...

červené víno

Pokles zájmu o tuzemská červená vína pokračuje, není divu - Vinařský fond ČR nepočítá s podporou a marketingem červených vín pro další tři roky!!

Fakta:

Z celkových 17 337,81 ha osázené plochy vinic ČR tvoří dvě třetiny odrůdy moštové bílé, jednu třetinu moštové modré a zanedbatelný podíl 1 % připadá na stolní a podnožové odrůdy.(Pramen: ÚKZUZ)

Nejvýznamnější modré moštové odrůdy - vinařská oblast Morava

Svatovavřinecké22,8%, Frankovka 21,6%,  Zweigeltrebe 14,4%, Rulandské modré 11,6%, Modrý Portugal 10,6%,  André 4,9%, Cabernet Sauvignon 4,3%,  Cabernet Moravia 3,9%, Dornfelder,1%, Merlot 1,7%.

Vinařský fond a podpora prodeje moravských červených vín:

Vinařský fond ČR  v minulosti soustředil své úsilí na podporu a propagaci bílých a růžových vín, přičemž červená vína byla po celou dobu opomíjena. Pokud můžeme hovořit o cílené podpoře červených vín, tak snad pouze dílčím způsobem a to díky Svatomartinským vínům. Zde se však vinař potýká v posledních letech stále klesající prodejní cenou. Odbyt modrých odrůd je z části realizován díky růžovým vínům, ani ta však problém s poklesem zájmu o domácí červená vína neřeší.

Je jen s podivem, že při přípravě zadání nové komunikační kampaně pro značku“ Vína z Čech, Vína z Moravy“ si zadavatel - Vinařský fond ČR tuto skutečnost opět neuvědomil. Jakoby nevěděl, že červenými odrůdami je u nás osázeno přes třicet procent vinic. A tak v zadání pro výběrové řízení na další tři roky propagace červených vín opět chybí. Ptáte se proč? Možná proto, že pro představitele Vinařského fondu je důležitější jméno vítězné agentury než zadání, které reaguje na poslední vývoj v obchodu s našimi víny!

Nejde přeci o budoucnost českých a moravských vín, ale o zakázku za 82 000 000 korun!


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgVýsměch imgTadeáš img09.04.2013 13:22
Plán podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014-18

Zástupci Vinařské asociace ČR se zúčastnili připomínkování Plánu podpor pro vinohradnictví a vinařství v období 2014 až 2018 na Ministerstvu zemědělství ČR

Jednalo se o již druhé setkání na toto téma, kde byly dále diskutovány připomínky ze strany Vinařských sdružení a svazů. Je nutné podotknout, že existuje riziko, že EK nebude chtít finance pro ČR uvolnit. Tudíž by byl program restrukturalizace na další období v ohrožení.

Přítomen byl za SVČR Martin Půček, za Cech českých vinařů Jiří Čábelka a za Vinařskou asociaci ČR Jiří Maděřič a Petr Marek.

Vinařská asociace ČR se snažila, aby vedle podpor na restrukturalizaci vinic, které zůstanou zachovány s většími úpravami (nebude možné kombinova „změnu odrůdové skladby“ a „zvýšení počtu keřů na vinici“), prosadila také úpravu podpor v části zpracovatelské investice. Naším cílem bylo podporu investic zpřístupnit více malým a středním vinařstvím:

Vinařská asociace ČR podpořila investice do pořízení sudu s objemem nad 600l  a speciálních kvasných nádob s aktivním potápěním s nadějí, že podporu využijí i malí a střední vinaři. Při projednávání podpor na zlepšení technologie stáčení vín – pořízení Cross-flow filtru a zaslala toto připomínkování:

Navrhovali bychom z programu vypustit výše uvedenou konkretizaci „pouze na pořízení Cross-Flow filtru“. Tedy v „Akci: Investice na zlepšení technologie stáčení vín“ navrhujeme redefinici „Pod-akce 1“ na „Pořízení nové filtrační technologie“ a to bez uvedení konkrétní technologie. Dále by bylo třeba náležitým způsobem přeformulovat kvantifikaci cíle opatření.

Hlavní ideou bylo rozšířit podporu investic malým a středním vinařstvím, která z jakéhokoli důvodu neuvažují o investici do technologie Cross flow, ale do jiného typů nového filtračního zařízení.

Bohužel se proti našemu návrhu postavil Svaz vinařů ČR, jmenovitě pan Martin Půček a také Cech Českých vinařů konkrétně pan Jiří Čábelka. Tento názor pak prezentoval na konec i pan Ing. Antonín Králíček, jako názor většiny vinařů a náš návrh neprošel. Zřejmě si takto naši kolegové představují konkrétní a hmatatelný projev podpory malých a středních vinařů.

Výsledná navrhovaná struktura podpor z MZE  tak vypadá takto:

Restrukturalizace a přeměna vinic podpora v letech 2014-18         20. 620. 000 EUR  (tedy  536milKč)

Podpora investic v letech 2014-18                                                           5.155. 000 EUR   (tedy 130milKč)

Vše nejlepší a hodně zdraví v roce 2014 Vám přeje VA ČR

Poškození firmou G-Trans Group s.r.o

Vážení poškození firmou G-Trans Group s.r.o.,

doporučuji všem aby podali trestní oznámení na tuto firmu. K tomu potřebujete kopie mailové komunikace, dodacích listů, rámcových smluv a faktur. Výhodou je pokud dodáte i IP adresu, ze které jste byli firmou kontaktováni podle návodu zde. Pokud máte informace o řidiči a vozidle, které zboží odvezlo přiložte je též. Usnadníte tím PČR práci a zrychlíte její činnost.

!!! Upozorňujeme, že firma odebírala nejen víno, ale i gumárenské výrobky, navigace, PC, dřevo, atd. !!!

Trestní oznámení se podává na služebnu, pod kterou Vaše firma patří, doporučuji si ověřit na stránkách PČR nejbližší spádovou obec nebo okrsek. Samozřejmě lze kontaktovat policii v Třebíči, SKPV OHK ÚO Třebíč, ul. Bráfova 1247/11,
674 01. Zde je výzva k součinnosti od PČR.
Hromadné podání nelze uskutečnit.
Zde je číslo jednací celé spisové značky : č.j. KRPS-32900/TČ-2013-010771 pod kterou jsou všechny případy evidovány.

Celý případ nyní šetří policie v Třebíči a pro rozsah to nějakou dobu zabere, proto je zbytečné kontaktovat kohokoliv z tamního oddělení. Vyčkejme až nás sami vyzvou.
Policie již zadržela podezřelé osoby a jejich sklady právě prohledává a inventarizuje,


za Vinařskou asociaci ČR

Jiří Maděřič


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgG-trans Group s.r.o. imgPetr img03.04.2013 12:54
Pozor vinaři a obchodníci na firmu G-Trans group

UPOZORNĚNÍ NA AKTIVITY FIRMY G-TRANS GROUP.

Firma G-Trans Group se na nás obrátila s žádostí o stažení tohoto článku, mi jej stáhnout nechceme, ale jejich dopis zveřejňujeme. Neboť je pro nás důležité umožnit vám reakci firmy, škoda jen, že nekomunikuje s poškozenými.

From: Gtrans Group [mailto:info@gtrans.cz]
Sent: Friday, March 08, 2013 12:12 PM
To: info@vinarskaasociace.cz
Subject: žádost o odstranění výzvy

 

Dobrý den,

 

Reaguji na upozornění uvedené na vašich webových stránkách viz http://www.vinarskaasociace.cz/asociace/0/0/0/0/0/discussion-all/60#bott60 ve kterým je uveden odkaz na upozornění Policie ČR.

Ve spolupráci s Policií ČR, se kterou jsme v součinnosti v řešení problému neuhrazených faktur způsobených druhotnou platební neschopností díky našim odběratelům byl text na webu Policie ČR smazán a dále je věc šetřena standardní cestou.

Nepravdivé prohlášení na Vašich webových stránkách nás poškozuje a tímto Vás žádám, aby jste tento text okamžitě odstranili, jelikož link na který se odkazujete již není pravdivý.

Pokud má někdo z Vašich vinařů problém s uhrazením, nechť se obrátí na tento email či Policii.

Věřím, že poškozující text bude z Vašich webových stránek obratem odstraněn a nebudeme muset dále věc řešit s našim advokátem s žádostí o náhradu škody za poškozování jména naší společnosti.

 

S pozdravem

 

Richard Foltýn
jednatel společnosti

------------------------------------------
info@gtrans.cz
www.gtrans.cz


G-Trans Group s.r.o.
sídlo firmy: Mezibranská 1579/4 / 110 00 Praha
tel: +420 773 450 457 / fax: +420 226 531 119

 

ŽÁDÁME POŠKOZENÉ VINAŘE ABYCHOM SE SPOJILI A PODALI HROMADNOU ŽALOBU.

Desítky vinařů a obchodníků byli na sklonku minulého roku vyzváni k účasti na výběrovém řízení na dodávku vína pro firmu G-Trans Group s.r.o. .

Ti nejšťastnější z vás byli kontaktováni, jako vybraní dodavatelé. Firma si víno odvezla a dosud nezaplatila poškozeným vinařům nikdo nezvedá telefon a nereaguje na dopisy.

Jediným podílníkem a jednatelem společnosti je Richard Foltýn s trvalým bydlištěm na obecním úřadě Vacenovic, tato skutečnost je silně podezřelá.

Prosím všechny poškozené, aby nás kontaktovali a podali společnou žalobu o dlužnou částku.

odkaz na výzvu PČR

 

Dalším problematický subjekt,  na který nás upozornili vinaři :

Zde uvádíme přímý kontakt na problematického zákazníka:

Radek Ingr. ingrr@atlas.cz

Vinařská 706 (také 242) 687 37  Polešovice Tel: 773 075 023, 777 479 641

Jde o velmi nespolehlivého "zákazníka". V žádném případě mu svá vína nedávejte na fakturu. Opět hrozí problém s vymáháním.

VA


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

imgSklady G-trans imgMichal img30.05.2013 16:01
imgG-Trans imgppa img26.03.2013 23:48
imgG- trans..... imgJosef Bureš img13.03.2013 18:01
imgG- trans..... imgJosef Bureš img13.03.2013 18:00
img img imgimgRe: G- trans..... imgJiří img15.03.2013 07:20
img img img imgimgRe: Re: G- trans..... imgHANSEC s.r.o. img15.03.2013 12:48
img img img img imgimgRe: Re: Re: G- trans..... imgMoninet3 img21.03.2013 19:08
img img img img img imgimgRe: Re: Re: Re: G- trans. imgJirka img25.03.2013 15:06
img img img img img img imgimgRe: Re: Re: Re: Re: imgTomáš img08.04.2013 10:35
img img img img img img imgimgRe: Re: Re: Re: Re: imgMartin img28.03.2013 12:19
img img img img img img img imgimgRe: Re: Re: Re: imgppa img28.03.2013 23:37
img img img img img img imgimgRe: Re: Re: Re: Re: imgPavel Skala img27.03.2013 10:35
img img img img img img img imgimgRe: Re: Re: Re: imgKamart img29.03.2013 17:16
img img img img img img img img imgimgG- trans.. imgJirka img02.04.2013 13:38
img img img img img img img img imgimgG- trans.. imgJirka img02.04.2013 13:01
img img img img img img img img img imgimgRe: G imgM.Vejrosta img16.04.2013 17:20
Zármutek nad vinařskou obcí

Vinařská asociace s nesmírným zármutkem vyjadřuje hlubokou soutrast všem pozůstalým po nestoru českého a moravského vinařství. Pan prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. nás opustil v požehnaném věku 89 let dnes 7.6. v ranních hodinách. Poslední rozloučení s touto významnou osobností, která spojovala všechny vinaře u nás bude v sobotu 15. června v 17:00 na zámku v Lednici.

pro. Ing. Vilém Kraus CSc

Valná hromada VAČR

Zápis z jednání VH VAČR

24.1.2013

V Moravském Žižkově

 

 

Zahájení VH VAČR:

 

Zapisovatel: Jiří Maděřič

Ověřovatel: Jan Horešovský

 

Předseda Josef Valihrach zahájil jednání VH úvodním proslovem.

Poté místopředseda ing Petr Marek zhodnotil uplynulý rok činnosti VAČR. Zmínil v bodech všechny významné činnosti např. zrušení nesmyslných hlášení, úlohu VAČR v ozázce hrozícího zavedení SPD z vína, účast VAČR na jednání s VF a na Mze.

Místopředseda Jiří Maděřič v krátkosti rozvedl komunikaci s VF a SZPI.

Volba návrhové, mandátové a volební komise: Bylo rozhodnuto, že o všech bodech bude rozhodnuto v plénu účastníků.

Valná hromada se dohodla na ponechání členského příspěvku ve výši 2000,- Kč/ rok.

Hlasováním valné hromady bylo zvoleno složení předsednictva i dozorčí rady ve složení:Předseda  vinař Josef Valihrach

Místopředseda  vinař Ing. Jiří Maděřič

Místopředseda obchodník s vínem Ing. Petr Marek

Člen vinař  Ing. Libor Průdek

Člen vinař Josef DufekVýsledky voleb do Dozorčí rady VAČR:

Předseda Jan Horešovský

Člen JUDr. Jaroslav Javornický

Člen  vinař Petr Nejedlík

 

Byli přijati nový členové: Oldřich Drápal st.

Vinařství Jakubčík Brumovice

 

Bylo odsouhlaseno ukončení pronájmu kanceláře v Hustopečích a přesunutí sídla VAČR na adresu: Chalúpky 1, Moravský Žižkov, 691 01.

VH VAČR se usnesla aktivní podpoře prodeje moravských a českých červených vín formou komunikační kampaně.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Spotřební daň na víno vypadla z prvního balíčku opatření Vlády ČR


Dobré zprávy jsou tu.

Nesmyslný paragraf 29 Vinařského zákona o hlášení nákupu vín byl zrušen. Poslanci byla zamítnuta také jeho nekoncepční novela.

Návrh požadující zavedení spotřební daně na tichá vína vypadl z paragrafového znění návrhu opatření Vlády ČR.

Děkujeme!

Vinařská asociace ČR

Vinařská asociace ČR a její aktivity v posledních dnech

Asociace štítek Průběhu května 2012 jsme se zaměřili na komunikaci o spotřební dani na půdě parlamentu a ministerstva zemědělství ČR. Dosáhli jsme odsunutí tohoto problému do budoucnosti a spotřební daň na víno vypadla z balíčku zákonů schvalovaných začátkem června.

Koncem května se zástupci Vinařské asociace účastnili schůzky s náměstkem ministra RNDr. Jiřím Machem na Mze ČR, kde předložili naše připomínky v otázce zachování výsadbových práv, novelizace Vinařského zákona a problematice černých dovozu vín. Zástupci VAČR na tomto jednání opět prosazovali nezavádění dalších povinných hlášení pro vinařské subjekty a prezentovala názor, že jediným nástrojem je účinná a efektivní kontrola v terénu SZPI, Celní správy a jejich součinnost.

14.6.2012  byla otevřena kancelář Vinařské asociace v Hustopečích.

14.6.2012  na rozšířeném jednání výboru Vinařské asociace ČR byly diskutovány a schváleny konkrétní návrhy k připomínkování novely vyhlášky 353/2004 sb. připravované na Mze. Jednalo se především o systému zatřiďování vín.VF

Mimo jiné byla navržena změna § 4 příloha č. 5 „Seznam chorob a vad vína týkající se vzhledu, barvy, vůně, chuti a perlení vypustit všechna hodnocení typu „ netypická, neodpovídající označení“ Dále využívat stávající definice vad vína a navrhujeme stanovit stupnici pro rozlišení míry vady Důvod: v současnosti v evropském vinařství se čím dál více prosazují tzv. vína autentická a vína připravovaná tradičními postupy, například výroba vín oxidativní metodou, která tímto trpí.

Byla doporučena některá nová synonyma odrůd révy vinné a řešeny otázky značení na etiketách..

Výbor se také projednal návrhy svých členů k fungování Vinařského fondu ČR a připravil další postup při prosazování jeho transformace.

Na základě probíhající diskuse kolem činnosti Vinařského fondu ČR a s ohledem na médii zveřejněné skutečnosti týkající se fungování fondu . Ve všech těchto souvislostech,

VAČR nechápe snahu Vinařského fondu vypsat výběrové řízení na komunikační agenturu pro další tři roky v hodnotě přesahující 100 miliónů korun. Vinařská asociace požaduje zveřejnění konkrétního zadání činností pro komunikační agenturu a tedy i podmínky výběrového řízení ještě před jeho vyhlášením. Výběrové řízení připravit na období jednoho roku a připravit transformaci Vinařského fondu.

Spotřební daň z vína nebude

Nadpis snad mluví za vše. Ve čtvrtek podvečer se v hotelu Galant konalo setkání týdeníku EURO. Během setkání vystoupil pan Ladislav Minčič 1. náměstek ministra financí s dlouho očekávanou novinou, jíž rozptýlil všechny dohady a mýty kolem zavedení nenulové spotřební daně od 1.1.2014. Informace byla sdělena fóru účastníku z řad vinařské obce. To že samotný návrh existuje je informace stará již jeden rok. Teprve dnes přijel pan Minčič s informací, nebo lépe řečeno s posláním sdělit rozhodnutí premiéra a ministra financí, že návrh nebude předložen ani na jaře příštího roku, ani na podzim. Tudíž nebude do voleb předložen vůbec. Tato informace se zrodila již dříve, ale dodnes se o ní jen spekulovalo. Vinařská asociace nemalou měrou přispěla k odklonu od myšlenky zdanění vína. Analýza dopadů zavedení spotřební daně vypracovaná SVČR se tedy bude hodit jen možná do budoucna proti myšlenkám nové vlády.

Přejeme všem spoustu zábavy s nezdaněným vínem.

Za vinařskou asociaci Jiří Maděřič


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ

Bronislav Herzán z Kobylí věnoval vinařství vše, nakonec i svůj život

S hlubokým zármutkem jsme právě obdrželi zprávu, že jeden z našich podporovatelů, skvělý vinař a člověk Bronislav Bronislav HerzánHerzán tragicky zahynul ve čtvrtek u Kobylí na Břeclavsku poté, co se na něj převrátil jeho malotraktor, když pomáhal jinému zemědělci.Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

 

Zkoušky odborné způsobilosti - další zbytečný nesmyslNejožehavějším tématem posledních dnů pro vinohradníky je bezesporu termín " odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin". Jak jste si možná všimli, na počátku roku se objevila informace o zeštíhlení aparátu MZe, kde ministerstvo navrhovalo spojení SZPI a SRS. Informace někam zapadla a ejhle objevila se vyhláška 206/2012 Sb. K dané vyhlášce a zákonu existuje manuál k postupu. Ve zkratce a v praxi to znamená, že každý traktorista co pracuje s postřikovačem musí mít odbornou způsobilost I. stupně, který předpokládá absolvování základního kurzu v délce min 12 hodin u některé ze školících firem. Tento traktorista ovšem nemůže rozhodovat o postřicích samostatně, ale musí být dohlížen osobou se způsobilostí II. nebo III. stupně. Tyto dva stupně obnáší složení zkoušky rostlinolékaře na SRS. Všechny 3 stupně se musí jednou za pět let obnovovat.  Tyto povinnosti platí od 1.1.2013. Nechceme tvrdit, že SRS tímto krokem chce dokázat svou účelnost a potřebu samostatnosti, ale ... . Jinak si nedokážu vysvětlit, že to co dělali generace před námi bez jakýchkoliv omezení a byrokratické zátěže, se nyní musí všichni naučit a být ověření zkouškou na SRS.
Původní směrnice ES , ze které vychází novela vyhlášky, nikde nestanovuje přesný postup pro naplnění dané směrnice státy EU.  Je to jen dílo našich úředníků. Pokud by úředníci naplnili směrnici prohlášením, že všichni zemědělci zapojení do IP splňují požadavky směrnice a ostatní budou muset zkoušky podstoupit, mělo by to naprosto stejný efekt. Směrnice totiž národním institucím nařizuje "zvýšení povědomí o používání pesticidů a omezením jejich aplikace v členských státech" to jest to samé, co splňují zemědělci v IP. Navíc po pečlivém studiu příručky se nikdo nedozví nic, co by dopředu nevěděl, vše co je obsahem je založeno na odpovědné praxi. Navíc neexistuje žádný jiný výstup z celé akce SRS než ten, že účastník dostane papír na to, co nepotřebuje. Příručku pro složení zkoušek naleznete zde, otázky a odpovědi ke zkouškám zde. Více informací na stránkách SRS.

Celá akce je v kontextu dnešní byrokracie dalším krokem prohlubování presumpce viny. Vše proti čemu stojíme, je právě na ní založeno, nikdo si nedělá hlavu s tím, že zákon porušit znamená vystavit se riziku postihu. Dnešní úředník není pátračem po "zlořádech" nýbrž kontrolorem hlášení, kterými dokazujeme dopředu svou nevinu.

Místopředseda Vinařské asociace ČR

Ing. Jiří Maděřič


Kontakty na provádění zkoušek
Zde je kontakt pověřeného školitele pro "traktoristy" v nejbližším termínu:
Seminář dne 6.,7. 12 v Hustopečích, cena  650,- Kč/ osobu za 2- denní seminář
722 913 337
724 006 988
dagmar.obdrzalkova@seznam.cz

Školení se zkouškou na SRS proběhnou do konce roku 3:
8.11., 6.12. v Brně
Kontaktní údaje: Ing. Brnický Pavel
SRS oblastní odbor Brno, pracoviště, Brno-venkov,
Zemědělská 1a, 613 00 Brno
E-mail: pavel.brnicky@srs.c
Telefon: 724 284 088

15.11. v Břeclavi (pí Čapková Lenka: 519 374 181)
Další zkoušky budou vypsány po novém roce

2.5.2012 Spotřební daň na víno a další vývoj jednání Vinařské asociace

 

V minulých dnech jsme Vás informovali o aktivitách představitelů Vinařské asociace ČR souvisejících s možností zavedení spotřební daně na tiché víno.  Veškeré kroky se opíraly o dokument Vinařské asociace ČR „ Argumenty proti zavedení spotřební daně na tiché víno“ (ke stažení zde), s cílem podrobně vysvětlit dopady na vinařství v ČR a zároveň naslouchat i argumentům zastánců návrhu.

Podařilo se nám na svou stranu získat řadu významných osobností, členů Parlamentu ČR. Tento další posun je potěšující zejména proto, že většinou patří do tábora zastánců úsporných opatření vlády. Naše aktivity pokračovali i v průběhu svátečních dnů.

Výsledkem je skutečnost, že pan poslanec za jihomoravský kraj Jan Husák (TOP09) předložil náš dokument přímo předkladatelům zavedení spotřební daně. Konstatoval, že argumenty Vinařské asociace ČR, jsou prvními od profesních občanských sdružení, které problematiku spotřební daně posouvají od konfrontační, do nové - odborné roviny a je třeba se jimi vážně zabývat.

Pan poslanec pak přijal roli koordinátora dalšího postupu a jednání mezi Vinařskou asociací ČR a navrhovateli zavedení spotřební daně.

Vážení kolegové vinaři, dnes jsme přesvědčeni, že spotřební daň na tichá vína nebude zavedena, v platnosti však i zůstává rčení „Nejásej, když jsi ještě nepřeskočil

29.dubna 2012 - Bude či nebude spotřební daň na tiché víno?

Vinařská asociace ke spotřební dani

Spotřební daň na tiché víno, kterou navrhla Vláda ČR jako jedno ze svých příjmových  opatření  pro roky 2013 – 2015, je pro Vinařskou asociaci ČR v současnosti problémem č.1. Vinařská asociace ČR se rozhodla podpořit Petici Svazu vinařů ČR, a to i přes názorové rozdíly v jiných oblastech.  Dle našeho přesvědčení však sama petice nic neřeší a je určitým podpůrným dokumentem.  V dnešním stavu věcí je dle našeho názoru důležitější práce tam, kde návrhy vznikají a kde se také schvalují, tj. na ministerstvech a v parlamentu.

Co proti dani děláme

I přes složitou politickou situaci v posledních týdnech iniciovali představitelé VAČR několik setkání s představiteli PSČR i jednotlivými poslanci. Jako důležité se ukázalo zejména vysvětlování problému zavedení spotřební daně ve všech souvislostech, tedy ne pouze s ohledem na sazbu daně samotné a její dopady na malé a střední vinaře. Naším největším překvapením pak byl fakt, že spoustu zákonodárců chápe zavedení daně právě jako ochranu malých a středních vinařů před levnými dovozovými víny. Ano, právě tady je třeba soustředit aktivitu všech vinařských institucí, a to bez ohledu na politické zaměření či ambice jejích představitelů.

Náš cíl

S nabytou znalostí mechanismu vzniku návrhu a dalšího procesu schvalování celého plánovaného balíčku zákonných opatření jsme došli k přesvědčení, že jediným možným řešením situace kolem spotřební daně je zasazení se o vyjmutí návrhu na její zavedení z těchto příjmových opatření Vlády. Řešením tedy dle našeho názoru nejsou odklady platnosti ani jiná komplikovaná řešení, která právě létají z úst některých představitelů, a to jak vládních, tak občanských. Po četných setkáních a dílčích informacích z právě probíhajícího legislativního procesu  v nás totiž roste přesvědčení, že zdravý rozum zvítězí a spotřební daň na tiché víno nebude .

Jsme odhodláni trpělivě v naší práci pokračovat, dávat argumenty na stůl, vysvětlovat a vysvětlovat všude tam, kde návrhy vznikají a schvalují se.  Nevěříme, že pomohou happeningy na náměstích!

Jde o vážnou věc, totiž o další existenci našich vinic a vinařství!

Přijetí dalších řádných členů a připravovaná degustace členů VA ČR s Masters of Wine v Praze

Master of wineVýbor Vinařské asociace vyhodnotil doručené přihlášky a rozhodl o přijetí těchto nových členů: Vinařství Čech Tvrdonice, Bojanovský vinný sklep Uherek a Novozámecké vinařství Česká lípa.

Výbor Vinařské asociace ČR připravil pro své členy odborné setkání "Masters of Wine komentují vína ČR", které se uskuteční 21.8.2012 v Praze. Jedná se o cechovní setkání, které je určeno těm členům, kteří chtějí své produkty hodnotit společně se světově uznávanou osobností v oboru, držitelem titulu Master of Wine a diskutovat o kvalitě, technologii či trendech v oboru. Výstupy bude možné využít pro podporu a marketing zúčastněných vinařství.Účast na tomto workshopu není zpoplatněna.

Případné otázky k organizaci této akce, či přihlášky zasílejte prostřednictvím Emailu info@vinarskaasociace.cz